TUYen dUnG bRNo Banh mi tươi
spot_img

Các trường hợp Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc có thể hủy Thẻ lao động của người nước ngoài

Jak nepřijít o zaměstnaneckou kartu | IRS Czech

Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc sẽ hủy thẻ lao động (Thẻ cư trú và cho phép làm việc) nếu Người nước ngoài công dân các nước thứ ba:

 • Bị kết án cố ý phạm tội nào đó,
 • Không thực hiện đúng mục đích mà Thẻ lao động đã được cấp,
 • Khi Người nước ngoài yêu cầu hủy Thẻ lao động,
 • Người nước ngoài đã khai gian dối trong Hồ sơ xin cấp Thẻ lao động hoặc nộp các giấy tờ, tài liệu giả mạo, tài liệu bị sửa đổi trong hồ sơ, trong đó các dữ liệu cần thiết để đánh giá hồ sơ không đúng với thực tế.

và các trường hợp:

 • Người nước ngoài không còn đáp ứng điều kiện để được cấp Thẻ lao động nào,
 • Trong quá trình kiểm tra cư trú, cảnh sát phát hiện Người nước ngoài không có Hộ chiếu hợp lệ hoặc xuất trình hộ chiếu giả mạo hoặc bị sửa đổi, và
 • Người nước ngoài không nộp xác nhận trong thời hạn do cảnh sát ấn định là đã nộp đơn xin Hộ chiếu mới, hoặc
 • Mặc dù đã có lý do để xin cấp hộ chiếu cho Người nước ngoài hoặc Giấy thông hành cho người nước ngoài, mà Người nước ngoài vẫn không làm đơn yêu cầu cấp lại giấy tờ này,
 • Hộ chiếu của người nước ngoài đã bị nước cấp tuyên bố không hợp lệ hoặc bị mất cắp và Người nước ngoài không xuất trình được giấy xác nhận.
 • Người nước ngoài không thực hiện nghĩa vụ xin cư trú dài hạn cho con sinh ra ở Cộng hòa Séc trong vòng 60 ngày kể từ ngày sinh.
 • Quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc một Quốc gia khác đã ký kết áp dụng thủ tục trục xuất chung, có quyết định trục xuất người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ của mình trên cơ sở người nước ngoài bị kết án tù ít nhất 1 năm hoặc do nghi ngờ Người nước ngoài đã phạm tội nghiêm trọng hoặc đang chuẩn bị thực hiện một hoạt động như vậy trên lãnh thổ của một Quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc một Quốc gia đã ký kết áp dụng thủ tục trục xuất chung và vì lý do vi phạm luật quản lý nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài   hoặc
 • Người nước ngoài khi bị kiểm tra không xuất trình được Bảo hiểm y tế du lịch đáp ứng điều kiện trong thời gian kiểm tra cư trú, kể cả trong thời hạn do cơ quan công an quy định;
 • Người nước ngoài không làm đúng mục đích mà Thẻ lao động được cấp trong thời gian Thẻ lao động còn hiệu lực; Điều này không áp dụng nếu người nước ngoài chứng minh rằng mục đích đã không được thực hiện vì những lý do đặc biệt cho thời kỳ chuyển tiếp, hoặc
 • Người nước ngoài có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng nếu tiếp tục cư trú do mắc bệnh được chỉ định trong các biện pháp đối với bệnh truyền nhiễm, với điều kiện là hậu quả của quyết định này tương xứng với lý do hủy Thẻ lao động. Để đánh giá mức độ đầy đủ, Bộ Nội vụ đặc biệt tính đến những ảnh hưởng của quyết định này đối với cuộc sống riêng tư và gia đình của Người nước ngoài.

Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc cũng sẽ thu hồi Thẻ lao động nếu:

 • Trình độ chuyên môn của Người nước ngoài chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
 • Trong quyết định thu hồi Thẻ lao động, Bộ quy định thời hạn xuất cảnh và ra lệnh xuất cảnh đối với Người nước ngoài; Người nước ngoài có nghĩa vụ rời khỏi Cộng hòa Séc trong thời hạn đã định.

Thẻ Xanh (Modrá karta) là một loại Giấy phép cư trú dài hạn dành cho người nước ngoài từ các nước thứ ba, cho phép người nước ngoài làm việc và lưu trú tại Cộng hòa Séc hơn 90 ngày.
Thẻ Xanh (khác với Thẻ lao động) chỉ dành cho người nước ngoài đang ứng tuyển một công việc
đòi hỏi trình độ chuyên môn cao.

Modrá karta pro cizince v ČR | IRS Czech

Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc sẽ hủy  Thẻ xanh EU nếu Người nước ngoài có yêu cầu hoặc nếu

 • Các giấy tờ trong Hồ sơ xin cấp Thẻ xanh hoặc việc xin gia hạn thẻ là giả mạo, sai lệch hoặc bị sửa đổi hoặc thông tin liên quan đến việc đánh giá Hồ sơ không đúng với sự thật,
 • Người có thẻ không còn đáp ứng điều kiện để được cấp thẻ xanh,
 • Người có thẻ không hoàn thành mục đích mà Thẻ xanh đã được cấp
 • Người có thẻ không thông báo cho Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi chấm dứt việc làm hoặc thay đổi việc làm; Không áp dụng điều này nếu việc thực hiện nghĩa vụ này bị ngăn cản bởi vì những lý do không phụ thuộc vào Người nước ngoài
 • Thời gian thất nghiệp của Người có thẻ dài hơn 3 tháng liên tục,
 • Tình trạng thất nghiệp của Người có thẻ đã xảy ra nhiều lần trong thời hạn của Thẻ Xanh; điều này không áp dụng nếu mối quan hệ việc làm đã chấm dứt vì một trong những lý do nêu trong thư § 52 a) đối với e) của Bộ luật Lao động hoặc theo thỏa thuận vì những lý do tương tự hoặc bằng cách bãi bỏ ngay lập tức theo Mục 56 của Bộ luật Lao động,
 • Người có thẻ không có chỗ ở ở Cộng hòa Séc, hoặc
 • Người có thẻ chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận có trình độ chuyên môn,
 • Người có thẻ đã cố ý phạm tội và bị kết án
 • và xa hơn nếu
 • EU hoặc Quốc gia Schengen khác áp dụng thủ tục trục xuất chung đã quyết định trục xuất Người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ theo bản án tù ít nhất 1 năm hoặc do có nghi ngờ Người nước ngoài đã phạm tội nghiêm trọng hoặc đang chuẩn bị làm như vậy ở lãnh thổ của một quốc gia thuộc EU hoặc một quốc gia Schengen mà có áp dụng thủ tục trục xuất chung,
 • Nếu thấy có rủi ro Người nước ngoài có thể gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng hoặc gây nguy hiểm cho an ninh của Quốc gia nếu tiếp tục ở lại , hoặc
 • Chủ sở hữu thẻ xin trợ cấp sinh hoạt, trợ cấp nhà ở hoặc Trợ cấp khẩn cấp ngay lập tức từ hệ thống trợ cấp nhà nước
 • Người sở hữu thẻ nó có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng nếu tiếp tục cư trú trong lãnh thổ vì nhiễm bệnh truyền nhiễm được quy định trong các yêu cầu của biện pháp trước khi phát sinh bệnh truyền nhiễm, nếu hậu quả của quyết định này tương xứng với lý do hủy Thẻ Xanh. Khi đánh giá mức độ đầy đủ, Bộ Nội vụ sẽ xem xét những ảnh hưởng của quyết định này đối với cuộc sống và gia đình của Người sở hữu thẻ xanh.
 • Trong quyết định hủy Thẻ Xanh, Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc sẽ ấn định thời hạn Người nước ngoài phải rời khỏi Cộng hòa Séc và ban hành lệnh xuất cảnh cho Người nước ngoài; Người nước ngoài có nghĩa vụ rời khỏi Cộng hòa Séc trong thời hạn đã định.
 • Nếu Người nước ngoài nộp đơn xin kết thúc cư trú tại Cộng hòa Séc theo dạng thẻ xanh, có thể yêu cầu trực tiếp tại các văn phòng Ngoại kiều của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc nơi cư trú bằng nộp đơn xin kết thúc cư trú. Người nước ngoài phải nộp trả lại thẻ xanh không muộn hơn 3 ngày trước khi kết thúc thời gian cư trú tại Cộng hòa Séc. Cũng có thể gửi đơn qua bưu điện, thư bảo đảm hoặc bằng văn bản gửi đến nơi làm việc của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc với địa chỉ liên hệ của bạn

Biên dịch: Ing. Doãn Dân

Nguồn: https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-ukonceni-a-zruseni-povoleni-k-pobytu-a-odjezd-z-cr.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img