spot_img

Người kinh doanh cá thể có hộp dữ liệu phải nộp tờ đơn khai thuế điện tử

Trong năm nay những người kinh doanh cá thể tại Séc đã và đang nhận được thông tin mới. Tất cả những người kinh doanh cá thể được nhà nước cung cấp hộp dữ liệu phải khai thuế theo hình thức điện tử. Cơ quan tài chính cảnh báo rằng sẽ không thể sử dụng biểu mẫu khai thuế bằng giấy như trước đây.

Kể từ đầu năm nay, nhà nước đã tự động thiết lập các hộp dữ liệu (datová schránka) cho tất cả những người kinh doanh các thể mà trước đây họ không có hộp dữ liệu. Mỗi người sẽ phải nộp tờ khai thuế chỉ ở dạng điện tử.

Hộp dữ liệu có thể truy cập được sau lần đăng nhập đầu tiên hoặc tự động hoạt động sau thời gian 15 ngày, nếu hộp dữ liệu không được đăng nhập trong khoảng thời gian đó.

Nếu người kinh doanh nộp tờ đơn khai thuế ở dạng giấy, cơ quan chức năng có thể đánh giá tờ khai thuế đó như là nó chưa được nộp. Theo đó người nộp có thể bị phạt.

Người nộp tờ đơn khai thuế có thể sử dụng cách khách để khai thuế mà không phải chỉ thông qua hộp dữ liệu. Người kinh doanh cá thể có thể sử dụng một số phương pháp liên lạc điện tử được phép khác như thông qua cổng thông tin Moje daně. Cố vấn thuế cũng có thể nộp tờ khai thuế thay cho người kinh doanh.

Tờ khai thuế dạng giấy phải được nộp trước ngày 3 tháng 4 năm 2023 và tờ khai điện tử muộn nhất là vào ngày 2 tháng 5 năm 2023. Nếu tờ khai thuế được cố vấn thuế xử lý thì hạn chót là ngày 3 tháng 7 năm 2023.

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

NguồnTN Nova

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img