hacker akce TUYen dUnG bRNo thit tuoi Banh my
spot_img
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 1: Bảng chữ cái tiếng Séc
06:54
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 2: Phát âm nguyên âm dài và đôi
05:24
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 3: Phát âm phụ âm và biến âm
08:37
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 4: Luyện đọc từ khó và cách đọc câu
07:42
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 6: Chào hỏi và làm quen (Phần 2)
05:41
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 7: Chào hỏi và làm quen (Phần 3)
08:11
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 5: Chào hỏi và làm quen
07:48
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 8: Giới thiệu loại từ và tìm hiểu danh từ (Phần 1)
07:09
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 9: Phân biệt giống danh từ bất quy tắc
09:03
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 10: Đại từ nhân xưng và cách chia động từ BÝT
06:45
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 11: Làm quen với tính từ
08:23
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 12: Từ vựng tính từ theo chủ đề
08:57
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 13 - Tính từ sở hữu
09:10
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 14 - Đại từ sở hữu
09:28
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 15 - Tính từ so sánh
09:00
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 16 - Tính từ so sánh bất quy tắc
07:14
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 17 - Luyện tập phần 1
06:43
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 18 - Luyện tập phần 2
06:26
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 19: Hướng dẫn Thi Trvalý A1
13:06
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 20: Số đếm
11:33
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 21: Từ vựng thời gian
11:29
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 22: Cách đọc ngày tháng
11:15
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 23: Cách đọc giờ
10:19
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 24: Từ vựng thời tiết - Phần 1
10:00
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 25: Từ vựng thời tiết - Phần 2
08:33
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 26: Từ vựng gia đình
08:30
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 27: Mối quan hệ lao động
09:01
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 28: Mối quan hệ gia đình, bạn bè
06:29
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 29: ĐỘNG TỪ
09:30
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Ngày Lễ 17.11
02:42
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11
03:12
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 30: ĐỘNG TỪ BÝT/MÍT
06:59
Video thumbnail
Tamda Škola - 40% người Việt họ Nguyễn?
02:24
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Bài 31 - Chủ đề - Mikuláš là ai?
10:23
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 32- MỘT SỐ ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC
08:08
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Bài hát: Díky Vám - Cảm ơn các bạn
03:55
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Cơ bản - Bài 33 - MỘT SỐ ĐỘNG TỪ HAY NHẦM LẪN
06:14
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Bài 34 - GIÁNG SINH SÉC TRUYỀN THỐNG
16:14
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Bài 35 - Động từ začínat/končit
07:52
Video thumbnail
Bài 36: Động từ JÍT/JET
08:49
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Bài 37 - TUYỂN TẬP CÁC CÁCH NÓI ĐI ĐẾN ĐÂU
10:09
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Bài 38: TUYỂN TẬP CÁC TRẠNG TỪ VỊ TRÍ/PHƯƠNG HƯỚNG
07:34
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Bài 39: Động từ KHUYẾT THIẾU
09:03
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Bài 40: Một số động từ HÀNH ĐỘNG
08:35
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Bài 41- Trạng từ
07:05
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Bài 42- 4 MẸO BIẾN ĐỔI TÍNH TỪ SANG TRẠNG TỪ
07:27
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Bài 43 - TỔNG HỢP CÁC TỪ VỰNG DỤNG CỤ GIA ĐÌNH
07:12
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Bài 44 -TUYỂN TẬP CÁC TÌNH HUỐNG TRONG CỬA HÀNG
14:22
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Bài 45 -TUYỂN TẬP CÁC TÌNH HUỐNG TRONG CỬA HÀNG - Phần 2
13:24
Video thumbnail
Học tiếng Séc cùng Tamda - Bài 46 -Thể động từ và Thì tương lai
07:57