spot_img

bao hiem y te

Thông tin cập nhật 24/7 về tình hình chiến sự tại Ukraine

Mới cập nhật

Bảo hiểm y tế tại Séc

Tất cả mọi người trên lãnh thổ Cộng hòa Séc đều phải có bảo hiểm. Mỗi người đều có nghĩa vụ phải trả bảo hiểm y tế và bảo hiểm y tế vẫn còn giá trị! Dưới đây bạn sẽ biết được loại bảo hiểm nào liên quan đến...

Đọc nhiều nhất