TUYen dUnG bRNo Banh mi tươi
spot_img

Tình huống cuộc sống – Trợ cấp trẻ em ở Cộng hòa Séc

Trợ cấp trẻ em là trợ cấp cơ bản lâu dài do nhà nước trợ cấp  cho trẻ em phụ thuộc chưa thành niên hoặc dưới 18 tuổi trả cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) để hỗ trợ trang trải các chi phí giáo dục nuôi dưỡng cho trẻ em phụ thuộc.

Thông tin chi tiết Bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang web của Phòng Lao động Cộng hòa Séc .

Přídavky na děti se zřejmě od července zvýší, dostane je víc rodin - Legislativa - Advokátní deník
Ai được hưởng trợ cấp này:
 • Bạn là cha hoặc mẹ trẻ vị thành niên nếu thu nhập của gia đình bạn dưới 2,7 lần mức sinh hoạt tối thiểu của gia đình và bạn có địa chỉ thường trú tại Cộng hòa Séc
 • bạn là người  trực tiếp chăm sóc trẻ (chăm sóc trẻ phụ thuộc), thu nhập của gia đình bạn dưới 3,4 lần mức sinh hoạt  tối thiểu của gia đình và bạn  có địa chỉ thường trú tại Cộng hòa Séc

Bạn có thể tìm hiểu thông tin xem có được hưởng trợ cấp trẻ em trên trang web của Phòng Lao động Cộng hòa Séc ở mục Tư vấn xã hội 

Thí dụ:

Mức sinh hoạt tối thiểu của một gia đình gồm hai người lớn và một trẻ em dưới 6 tuổi 8 720,- CZK.

8.720 x 2.7 lần = 23.544 CZK

Nếu gia đình này có tổng thu nhập của gia đình dưới 23.544 CZK, sẽ được quyền hưởng trợ cấp trẻ em 

Khi nào có thể xin trợ cấp 

Có thể nộp đơn xin trợ cấp trẻ em kể từ ngày  sinh con

Thủ tục xin trợ cấp trẻ em

 • Đơn xin trợ cấp trẻ em
 • Chứng minh thu nhập quý của từng thành viên trong gia đình; Tiền cấp dưỡng nuôi con cũng được tính vào thu nhập của gia đình 
 • Chứng minh thư của tất cả các thành viên trong gia đình (nếu không nêu họ, phải cung cấp giấy khai sinh)
 • Trẻ em dưới 15 tuổi:  nộp giấy khai sinh
 • Nếu bạn là người chăm sóc trẻ trình quyết định của tòa án.
 • Nếu bất kỳ thành viên nào trong gia đình này là người phụ thuộc trên 15 tuổi, bạn phải cung cấp một trong các xác nhận sau:
  • xác nhận học tập, nếu đang học
  • quyết định đình chỉ việc học đại học liên quan đến việc mang thai, sinh con hoặc làm cha mẹ, nếu có 
  • xác nhận tình trạng sức khỏe của trẻ em phụ thuộc
  • xác nhận trẻ phụ thuộc không có khả năng chuẩn bị 1 cách có hệ thống cho nghề nghiệp tương lai hoặc kiếm sống do bệnh tật hoặc thương tích, nếu có
  • xác nhận của có đăng ký ở phòng Lao động Cộng hòa Séc sau khi kết thúc thời gian học bắt buộc đến 18 tuổi, 

Xin trợ cấp trẻ em ở đâu?

 • Tại Văn phòng Lao động Cộng hòa Séc theo nơi cư trú thực tế của trẻ em.

Sau khi có đủ hồ sơ đơn với các tài liệu cần thiết bạn có  thể

 • Đích danh nộp hồ sơ
 • Nộp hồ sơ tại nơi tiếp nhận tại phòng lao động
 • Gửi bưu điện
 • Gửi qua hộp dữ liệu Datová schránka
 • Qua chứng minh thư điện tử với dữ liệu có thể đọc được bằng máy có chip điện tử 

Bạn nhận được bao nhiêu

 • Nếu hồ sơ đáp ứng các quy định pháp lý, phòng Lao động Cộng hòa Séc sẽ quyết định việc hưởng trợ cấp trong vòng 30 ngày. 
 • Bạn sẽ nhận được thông báo quyết định trợ cấp theo đường bưu điện hoặc qua hộp dữ liệu. 

Trợ cấp trẻ em là trợ cấp hỗ trợ cho trẻ em phụ thuộc sống trong một gia đình có thu nhập thấp.

Trẻ em phụ thuộc được hưởng trợ cấp trẻ em nếu tổng thu nhập của gia đình nhỏ hơn 3,4 lần mức sống tối thiểu của gia đình.

Nếu bất kỳ ai trong số những người trong gia đình được đánh giá chung có thu nhập trong mỗi tháng có từ

 • hoạt động phụ thuộc ở mức sống tiền tối thiểu đủ sống của cá nhân,
 • hoạt động độc lập,
 • quyền lợi bảo hiểm ốm đau,
 • quyền lợi bảo hiểm hưu trí,
 • trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp đào tạo lại,
 • rợ cấp chăm sóc cho một người dưới 18 tuổi, hoặc
 • từ trợ cấp của cha mẹ, nếu nó được cung cấp sau khi đã sử dụng hết trợ cấp thai sản,

Thì tiền trợ cấp trẻ em sẽ được hưởng ở mức cao

Số tiền trợ cấp cho con mỗi tháng dương lịch:

Mức trợ cấp do luật quy định theo nhóm tuổi của trẻ em

Mức trợ cấp trẻ em hàng tháng hiện nay theo nhóm tuổi

Nhóm tuổi             Mức cơ bản     Mức cao

0 – 6 tuổi     630,-               1130,-

6-15 tuổi                770,-               1270,-

15-26 tuổi     880,-               1380,-

Tiền trợ cấp hàng tháng được trả:

 • vào tài khoản đăng ký
 • hoặc trả qua bưu điện,
 • Trả Chậm nhất vào ngày cuối tháng tiếp theo sau tháng mà trợ cấp trẻ em được hưởng 

Hàng quý bạn phải nộp xác nhận thu nhập của cả gia đình để xem xét đánh giá lại có được tiếp tục hưởng trợ cấp trẻ em hay không

Biên dịch: Ing. Doan Dan
Nguồn: https://pruvodce.gov.cz/narozeni/pridavek-na-dite

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img