ZPATKY DO SKOLY TUYen dUnG bRNo Banh mi tươi
spot_img

Sử dụng lao động là Người tị nạn hoặc là Người đang nộp đơn xin tị nạn

Theo định nghĩa trong Công ước 1951 “…Người tị nạn là người phải rời khỏi Tổ quốc của  mình vì có những lo sợ chính đáng sẽ bị ngược đãi, truy bức vì lý do về sắc tộc, tôn giáo hoặc do bất đồng chính kiến; hoặc là thành viên của tầng lớp xã hội,  trước những lo ngại nêu trên, phải rời bỏ Tổ quốc của mình… “

Những người đáp ứng các điều kiện trên có thể được bảo hộ quốc tế có và được cấp phép cư trú ở Cộng hòa Séc dưới hình thức tị nạn (gọi là Người  tị nạn) hoặc Người được bảo hộ.

Những người nộp đơn xin tị nạn và những người đã được công nhận tị nạn có thể đi làm việc ở Cộng hòa Séc theo các điều kiện sau, tùy thuộc vào tình trạng pháp lý của họ:

Người đã được công nhận tị nạn và được bảo vệ quốc tế,  đi làm không cần phải có giấy phép lao động, thẻ lao động, hay kể cả thẻ xanh Blue theo § 98 điểm c) của Luật 435/2004 Sb., về việc làm, họ có vị thế như công dân Cộng hòa Séc.

Người sử dụng lao động là người tị nạn chỉ có nghĩa vụ thông báo cho Văn phòng Lao động cấp tỉnh ở Cộng hòa Séc (theo § 87 và 88 của Luật số 435/2004 Sb., về việc làm) và đồng thời có nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ. 

Có thể tìm thấy các mẫu giấy phép cư trú cấp cho những người được bảo hộ và tị nạn trên trang web của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc (trang 11-12).

Người nộp đơn xin tị nạn chỉ có thể được làm việc sau 6 tháng kể từ ngày nộp đơn và những người nước ngoài này phải có giấy phép lao động hợp lệ do Cơ quan Lao động cấp tỉnh của Cộng hòa Séc cấp (theo §97 mục e) Luật số 435/2004 Sb., về việc làm).

Một trong những điều kiện để cấp giấy phép lao động là Người sử dụng lao động phải đăng tuyển dụng tại Văn phòng Lao động Cộng hòa Séc (theo Mục 86 của Luật số 435/2004 Sb., về việc làm). Sau đó nếu nhận vào làm Người sử dụng lao động có nghĩa vụ thông báo cho Văn phòng Lao động Cộng hòa Séc (theo § 87 và § 88 của Luật số 435/2004 Sb., về việc làm) và phải lưu hồ sơ .

Chú ý! 

Không được sử dụng Người nộp đơn xin tị nạn chưa có kết quả trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nộp đơn xin tị nạn

Nếu Người sử dụng lao động sử dụng những người này thì sẽ vi phạm hành chính hoặc phạm pháp (nghiêm trọng nhất là cho phép người nước ngoài lao động bất hợp pháp – người tị nạn theo § 5 mục e) của Luật số 435/2004 Sb., Về việc làm ) hoặc một hành vi phạm tội và có nguy cơ bị trừng phạt thích hợp.

Người nước ngoài không xin tị nạn tế hoặc xin nhưng không được, nếu đã có thị thực trên 90 ngày hoặc Giấy phép cư trú dài hạn cho phép cư trú trên lãnh thổ có thể được tuyển dụng nếu người đó có giấy phép lao động do Văn phòng Lao động ČR cấp theo(§ 97 mục d) Luật số 435/2004 Sb., về việc làm).

Để được cấp giấy phép lao động, Người sử dụng lao động phải thông báo và đăng vị trí tuyển dụng gửi cho Văn phòng Lao động Cộng hòa Séc (theo §86 ). Sau đó, Người sử dụng lao động sử dụng lao động là người có thị thực cho thời gian lưu trú trên 90 ngày hoặc có giấy phép cư trú dài hạn với mục đích kéo dài thời gian lưu trú trên lãnh thổ, có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho Văn phòng Lao động (theo § 87 và 88 luật 435/2004 Sb., về việc làm) và lưu giữ hồ sơ.

Mẫu các văn bản đã ban hành để người xin tị nạn có thị thực  hơn 90 ngày hoặc giấy phép cư trú dài hạn với mục đích của lâu dài lưu trú tại lãnh thổ có thể được tìm thấy trên trang web của Bộ Nội Vụ của Cộng hòa Séc (trang 4-5).

Tất cả những Người sử dụng lao động là người nước ngoài, vẫn có các nghĩa vụ như đối với BHXH,  Bảo hiểm y tế, Sở tài chính, v.v. theo luật pháp có hiệu lực và các nghĩa vụ đối với Người lao động, đặc biệt là theo quy định của luật 262/2006 Sb., Luật lao động.

Cập nhật lần cuối: ngày 27 tháng 10 năm 2020

Biên dịch: Ing. Doan Dan

Nguồn: https://www.mpsv.cz/zamestnavani-uprchliku

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img