Vanoce TUYen dUnG bRNo Banh mi tươi
spot_img

Hướng dẫn xử lý tình huống cuộc sống ở Cộng hòa Séc – Trước khi sinh con


Trước khi sinh con

Trước khi sinh con bạn có thể làm những việc sau:

Xin Trợ cấp thai sản

Trợ cấp thai sản là khoản trợ cấp được trả từ Bảo hiểm ốm đau (nemocenské pojištění) được tính bằng sự chênh lệch giữa cơ sở đánh giá ngày bị giảm bớt tiền lương (z redukovaného denního vyměřovacího základu ) từ ngày bị thuyên chuyển sang việc khác và mức lương trung bình theo ngày trong mỗi tháng sau khi bị chuyển việc.
Khoản trợ cấp này được trả theo số ngày tính từ ngày bị chuyển sang công việc lương thấp hơn mà không phải do lỗi của bạn.

Từ 1/7/2019, lao động nữ hưởng trợ cấp thai sản theo mức mới

Ai được hưởng trợ cấp:
– là phụ nữ có thai bị chuyển sang làm công việc khác vì việc đang làm bị cấm đối với phụ nữ mang thai theo quy định của pháp luật
– Phụ nữ có thai bị chuyển sang làm công việc khác theo quyết định của bác sĩ nếu việc đang làm gây nguy hiểm cho thai kỳ
– Phụ nữ có thai bị chuyển sang một công việc khác trước khi kết thúc tháng thứ chín sau khi sinh con, bởi vì công việc bạn làm trước đây bị cấm đối với phụ nữ sinh con cho đến cuối tháng thứ chín sau khi sinh con theo luật đặc biệt,
– Phụ nữ có thai bị chuyển sang công việc khác vào cuối tháng thứ chín sau khi sinh con, vì theo quyết định của bác sĩ công việc bạn đã làm trước đó, sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc thai sản của bạn,
– Phụ nữ đang cho con bú và bị chuyển sang một công việc khác vì công việc đã làm trước đây bị cấm đối với phụ nữ đang cho con bú theo quy định của luật đặc biệt ,
– Phụ nữ là nhân viên đang cho con bú bị chuyển sang công việc khác theo quyết định của bác sĩ vì công việc đã làm trước đây gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc khả năng cho con bú.

Điều này không áp dụng nếu chỉ làm việc theo Thỏa thuận lao động (Dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce ) hoặc nếu việc làm của bạn ở quy mô nhỏ.

Khi nào có thể xin trợ cấp này?
Ngay sau khi bị chuyển sang một công việc khác có thu nhập ít hơn mà không phải do lỗi của bạn.

Làm thế nào để nhận trợ cấp này?
Làm Đơn xin trợ cấp theo mẫu ở https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zvptm

Xin trợ cấp ở đâu và xin như thế nào ?
– BƯỚC 1: Bác sĩ phụ khoa sẽ xác nhận vào Đơn xin hưởng chế độ thai sảnđiền ngày sinh con dự kiến. Nếu việc bạn đang làm gây nguy hiểm cho thai sản của bạn, bác sĩ hoặc người chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp sẽ bổ sung thêm thông tin này vào đơn của bạn.
– BƯỚC 2: Bạn chuyển hồ sơ đã hoàn thành cho Người sử dụng lao động. Nếu đang việc bị cấm đối với phụ nữ có thai và cho con bú, Người sử dụng lao động sẽ điền đầy đủ thông tin này vào Đơn và gửi đơn đến cơ quan quản lý an sinh xã hội (BHXH) có liên quan.

Bạn sẽ nhận được bao nhiêu?
– Số tiền trợ cấp thai sản và thai sản là chênh lệch giữa cơ sở đánh giá hàng ngày bị giảm bớt cho các mục đích của Đạo luật bảo hiểm ốm đau được xác định vào ngày chuyển việc và mức trung bình thu nhập cho mỗi ngày sau khi chuyển việc.
– Bạn sẽ nhận được trợ cấp quyền lợi này khi không phải do lỗi của bạn mà thu nhập thấp hơn do ơ mang thai, không muộn hơn đầu tuần thứ 6 trước ngày dự sinh.
– Nếu bạn được trả lương do đe dọa thai sản, bạn sẽ được nhận trợ cấp chậm nhất là đến cuối tháng thứ 9 sau khi sinh.
– Nếu chuyển việc vì rủi ro cho thời gian cho con bú, bạn sẽ nhận được khoản trợ cấp cho thời gian bạn cho con bú.
Ngay sau khi Cơ quan An sinh Xã hội (BHXH) nhận được hồ sơ đầy đủ cần thiết để xét trợ cho hưởng trợ cấp, BHXH sẽ bắt đầu trả tiền trợ cấp vào cuối tháng sau. (Ví dụ: Đơn xin được nộp cho BHXH vào ngày 4 tháng 9 năm 2021, thì trợ cấp sẽ được trả vào cuối tháng 10 năm 2021.)

Thông tin chi tiết về trợ cấp thai sản và thai sản có thể được tìm thấy trên trang web của Cơ quan An sinh Xã hội Séc.

Xem tiếp Hướng dẫn sau khi sinh con

Ing. Doãn Dân

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img