hacker akce TUYen dUnG bRNo thit tuoi Banh my
spot_img

BẢO HIỂM Y TẾ CỦA NGƯỜI KINH DOANH CÁ THỂ (OSVČ) Ở CỘNG HÒA SÉC – PHẦN 1

JIŘÍ X. DOLEŽAL: Data 16 tisíc dlužníků VZP si lehce otevřete na webu. Únik dat? Nová politika? | Reflex.cz

Ai là người kinh doanh cá thể (người tự kinh doanh) OSVČ

Hiểu theo mục đích của bảo hiểm y tế,  những người kinh doanh cá thể (OSVČ) là  những người có thu nhập theo  § 7, Đoạn 1 và 2 của Đạo luật 586/1992 Sb., về Thuế thu nhập , và những người cùng làm, những người mà theo luật thuế thu nhập  thu nhập cũng như chi phí để có thu nhập đó, không quan trọng là thu nhập bị đánh thuế theo tờ khai thuế đã nộp hay được miễn thuế thu nhập, cũng như thu nhập đó có liên tục hay không.

Liên quan đến bảo hiểm y tế Người được bảo hiểm không có giấy phép kinh doanh thực hiện các hoạt động trên cơ sở giấy phép khác cũng được coi như một người tự kinh doanh .

Theo mục đích bảo hiểm y tế , những người có thu nhập từ những đóng góp cho báo, tạp chí, đài phát thanh hoặc truyền hình (nhuận bút) phát sinh từ các nguồn ở Cộng hòa Séc bị đánh thuế ở mức thuế suất đặc biệt không được coi là tự kinh doanh, miễn là họ là thu nhập trong § 7 mục 2 chữ a) của luật thuế thu nhập và tổng thu nhập từ cùng một người trả sẽ không vượt quá 10.000 CZK trong một tháng lịch (cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, giới hạn 7.000 CZK được áp dụng).    

Nghĩa vụ của người kinh doanh cá thể (OSVČ)

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế thực hiện các hoạt động lao động tự do có liên quan đến bảo hiểm y tế thì người đó có một số nghĩa vụ đối với công ty bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

 •  Nghĩa vụ thông báo
  Nhiệm vụ quan trọng nhất của một người tự kinh doanh là thông báo về việc bắt đầu và chấm dứt các hoạt động, nhưng cũng phải thông báo những thay đổi, ví dụ,  thay đổi trong tài khoản mà bạn đóng phí bảo hiểm.
 • Nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm
  Người tự kinh doanh đóng phí bảo hiểm dưới hình thức trả tạm ứng hàng tháng phí bảo hiểm và một khoản bổ sung được tính toán trên cơ sở tổng quan về thu nhập và chi phí trong năm qua.
 • Nghĩa vụ báo cáo thu nhập và chi phí
  Mỗi người tự kinh doanh phải cung cấp cho hãng bảo hiểm y tế của mình thông tin tổng quan về thu nhập và chi phí từ việc tự kinh doanh và tổng số tiền tạm ứng cho phí bảo hiểm trong năm qua.
Cơ sở  tính và tính phí bảo hiểm
Průkazy pojištěnce VZP ČR – LKS časopis
 • Cơ sở  tính
 •  cơ sở  tính đối với người tự kinh doanh là 50% thu nhập sau khi trừ chi phí.
 • Cơ sở  tính tối thiểu là gì?
  Cơ sở tính hàng tháng tối thiểu là 50% mức lương bình quân hiện hành.
 • Ai không phải bắt buộc áp dụng cơ sở tính tối thiểu?
  Người tự kinh doanh có thể sẽ phải trả ít hơn nếu đồng thời được nhà nước bảo hiểm, hoặc là người lao động và trả phí bảo hiểm với số tiền tối thiểu quy định cho Người lao động.
 • Cơ sở tính tối đa là gì?
  Cơ sở tính tối đa đã bị hủy bỏ trong bảo hiểm y tế. Trong những năm 2008 đến 2012, mức này được quy định cho người lao động, lần đầu là 48 lần, sau đó là 72 lần mức lương trung bình. 
 • Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, các quy định liên quan đến cơ sở tính tối đa đã bị hủy bỏ trong giai đoạn từ 2013 đến 2015 và việc sửa đổi luật Phí Bảo hiểm Y tế Công cộng đã sửa đổi các quy định này kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015.
 • Tính phí bảo hiểm
  Phí bảo hiểm được tính là 13,5% trên cơ sở  tính.
   
 • Thu nhập và chi phí của kinh doanh cá thể là gì
  Tất cả các khoản thu nhập và chi phí phải được nêu trong Báo cáo thu chi, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ theo quy định.
 •  
 • Báo cáo thu chi của người tự kinh doanh bao gồm:
 • – tất cả thu nhập từ hoạt động tự kinh doanh của năm nhất định được quy định trong § 7 của Đạo luật số 586/1992 Sb., về thuế thu nhập
 • – tất cả các chi phí phát sinh để đạt được, đảm bảo và duy trì thu nhập trong năm.
 •  
 • Người  kinh doanh cá thể  (tự kinh doanh) có nghĩa vụ nộp Báo cáo thu chi ngay cả khi  không có nghĩa vụ khai thuế (ví dụ đối với thu nhập dưới 15.000 CZK).
 •  
 • Cách thức tiến hành và số tiền phải trả trong năm bắt đầu kinh doanh
  Nếu nhà nước không trả tiền bảo hiểm cho bạn đồng thời hoặc bạn không phải là người lao động, Người tự kinh doanh phải bắt đầu trả các khoản tạm ứng bảo hiểm y tế với số tiền tối thiểu.

Cách thức tiến hành và số tiền phải trả trong những năm hoạt động tiếp theo
Khi tạm ứng, bạn thanh toán mỗi tháng số tiền theo Báo cáo Thu chi đã nộp của năm trước

Biên dịch: Ing. Doan Dan

Nguồn:  https://www.vzp.cz/platci/informace/osvc

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img