spot_img

Hướng dẫn về việc làm giấy mời thăm Cộng hòa Séc

Từ ngày 1 tháng 10 năm 2020, Cảnh sát Ngoại kiều đã triển khai ứng dụng Internet Thư mời điện tử  ePozvání trên Cổng thông tin điện tử hành chính công  .

Mục đích của ứng dụng này chủ yếu là để giảm số lượng người đến các văn phòng của Cảnh sát Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, nếu bạn không thể điền khai điện tử giấy mời, bạn vẫn có tùy chọn khai điền tay giấy mời trên mẫu forrm giấy. Giấy mời vẫn được cảnh sát ngoại kiều xác nhận

Nutné doklady a formuláře k pozvání cizince do ČR | InfoCizinci

Cơ quan thẩm quyền xác nhận giấy mời

Cơ quan thẩm quyền xác nhận giấy mời là cảnh sát ngoại kiều, nếu người mời là công dân của Cộng hòa Séc hoặc tổ chức pháp nhân có trụ sở đăng ký trên lãnh thổ Cộng hòa Séc,
hoặc cảnh sát ngoại kiều nơi cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc, nếu người mời là người nước ngoài

Muốn công chứng xác nhận giấy mời bạn cần:

1. Cá nhân mời, nếu là công dân Cộng hòa Séc hoặc người nước ngoài có giấy phép cư trú trên 90 ngày, cần  trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy phép cư trú; trong Giấy mời, anh ta khai điền họ tên, số sinh, ngày, tháng, năm sinh và nơi cư trú tại Cộng hòa Séc,
2. Pháp nhân, tổ chức hay công ty mời trong giấy mời phải nêu  tên, trụ sở đăng ký và số  IČO ; họ tên và chữ ký của người được ủy quyền đại diện cho pháp nhân, công ty

Trong giấy mời, người mời cũng phải nêu số liệu về người nước ngoài được mời họ và tên,  hoặc tên khác, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, nơi cư trú ở nước ngoài, số hộ chiếu, mục đích của chuyến đi và thời gian người nước ngoài được mời đến Cộng hòa Séc.

Cũng cần điền số ngày mà người nước ngoài được mời thời gian và  nơi lưu trú , thời gian dự kiến ​​nhập cảnh vào lãnh thổ Cộng hòa Séc.

Phạm vi cam kết:

1.  Nếu giấy mời được xác nhận  cho mục đích cấp thị thực Schengen thống nhất  cho thời hạn lưu trú dưới 90 ngày, người mời  phải chịu, theo Quy định số 810/2009 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng Bộ luật Cộng đồng về thị thực :

 • Tất cả các chi phí tài chính liên quan đến việc lưu trú của người nước ngoài, hoặc
 • Chi phí tài chính chỉ liên quan đến chỗ ở của người nước ngoài.

2.  Nếu giấy mời được xác nhận  cho mục đích cấp thị thực dài hạn, người mời cam kết tuân theo Mục 15, Đoạn 2 của Đạo luật số 326/1999 Sb., về cư trú của Người nước ngoài tại Cộng hòa Séc và theo các sửa đổi của Đạo luật số 326/1999 Sb.), đảm nhận:

 • các khoản nợ phải trả để trang trải chi phí liên quan đến cuộc sống của một người nước ngoài trong thời gian ở Cộng hòa Séc cho đến khi rời Cộng hòa Séc,
 • liên quan đến chỗ ở của người nước ngoài trong thời gian họ ở Cộng hòa Séc cho đến khi rời Cộng hòa Séc,
 • liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ y tế trong thời gian lưu trú tại Cộng hòa Séc cho đến khi rời Cộng hòa Séc,
 • hoặc chi phí vận chuyển người bệnh hoặc hài cốt của người đã khuất,
  liên quan đến thời gian lưu trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc,

Theo yêu cầu của cảnh sát ngoại kiều, Người mời có nghĩa vụ chứng minh khả năng tài chính thực hiện nghĩa vụ  nêu trong Giấy mời bằng phương tiện tài chính cư trú của người nước ngoài được mời  trong phạm vi quy định tại Mục 13 của Đạo luật số 326/1999 Sb. .:

 • bằng cách chứng minh khả năng tài chính ít nhất 0,5 lần tiền sinh hoạt tối thiểu cho 1 ngày lưu trú (đối với một người, số tiền sinh hoạt tối thiểu là 2.490 CZK/tháng) được quy định trong § 5 khoản 1 của Đạo luật số 110/2006 Sb., Về mức sinh hoạt tối thiểu, nếu thời gian lưu trú này không quá 30 ngày
 • 15 lần số tiền sinh hoạt tối thiểu, nếu thời gian lưu trú này vượt quá 30 ngày, với điều kiện số tiền này tăng lên gấp 2 lần số tiền sinh hoạt tối thiểu cho mỗi tháng lưu trú dự  kiến,
 • 50 lần mức sinh hoạt tối thiểu trong trường hợp cư trú vì mục đích kinh doanh, tổng cộng vượt quá 90 ngày, hoặc

2. Trình những tài liệu xác nhận việc thanh toán cho các dịch vụ liên quan đến việc lưu trú của người nước ngoài hoặc tài liệu xác nhận rằng các dịch vụ sẽ được cung cấp miễn phí.

Khả năng thực hiện nghĩa vụ  nêu trong Giấy mời, nếu đó là vấn đề đảm bảo tài chính cho thời gian lưu trú trên lãnh thổ vượt quá 3 tháng , được chứng minh bằng: Epozvání

3. Nộp bản sao kê tài khoản ngân hàng có đủ tiền theo quy định. Nếu người mời không chứng minh được khả năng tài chính bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ quy định yêu cầu, Cảnh sát ngoại kiều sẽ từ chối xác nhận giấy mời.

Bảo hiểm y tế du lịch:

1.  nếu thời gian lưu trú trên lãnh thổ của Cộng hòa Séc không quá 90 ngày,

Người xin thị thực Schengen, về nguyên tắc, phải mua bảo hiểm y tế du lịch tại quốc gia cư trú của họ; nếu không thể, họ có thể mua bảo hiểm ở bất kỳ quốc gia nào khác; bảo hiểm y tế du lịch phải có hiệu lực trên lãnh thổ của các Quốc gia Thành viên của Liên minh Châu Âu và bao gồm toàn bộ thời gian lưu trú hoặc quá cảnh dự kiến ​​của người nộp đơn;
Người nước ngoài mua bảo hiểm y tế du lịch bao gồm tất cả các chi phí có thể phát sinh trong thời gian họ lưu trú hoặc ở lại lãnh thổ của các Quốc gia Thành viên của Liên minh Châu Âu liên quan đến việc hồi hương vì lý do y tế hoặc liên quan đến chăm sóc y tế khẩn cấp, chăm sóc bệnh viện khẩn cấp hoặc tử vong, mức bảo hiểm tối thiểu phải là 30.000 EUR.

2.  nếu thời gian lưu trú tại Cộng hòa Séc vượt quá 90 ngày

Bằng chứng có bảo hiểm y tế du lịch khi xin thị thực dài hạn là giấy tờ  mà người nước ngoài chứng minh bảo hiểm bao gồm các chi phí mà họ có nghĩa vụ chi trả trong thời gian lưu trú tại Cộng hòa Séc trong trường hợp chăm sóc sức khỏe cần thiết và khẩn cấp, bao gồm cả các chi phí liên quan vận chuyển, hoặc trong trường hợp qua đời liên quan đến việc vận chuyển hài cốt  về nước hoặc đến Quốc gia khác nơi có giấy phép cư trú.  Giới hạn bồi thường đã thỏa thuận cho mỗi sự kiện được bảo hiểm ít nhất là 60.000 EUR, mà không có sự tham gia của người được bảo hiểm trong các chi phí nêu trên.

Việc chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ không giải phóng người mời khỏi nghĩa vụ phải trả bất kỳ chi phí nào trong phạm vi nghĩa vụ được chấp nhận trong giấy mời với số tiền thực tế của họ, như quy định tại § 180 para. d) Đạo luật số 326/1999 Sb.

 

Xác nhận giấy mời 

Cảnh sát ngoại kiều sẽ kiểm tra và xác nhận giấy mời trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi  giấy mời hoàn chỉnh để xác minh.

Người mời trả một khoản phí hành chính 300 CZK bằng tem để xác nhận một giấy mời.

Cá nhân mời có nghĩa vụ đến văn phòng Cảnh sát ngoại kiều  vào ngày làm việc thứ 7 kể từ ngày nộp hồ sơ giấy mời đã điền đầy đủ (sau khi thống nhất với cảnh sát Ngoại kiều có thể đến nhận kết quả sớm hơn).

Nghĩa vụ tương tự cũng được áp dụng đối với pháp nhân làm giấy mời.

Người mời sẽ nhận được thông tin về thời hạn giấy mời khi đến nhận

Biên dịch: Ing. Doãn Dân

Nguồn: https://www.policie.cz/clanek/podani-zadosti-epozvani.aspx

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img
error: