spot_img

maturita

Thông tin cập nhật 24/7 về tình hình chiến sự tại Ukraine

Mới cập nhật

Hệ thống giáo dục tại cộng hòa Séc – phần 3

Công nhận văn bằng Công nhận trình độ trung học cơ sở, phổ thông và cao đẳngCông nhận trình độ đại học Công nhận văng bằng (nostrifikace) là từ phổ biến chỉ sự công nhận văn bằng về trình độ học vấn đạt được ở nước ngoài có giá trị hoặc...

Hệ thống giáo dục tại cộng hòa Séc – phần 2

Giáo dục người lớn Bạn đã học xong trung học phổ thông và bạn muốn học tiếp? Bạn có thể chọn trường đại học, hoặc trường cao đẳng nghề. Trường cao đẳng nghề Trường cao đẳng nghề (Vyšší odborné školy – VOŠ) cung cấp chương trình học chuyên môn thường...

Đọc nhiều nhất