Vanoce TUYen dUnG bRNo Banh mi tươi
spot_img

Hướng dẫn đặt hẹn qua Internet cho người nước ngoài liên quan đến cư trú ở Cộng hòa Séc

Xử lý các việc liên quan đến cư trú của người nước ngoài ở Cộng hòa Séc là một trong những việc khó chịu, rách việc, mất thì giờ nói chung là việc đáng ghét nhất, ví dụ như gia hạn cư trú, báo thay đổi về cư trú như đổi chỗ ở, đổi hộ chiếu vvv… Bạn biết tiếng xử lý còn thấy oải. 2 năm Covid-19 lượng người nước ngoài vào Séc giảm hẳn và đa số người Việt đã có thường trú, vậy mà chả mấy khi ở Cảnh sách ngoại kiều thấy vắng người cả. Để tránh phải đợi chờ lâu nên bạn đặt hẹn online, cho dù việc đăng ký đặt cái này ở website của cảnh sát ngoại kiều không hề đơn giản 1 chút nào.

Xin chia sẻ với mọi người một số thông tin của Bộ nội vụ Hướng dẫn sử dụng ứng dụng đặt lịch hẹn online của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc tại https://frs.gov.cz/cs tiếng Séc hoặc https://frs.gov.cz/en tiếng Anh

 1. Ứng dụng Đặt hẹn qua Internet cho người nước ngoài (sau đây gọi tắt là Ứng dụng) là Dịch vụ của Bộ Nội vụ được lập cho người nước ngoài (theo quy định tại Mục 1, Đoạn 2 của Đạo luật số 326/1999 Sb.) đặt hẹn liên quan đế giấy phép cư trú dài hạn, cư trú tạm thời của một thành viên gia đình của công dân Liên minh Châu Âu, hoặc đã cấp thị thực cho hơn 90 ngày, bao gồm cái gọi là thị thực D/VR được cấp với mục đích để nhận giấy phép cư trú trên lãnh thổ và cấp giấy chứng nhận tạm trú của công dân Liên minh Châu Âu.
 2. Ứng dụng chỉ dùng cho người trên 15 tuổi theo các quy định tại điều 178 của Đạo luật số. Số 326/1999 Sb. Trẻ em dưới 15 tuổi phải do Người đại diện theo pháp luật thay mặt xử lý.
 3. Ứng dụng được đặt trên trang web chính thức của Bộ Nội vụ ( www.mvcr.cz ). 
 4. Không thể sử dụng ứng dụng nếu bạn không có địa chỉ email hợp lệ. Mỗi người dùng phải có địa chỉ email duy nhất của riêng họ và sử dụng chính xác một địa chỉ email cho các mục đích ứng dụng. Địa chỉ email không thể được chia sẻ cho nhiều người dùng.
 5. Ứng dụng xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng trong phạm vi được sự cho phép của cơ quan quản lý. Hơn nữa, ứng dụng xử lý và lưu trữ thông tin liên lạc của người dùng dưới dạng email và có thể số điện thoại mà người dùng tự nguyện cung cấp.
 6. Trong trường hợp xảy ra các sự kiện hoạt động bất thường (ví dụ: tai nạn kỹ thuật), người quản lý ứng dụng có quyền hủy bỏ lịch hẹn đã đặt trước, hoặc chặn quyền truy cập vào ứng dụng.
 7. Quản trị ứng dụng có quyền chặn quyền truy cập hoặc đình chỉ dừng ứng dụng trong trường hợp có mối đe dọa đối với bảo mật hoặc dữ liệu cá nhân của người dùng.
 8. Vì lý do được đề cập trong điểm 7, các địa chỉ IP cụ thể mà từ đó người dùng đăng nhập vào ứng dụng cũng có thể bị chặn.

Đăng ký

 1. Đăng ký người dùng là việc phải làm nếu muốn sử dụng ứng dụng. Là một phần của đăng ký, người dùng phải điền vào dữ liệu cá nhân của mình như họ, tên, ngày sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, hạn của hộ chiếu, quận / thành phố nơi lưu trú tại Cộng hòa Séc , địa chỉ email và mật khẩu cá nhân. Một thông tin tùy chọn cũng là số điện thoại liên hệ ở CH Séc (số điện thoại đăng ký tại Cộng hòa Séc với số đầu là +420).
 2. Bằng cách điền các dữ liệu trên và chọn “Tôi đồng ý với các quy tắc của ứng dụng Đặt lịch hẹn qua Internet”, người dùng xác nhận đồng ý cho quản trị viên ứng dụng và Bộ Nội vụ xử lý và lưu dữ liệu này cho các nhu cầu của ứng dụng này. Sự đồng ý này là tự nguyện của người dùng đã quyết định sử dụng các dịch vụ của ứng dụng. Dữ liệu cá nhân được cung cấp sẽ được sử dụng riêng cho các mục đích sử dụng ứng dụng và cũng có thể thông báo cho người dùng trong dịch vụ thông tin của Bộ Nội vụ. Dữ liệu cá nhân sẽ được tiếp tục sử dụng trong phạm vi cho phép hợp pháp của Bộ Nội vụ, theo Đạo luật số 326/1999 Sb. Quản trị viên ứng dụng bị ràng buộc bởi Đạo luật số 101/2000 Sb. Khi quản lý dữ liệu cá nhân và về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 3. Dữ liệu cá nhân của người dùng đã nhập sẽ được so sánh với Dữ liệu đã đăng ký trong Hệ thống thông tin của người nước ngoài để xác minh người dùng. Vì lý do này, điều cần thiết là dữ liệu đã nhập phải hoàn toàn đúng với dữ liệu do người dùng cung cấp cho Bộ Nội vụ hoặc Bộ Ngoại giao khi xin giấy phép cư trú (thị thực). Dữ liệu phải được nhập bằng chữ Latinh, chính xác theo số Hộ chiếu mà người nước ngoài đã đăng ký tại Bộ Nội vụ là giấy thông hành hiện tại. Không thể đăng ký nếu người dùng có hộ chiếu chưa có trong hệ thống của Bộ Nội vụ. Khi nhập tên và họ, cần bỏ tất cả các dấu phụ, dạng của thông tin này có thể được tìm thấy trong vùng máy có thể đọc được trong hộ chiếu của bạn.
 4. Sau khi đăng ký xong, sẽ không thể sửa đổi dữ liệu cá nhân được nữa. Các trường hợp ngoại lệ là phần quận/thành phố của nơi cư trú tại Cộng hòa Séc, e-mail, mật khẩu và liên lạc qua điện thoại tùy chọn.
 5. Bằng cách điền vào dữ liệu cá nhân của mình, người dùng cũng tuyên bố tất cả dữ liệu đã điền là chính xác và đúng sự thật. Nếu không, việc sử dụng dịch vụ của người dùng có thể bị chặn.
 6. Khi đăng ký, người dùng hành động độc quyền cho chính mình. Thay mặt đăng ký là không thể. Đăng ký với việc sử dụng và sử dụng sai dữ liệu cá nhân của người khác có thể bị coi là bất hợp pháp. Nếu bị phát hiện, vụ việc sẽ được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, hoặc Cảnh sát Cộng hòa Séc điều tra.
 7. Trong trường hợp nghi ngờ người khác sử dụng sai dữ liệu đăng ký, người dùng có thể liên hệ báo cho quản trị ứng dụng, hoặc Bộ Nội vụ, trực tiếp hoặc bằng văn bản.
 8. Trong trường hợp xác thực đăng ký không thành công (xem điểm 11) dữ liệu đã nhập, dữ liệu cá nhân đã nhập vẫn nằm trong bộ nhớ lưu trữ của quản trị ứng dụng và việc xác thực dữ liệu này chỉ có thể được thực hiện bởi nhân viên có thẩm quyền của Bộ Nội vụ tại các chi nhánh của Cục Chính sách Di trú và Tị nạn. Cho đến thời điểm đó, người nước ngoài đã đăng ký không thể sử dụng dịch vụ. Để có thể Đặt hẹn, người nước ngoài có thể sử dụng, ví dụ, đường dây Đặt hẹn qua điện thoại tại một chi nhánh của Cục Chính sách Di trú và Tị nạn.
 9. Người dùng đã đăng ký có tài khoản trong ứng dụng, có thể sử dụng các dịch vụ của ứng dụng, biết về tình trạng đặt chỗ và các việc đã thực hiện. 
 10. Người dùng có thể yêu cầu hủy tài khoản của mình bằng gửi văn bản trong ứng dụng với các điều kiện cần thiết theo quy định tại §37 của Đạo luật số. Số 500/2004 Sb. tới địa chỉ của Bộ Nội vụ,Cục Chính sách Di trú và Tị nạn tại địa chỉ Cigánkova 1861/2, Praha 4.
 11. Tài khoản của người dùng sẽ hết hạn sau 5 năm qua kể từ lần đăng nhập cuối cùng.
 12. Người dùng đã đăng ký có thể thay đổi nơi cư trú của mình tại Cộng hòa Séc trong tài khoản của mình không quá một lần một tháng. Hơn nữa, người dùng có thể thay đổi câu trả lời của mình cho các câu hỏi được liệt kê trong đăng ký ít nhất mỗi tháng một lần, điều này có tác động đến việc phân loại người nước ngoài vào loại thành viên gia đình của công dân Liên minh Châu Âu (theo các quy định của Mục 15a của Đạo luật số 326/1999 Sb.) hoặc theo loại sinh viên (giấy phép cư trú cho mục đích học tập theo quy định tại Mục 64 của Đạo luật số 326/1999 Sb., lĩnh vực giáo dục đại học được công nhận tại Cộng hòa Séc). Ngoài ra có thể thay đổi số liên lạc qua điện thoại ở Cộng hòa Séc mà không bị hạn chế. Đồng thời, trong mỗi thay đổi này, người dùng cam kết dữ liệu mới là đúng sự thật. Nếu không, người dùng có thể bị hạn chế sử dụng dịch vụ, tương ứng và Lịch hẹn đặt trước sẽ bị coi là không hợp lệ.
 13. Người dùng đã đăng ký đã được xác minh thành công trong Hệ thống Thông tin Người nước ngoài có thể sử dụng dịch vụ đặt lịch hẹn tại văn phòng của Cục Chính sách Di trú và Tị nạn. Các văn phòng cập nhật liên tục nội dung trên trang web của Bộ Nội vụ. Nếu Lịch đặt hoặc đã đặt trước vẫn hiện ra, điều đó có nghĩa là Lịch hẹn đã đặt trước vẫn giá trị trong ứng dụng. Các quy tắc này không áp dụng cho việc đặt lịch hẹn bằng hình thức khác.

Dịch vụ đặt hẹn

 1. Dựa trên dữ liệu do Người dùng đăng nhập, người dùng được chỉ định tự động đến địa chỉ xử lý quy định. Không thể được chuyển sang văn phòng khác. Nếu lịch được dành riêng cho người dùng tại địa chỉ làm việc, thì không thể đăng ký ngày đã được xác nhận đó ở địa chỉ văn phòng khác
 2. Người dùng được đặt hẹn sẽ được tiếp xử lý riêng, ngoại trừ các trường hợp nêu trong điểm 24. Không thể chuyển lịch đã hẹn cho tên người khác
 3. Người dùng có thể đặt hẹn tại 1 điểm cho việc cùng 1 nội dung (cùng Agenda) cho cá nhân và các thành viên người thân trực hệ trong gia đình . Các thành viên gia đình khác không không được áp dụng quy định này
 4. Người được ủy quyền đại diện cho người khác không được đặt lịch hẹn. Người đại diện theo pháp luật theo quy định được thay mặt trẻ em dưới 15 tuổi.
 5. Lịch hẹn đã đặt có tính ràng buộc. Chỉ có thể hủy lịch đã đặt ít nhất 48 giờ trước lịch hẹn đã đặt. Người dùng có thể hủy lịch đã đặt tối đa 10 lần trong 90 ngày, khi khoảng thời gian 90 ngày được kể từ ngày lịch đặt hẹn bị hủy. Trong trường hợp hủy lịch hẹn đã đặt lần thứ mười, người dùng sẽ chỉ có thể đặt hẹn tiếp theo trong 90 ngày kể từ ngày hủy lịch đặt hẹn lần thứ mười này.
 6. Trong trường hợp không thể đến theo lịch hẹn mà không hủy được lịch hẹn trong ứng dụng, hoặc không thể hủy được (dưới 48 giờ trước lịch hẹn) và cũng không đến làm việc, lịch hẹn đã đặt sẽ bị hủy bỏ. 
 7. Trong trường hợp đây là lần hủy lịch hẹn thứ ba trong vòng 180 ngày, tài khoản sẽ bị chặn trong 180 ngày, kể từ ngày hủy lịch cuối cùng.
 8. Chỉ có thể đặt tối đa 3 lần hẹn trong khoảng thời gian 60 ngày. Khoảng thời gian 60 ngày được tính kể từ ngày lịch đặt có hiệu lực đầu tiên. Không thể đặt quá con số này.
 9. Khi đặt lịch hẹn thành công, bạn sẽ nhận được một mã PIN cho người dùng. mã PIN 4 chữ số dùng để in phiếu vào tại ngày lịch hẹn theo các nội dung liên quan (Xem thêm hướng dẫn tại các văn phòng), sớm nhất 30 phút và không muộn hơn 15 phút so với ngày giờ lịch đã hẹn. Nếu bạn đến muộn lịch đã hẹn bị hủy bỏ (xem thêm ở mục 27)
 10. Khi đặt lịch hẹn, người dùng chọn đúng nội dung muốn giải quyết tại nơi làm việc được chỉ định. Nội dung làm việc này là cố định không thể thay đổi sau khi đã đặt lịch hẹn. Trường hợp Người nước ngoài đến nơi làm việc với nội dung làm việc khác với nội dung đã đặt trước, sẽ bị từ chối và phải xếp hàng bình thường và việc xử lý tùy theo công suất và giờ làm việc.
 11. Người dùng đặt lịch hẹn với nội dung làm việc chính xác, tuy nhiên, tùy theo bản chất của nội dung xử lý cho phép, Người dũng vẫn có thể xử lý nội dung khác. Ví dụ người dùng đặt lịch hẹn Nộp hồ sơ xin phép định cư trú vĩnh viễn đồng thời có thể báo thay đổi địa chỉ nơi cư trú.
 12. Nếu đặt lịch hẹn và vi phạm các quy định, đặc biệt trong trường hợp cung cấp thông tin sai lệch hoặc đặt lịch hẹn cho người khác, lịch hẹn đã đặt sẽ k sẽ bị hủy bỏ.
 13. Thời gian trong lịch hẹn đã đặt mang tính chất định hướng tương đối, tùy theo sự phức tạp của nội dung , các tình huống cụ thể và thủ tục hành chính, không thể xác định õ ràng thời gian xử lý. Thời gian để bạn đến lượt vào xử lý sẽ khoảng từ 30 – 60 phút kể từ giờ Lịch hẹn đã đặt. Bạn sẽ phải chờ khoảng từ 30 – 60 phút kể từ khi nhập mã PIN lấy phiếu từ hệ thống tại nơi làm việc. 

Biên dịch: Ing. Doãn Dân
Nguồn: https://frs.gov.cz/cs/pravidla

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img