spot_img

Thay đổi mục đích lưu trú dài hạn ở Cộng hòa Séc

Pozor na rozvody a rozchody u tzv. „sloučených“ třetizemcůNếu bạn có ý định cư trú ở Cộng hòa Séc với mục đích mới, khác với mục đích mà bạn được phép, bạn có nghĩa vụ nộp đơn lên Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc để xin giấy phép cư trú dài hạn với mục đích cư trú mới.

Chuyển đổi sang mục đích cư trú là kinh doanh
Bạn có thể xin thay đổi nếu bạn có giấy phép cư trú dài hạn hợp lệ và đã ở Cộng hòa Séc trên 5 năm.

Chuyển đổi từ mục đích cư trú đoàn tụ gia đình sang mục đích khác
Nếu bạn có giấy phép cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình và theo giấy phép này bạn đã ở Cộng hòa Séc, bạn có thể nộp đơn xin Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc cấp giấy phép cư trú dài hạn cho mục đích khác sau 3 năm cư trú ở CH Séc hoặc sau khi đủ 18 tuổi.Dlouhodobý pobyt za účelem podnikání: jak o něj požádat?

1- Nếu bạn có giấy phép cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình và bạn đã ở Cộng hòa Séc, bạn có quyền xin giấy phép cư trú dài hạn với mục đích khác trong trường hợp ly hôn với người bảo lãnh đoàn tụ gia đình, nếu bạn đã cư trú trên lãnh thổ khi ly hôn liên tục trong ít nhất 2 năm và cuộc hôn nhân đã tồn tại tối thiểu 5 năm;

2- Nếu bạn có giấy phép cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình và theo giấy phép này, bạn đã ở CH Séc và nếu người bảo lãnh đoàn tụ bị mất, bạn có quyền nộp đơn xin giấy phép cư trú mới dài hạn cho mục đích khác, nếu người bảo lãnh đoàn tụ bị mất do tai nạn liên quan đến công việc hoặc nếu bạn đã cư trú liên tục trên lãnh thổ trong 2 năm  tính đến ngày bạn đời mất,

Các quyền được đề cập trong hai phần cuối ở trên sẽ hết hạn sau một năm kể từ khi ly hôn với người bảo lãnh đoàn tụ gia đình hoặc người đó qua đời. 

Cục Chính sách Di cư và Tị nạn, ngày 2 tháng 9 năm 2022
Biên soạn: ing. Doãn Dân

Nguồn: https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-dlouhodoby-pobyt.aspx?q=Y2hudW09MTM%3D

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img