spot_img

Đoàn tụ gia đình sang Cộng hòa Séc

Giấy phép cư trú dài hạn cho mục đích đoàn tụ chung sống với gia đình dành cho các thành viên gia đình trực hệ của người nước ngoài, công dân các nước thứ ba, những người sẽ cư trú trên lãnh thổ của Cộng hòa Séc cùng nhau (“đoàn tụ”) với các thành viên gia đình đã cư trú tại Cộng hòa Séc hoặc sẽ cư trú  ở đây trên cơ sở giấy phép cư trú.

Giấy phép cư trú này không áp dụng cho các thành viên gia đình của công dân EU hoặc các thành viên gia đình là công dân của EU, Iceland, Liechtenstein, Na Uy hoặc Thụy Sĩ – xem thêm bên dưới.

Bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình và các câu hỏi thường gặp | IBID
CÁC BƯỚC NỘP HỒ SƠ:
1. TÌM HIỂU SẼ NỘP HỒ SƠ XIN ĐOÀN TỤ Ở ĐÂU
2. ĐẶT HẸN NỘP ĐƠN.

Người xin đoàn tụ đặt hẹn nộp hồ sơ với Lãnh sự quán  thường qua e-mail hoặc điện thoại 

Có thể tìm hiểu cách đặt hẹn trực qua trang web của lãnh sự quán .

Người xin đoàn tụ phải trực tiếp nộp hồ sơ 
Người nộp đơn được phỏng vấn và lấy dấu vân tay .

Trẻ em  dưới 12 tuổi không phải lấy dấuvân tay và do đó không phải trực tiếp đến nộp đơn. 

Trẻ em từ 12 đến 15 tuổi phải có cha mẹ/hoặc người giám hộ hợp pháp đi cùng, người sẽ thay mặt các cháu nộp hồ sơ xin đoàn tụ gia đình

3. KÈM HỒ SƠ PHẢI TRÌNH CÁC GIẤY TỜ:

● Hộ chiếu 

● MẪU  – Đơn xin cư trú dài hạn/Thường trú

● 2 ẢNH HỘ CHIẾU

● DỮ LIỆU BIOMETRIC (Dấu vân tay)

● GIẤY TỜ CHỨNG MINH: 

○ MỤC ĐÍCH LƯU TRÚ 

– Giấy tờ xác định mối quan hệ gia đình, thường là giấy khai sinh của con cái hoặc giấy đăng ký kết hôn của vợ/chồng ;  

– các thành viên gia đình của người xin tị nạn cũng có thể chứng minh quan hệ theo cách khác, nếu không thể trình giấy tờ đăng ký

○ CÓ NƠI Ở
○ CÓ NGUỒN TÀI CHÍNH 

 – dưới dạng sao kê tài khoản ngân hàng, xác nhận thu nhập đều đặn, v.v.; 

yêu cầu chứng minh có số tiền phải đạt mức quy định: tổng thu nhập hàng tháng của gia đình không được thấp hơn tổng số tiền chi phí sinh hoạt tối thiểu của các thành viên trong gia đình

+ Chi phí nhà ở tiêu chuẩn định mức cao nhất theo  § quy định § 26 đoạn 1 của Đạo luật số 117/1995 Sb., Về trợ cấp xã hội của nhà nước, hoặc số tiền mà người nộp đơn có thể chứng minh là số chi phí hợp lý thực tế phải chi cho nhà ở của gia đình

◦ theo yêu cầu: Có Cam đoan cho phép cơ quan thuế không giữ bí mật số liệu xác minh tổng thu nhập hàng tháng ** của gia đình

◦ theo yêu cầu, nếu người nộp đơn đã nộp Bằng chứng thu nhập** của thành viên trong gia đình trong hồ sơ cần tuyên bố miễn trừ nghĩa vụ bảo mật

Visa Anh Quốc | Visa Đoàn tụ gia đình UK
● CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA BỐ MẸ VỀ VIỆC ĐOÀN TỤ CỦA CON 

 – Bằng văn bản đồng ý có chữ ký của cả cha mẹ/ người đại diện hợp pháp (không cần công chứng chữ ký); 

– không yêu cầu việc này đối với cha mẹ / người đại diện hợp pháp nộp hồ sơ đoàn tụ cho trẻ dưới 15 tuổi

– trong trường hợp đó, chỉ cần sự đồng ý của cha mẹ /người đại diện hợp pháp khác,   đã cư trú tại Séc Cộng hòa và nơi đứa trẻ sẽ cư trú tại đây – trong trường hợp đó, chỉ cần có sự đồng ý của cha mẹ / người đại diện hợp pháp khác hoặc  (3)  chứng minh rằng không thể đệ trình sự đồng ý vì những lý do không phụ thuộc vào ý chí của người đó.

TRÍCH LỤC TỘI PHẠM
– chỉ áp dụng cho những người nộp đơn trên 15 tuổi

LỆ PHÍ

● BẢO HIỂM Y TẾ DU LỊCH  

–  chỉ mua khi được cấp thị thực, không phải mua lúc nộp hồ sơ xin theo đơn

* Khoản tiền sinh hoạt tối thiểu cho người xét hàng đầu tiên được đánh giá trong hồ sơ là 3.550 CZK/ tháng

Mức có Tiền sinh hoạt tối thiểu cho một người được xét đánh giá hàng thứ hai hoặc tiếp theo theo thứ tự là: 

(1) 3.200 CZK/tháng cho người trên 15 tuổi, nếu không phải là trẻ em phụ thuộc,  

(2) 2.770 CZK cho trẻ từ 15 đến 26 tuổi,  

(3) 2.420 CZK cho trẻ 6 đến 15 tuổi và  

(4) 1.970 CZK cho trẻ phụ thuộc dưới 6 tuổi

– theo § 2 và 3 của Đạo luật số 110/2006 Sb., về cuộc sống và sinh hoạt tối thiểu, hoặc theo Nghị định của Chính phủ ngày 17 tháng 2 năm 2020 số 61/2020 Sb., về việc tăng số tiền tối thiểu để sống và mức tối thiểu tồn tại (Quy định của chính phủ về sinh hoạt và tối thiểu sinh hoạt )

** Thu nhập = có thể tính được theo Đạo luật về Mức sống tối thiểu và Mức tồn tại tối thiểu, ngoại trừ những thu nhập một lần, trợ cấp con cái, hỗ trợ thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo lại và trợ cấp trong hệ thống hỗ trợ tài chính; Cho mục đích tính toán thu nhập § 8, đoạn 2 đến 4 của Đạo luật về Mức sống và Mức trợ cấp Tối thiểu sẽ không  áp dụng.

CHÚ Ý:

Các giấy tờ nộp không được cũ quá 180 ngày , trừ hộ chiếu và ảnh (ảnh đúng tình trạng hiện tại).

– Các giấy tờ nộp trong hồ sơ phải bằng tiếng Séc. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch có công chứng chính thức sang tiếng Séc.

– Các tài liệu chính thức của nước ngoài phải được công chứng

– Hộ chiếu, các giấy tờ chứng minh  mục đích lưu trú  (=  thường là giấy tờ hộ tịch) và sự đồng ý của cha mẹ đối với đoàn tụ của trẻ phảinộp  bản gốc . Những bản gốc này sẽ được trả lại cho người nộp đơn nếu người đó muốn giữ chúng. Hộ chiếu luôn được trả lại cho đương đơn, phải xuất trình lại khi dán thị thực 

– Các yêu cầu khác có thể nộp bản gốc hoặc bản sao có công chứng.

– Người nộp đơn cũng phải chuẩn bị một bộ bản sao toàn bộ hồ sơ của tất cả các giấy tờ nộp

CHỈ NỘP HỒ SƠ KHI ĐÃ ĐẦY ĐỦ, CÓ TẤT CẢ CÁC GIẤY TỜ QUY ĐỊNH

– CÁC HỒ SƠ KHÔNG CÓ ĐỦ CÁC GIẤY TỜ QUY ĐỊNH SẼ BỊ DỪNG XÉT DUYỆT VÀ NGƯỜI NỘP ĐƠN PHẢI BỔ SUNG (Theo §169 đoạn 4  của Đạo luật về Cư trú của Người nước ngoài ).

VIỆC DỪNG NÀY SẼ GIA HẠN THÊM THỜI HẠN XỬ LÝ HỒ SƠ!

4. CHỜ  XÉT DUYỆT QUYẾT ĐỊNH .

Đơn xin giấy phép cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình được giải quyết trong thời hạn luật định là 270 ngày .

5. NẾU ĐƯỢC DUYỆT VISA, BẠN CẦN MUA BẢO HIỂM Y TẾ DU LỊCH .

Khi nhận thị thực, bạn phải trình Bản dịch có công chứng Hợp đồng bảo hiểm y tế du lịch và các điều kiện bảo hiểm chung sang tiếng Séc để chứng minh đã mua bảo hiểm y tế du lịch và phạm vi bảo hiểm.

Theo yêu cầu của lãnh sự, xuất trình bằng chứng đã trả phí bảo hiểm.

6. NHẬN VISA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HOẶC TỪ CHỐI 

Đương đơn có thể đích thân nhận lại hộ chiếu có thị thực hoặc nhờ người khác nhận hộ hộ chiếu. Trong trường hợp này, người được ủy quyền phải nộp giấy ủy quyền có công chứng. Nếu Người nộp hồ sơ thông báo cho lãnh sự quán khi nộp hồ sơ là sẽ nhờ người khác đến nhận lại hộ chiếu cùng thị thực cho mình, thì sẽ không cần phải có giấy ủy quyền.

LƯU Ý:  Việc có thị thực không có nghĩa là được tự động cho phép bạn nhập cảnh vào Cộng hòa Séc, hoặc khu vực Schengen. Tại biên giới, Người có thị thực có nghĩa vụ chứng minh đáp ứng các điều kiện nhập cảnh do Bộ luật Biên giới của khối Schengen đưa ra và có thể được yêu cầu xuất trình bằng chứng có chỗ ở, mục đích lưu trú, v.v. khi nhập cảnh.

THÔNG TIN THÊM VỀ CƯ TRÚ DÀI HẠN VỚI MỤC ĐÍCH ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH:

GIẤY PHÉP CƯ TRÚ DÀI HẠN MỤC ĐÍCH ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH CÓ THỂ ĐƯỢC CẤP CHO CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH SAU:

● CHỒNG/VỢ của người nước ngoài có giấy phép cư trú ở CH Séc

○ Vợ/chồng đoàn tụ phải trên 20 tuổi và người nước ngoài mời  đoàn tụ phải cư trú ở Cộng hòa Séc ít nhất 15 tháng. Nếu không đáp ứng các điều kiện này, đương đơn phải xin thị thực dài hạn cho mục đích gia đình .

○ Nếu người nước ngoài cư trú ở Cộng hòa Séc theo thẻ lao động thì thời gian cư trú đủ để xin đoàn tụ gia đình chỉ là 6 tháng không phải 15 tháng. Nếu cư trú của người nước ngoài ở CH Séc dưới 6 tháng, người muốn sang đoàn tụ phải sẽ nộp đơn xin thị thực dài hạn cho mục đích gia đình.

○ Nếu người nước ngoài cư trú ở Cộng hòa Séc trên cơ sở giấy phép cư trú dài hạn cho mục đích nghiên cứu khoa học hoặc đã nộp đơn xin giấy phép này, thì không có hạn chế nào về thời gian cư trú
– người phối ngẫu có thể xin cấp giấy phép cư trú cho mục đích đoàn tụ gia đình bất kể người nước ngoài đã cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc bao lâu.

● TRẺ VỊ THÀNH NIÊN hoặc CON  ĐANG NUÔI DƯỠNG của người nước ngoài có giấy phép cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc hoặc con của vợ/chồng người nước ngoài có giấy phép cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc

○ Người nước ngoài có quyền mời đoàn tụ phải cư trú tại Cộng hòa Séc ít nhất 15 tháng. Nếu thời gian cư trú dưới 15 tháng, con/người đại diện hợp pháp của đứa trẻ sẽ phải nộp đơn xin thị thực dài hạn cho mục đích gia đình.

○ Người nước ngoài có quyền mời đoàn tụ cư trú trên lãnh thổ của Cộng hòa Séc trên cơ sở Thẻ lao động, chỉ cần cư trú ở lãnh thổ 6 tháng là đủ có quyền mời đoàn tụ, không phải là 15 tháng. 

Người nước ngoài có quyền mời đoàn tụ cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc dưới 6 tháng, con hay người đại diện hợp pháp của trẻ sẽ phải nộp đơn xin thị thực dài hạn cho mục đích gia đình.

○ Người nước ngoài có quyền mời đoàn tụ cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc trên cơ sở giấy phép cư trú dài hạn cho mục đích nghiên cứu khoa học hoặc đã nộp đơn xin giấy phép này, thì không có hạn chế nào được áp dụng. Con cái hay người đại diện hợp pháp của đứa trẻ có thể nộp đơn xin giấy phép cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình bất kể người mời đoàn tụ đã cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc bao lâu.

Hạnh Phúc Gia đình đoàn Tụ Hình ảnh | Định dạng hình ảnh JPG 501035729|  vn.lovepik.com

● TRẺ EM VỊ THÀNH NIÊN được người nước ngoài hoặc người vợ/có chồng được ủy thác chăm sóc hoặc trẻ HOẶC được người nước ngoài hoặc vợ/chồng của người đó nhận làm con nuôi được phép cư trú ở lại lãnh thổ Cộng hòa Séc Cộng hòa HOẶC người giám hộ hoặc vợ/chồng của người giám hộ là người nước ngoài có giấy phép cư trú tại Cộng hòa Séc chăm sóc đứa trẻ vị thành niên này ở Cộng hòa Séc

Người mời đoàn tụ gia đình phải cư trú tại Cộng hòa Séc ít nhất 15 tháng. Nếu thời gian cư trú ở Cộng hòa Séc dưới 15 tháng, thì  con/hay  người đại diện hợp pháp của đứa trẻ sẽ phải nộp đơn xin thị thực dài hạn cho mục đích gia đình.

Nếu Người mời đoàn tụ gia đình cư trú ở Cộng hòa Séc trên cơ sở thẻ lao động, thì con/ hay người đại diện hợp pháp của đứa trẻ đó phải nộp đơn xin giấy phép cư trú dài hạn cho mục đích đoàn tụ gia đình, chỉ cần cư trú trong lãnh thổ 6 tháng là đủ, không cần phải cư trú 15 tháng. 

Nếu Người mời đoàn tụ gia đình  cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc dưới 6 tháng, con/hay người đại diện hợp pháp của trẻ sẽ phải nộp đơn xin thị thực dài hạn cho mục đích gia đình.

Nếu Người mời đoàn tụ gia đình cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc trên cơ sở giấy phép cư trú dài hạn cho mục đích nghiên cứu khoa học hoặc đã nộp đơn xin giấy phép này, thì không có hạn chế nào – con/ hay người đại diện hợp pháp của đứa trẻ nộp đơn xin giấy phép cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình bất kể thời gian Người mời đoàn tụ đã cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc bao lâu.

● NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÔ ĐƠN TRÊN 65 TUỔI hoặc NGƯỜI NGOÀI NƯỚC NGOÀI Ở ĐỘ TUỔI KHÔNG THỂ CHĂM SÓC BẢN THÂN VÌ LÝ DO SỨC KHỎE , nếu đó là đoàn tụ gia đình với cha mẹ hoặc con cái có phép cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc hoặc nếu đó là  đoàn tụ gia đình với cha mẹ hoặc con cái là người xin tị nạn

● VỢ/CHỒNG CỦA NGƯỜI TỊ NẠN , nếu cuộc hôn nhân đã diễn ra trước khi người tị nạn nhập cảnh vào lãnh thổ Cộng hòa Séc

● CON VỊ THÀNH NIÊN hoặc CON ĐANG PHẢI NUÔI DƯỠNG của Người tị nạn hoặc vợ/hoặc chồng của Người tị nạn

● TRẺ VỊ THÀNH NIÊN được giao cho Người tị nạn hoặc Vợ/hoặc chồng của Người tị nạn chăm sóc nuôi dưỡng

● TRẺ VỊ THÀNH NIÊN được Người tị nạn (hoặc vợ hay chồng) CHĂM SÓC HOẶC NHẬN LÀM CON NUÔI VÀ ĐƯỢC CHĂM SÓC TRÊN LÃNH THỔ CỦA CỘNG HÒA CZECH

● CHA MẸ CỦA NGƯỜI TỊ NẠN VỊ THÀNH NIÊN;
Nếu Người  tị nạn vị thành niên không có cha mẹ, một người thân trong quan hệ trực hệ tăng dần nộp đơn thay mặtnếu không có người thân đó, người giám hộ của người xin tị nạn vị thành niên sẽ nộp đơn

Người nước ngoài, trước khi đến Cộng hòa Séc, từng cư trú tại một quốc gia thành viên EU khác với tư cách là THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI CÓ THẺ XANH, có thể nộp hồ sơ trực tiếp ở Cộng hòa Séc tại chi nhánh của Bộ Nội vụ theo nơi cư trú, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào lãnh thổ Cộng hòa Séc.

Người nước ngoài, trước khi đến Cộng hòa Séc, cư trú tại một quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu khác như là THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI CÓ THẺ NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐI LUÂN CHUYỂN CÔNG TÁC NỘI BỘ, có thể nộp đơn trực tiếp trên lãnh thổ Cộng hòa Séc tại chi nhánh của Bộ Nội vụ theo nơi cư trú, trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhập cảnh.

Đơn xin  giấy phép cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình  được nộp  tại Đại sứ quán Cộng hòa Séc  theo  thẩm quyền lãnh sự. Những yêu cầu đó được chuyển đến  Bộ Nội vụ,  Bộ sẽ đánh giá và ra quyết định. Trong trường hợp được chấp thuận, Đại sứ quán Cộng hòa Séc , nơi nộp hồ sơ, sẽ cấp thị thực dài hạn cho mục đích nhận  giấy phép cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình. Thị thực này sẽ được cấp dưới dạng thị thực một lần với thời hạn hiệu lực là 60 ngày. Trong thời gian này, Người làm đơn sẽ sang Cộng hòa Séc lên các Văn phòng chi nhánh của Bộ Nội vụ theo nơi cư trú, sau đó lấy dữ liệu sinh trắc học và được cấp thẻ cư trú .

Nếu mục đích lưu trú không thay đổi, trước khi giấy phép cư trú hết giá trị  có thể làm thủ tục  gia hạn tại cơ quan Bộ Nội vụ nơi cư trú  .

Giấy phép cư trú dài hạn  cho phép người sở hữu được tự do di chuyển trong các nước khu vực Schengen tối đa 90 ngày trong khoảng thời gian 180 ngày với mục đích không kiếm tiền
(về mặt này, nó có đặc điểm của  thị thực Schengen ngắn hạn ).

Gia đình Việt lái xe từ Ukraine sang Đức lánh nạn: Cuộc đoàn tụ trong nước  mắt

Biên dịch: ing. Doãn Dân – Tamda Media

Nguồn: https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/slouceni_rodiny_1.html#:~:text=Povolen%C3%AD%20k%20dlouhodob%C3%A9mu%20pobytu%20za,na%20z%C3%A1klad%C4%9B%20povolen%C3%AD%20k%20pobytu

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img