spot_img

Séc: Tăng khoản tiền đóng bảo hiểm từ đầu năm 2023

Do liên quan đến việc tăng mức lương trung bình và mức lương tối thiểu, từ năm 2023 các khoản tiền thanh toán bảo hiểm hàng tháng đối với người kinh doanh cá thể OSVČ cũng sẽ thay đổi, không chỉ đối với bảo hiểm y tế mà còn cả bảo hiểm xã hội.

Từ đầu năm 2023 mức lương trung bình dự kiến sẽ là 40.324 korun, do đó khoản tiền thanh toán bảo hiểm y tế sẽ tăng. Đối với người kinh doanh cá thể số tiền thanh toán tối thiểu hàng tháng cho bảo hiểm y tế sẽ tăng từ 2.627 korun trong năm 2022 lên 2.722 korun. Khoản tiền mới sẽ áp dụng từ ngày 1/1. Đối với bảo hiểm xã hội khoản tiền thanh toán hàng tháng sẽ tăng từ 2.841 korun lên 2.944 korun.

Theo phát ngôn viên VZP, những người kinh doanh cá thể OSVČ có hạn thanh toán các khoản tiền bảo hiểm y tế từ ngày 1/1 đến ngày 8 của tháng tiếp theo. Trên thực tế điều này có nghĩa là khoản tiền phải trả hàng tháng cho tháng 1 sẽ cần được thanh toán từ ngày 1/1 đến ngày 8/2/2023.

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img