spot_img

Miễn thuế VAT khi cung cấp hàng hóa từ Cộng hòa Séc cho một Quốc gia thành viên EU khác

 Điều §64 Luật thuế VAT của Cộng hòa Séc

Miễn thuế VAT khi cung cấp hàng hóa cho một Quốc gia thành viên khácDịch Vụ Báo Cáo Thuế

(1) Việc cung ứng hàng hóa đến 1 Quốc gia thành viên EU khác được thực hiện bởi Người trả thuế cho một Người trả thuế khác đã đăng ký ở một Quốc gia Thành viên EU khác, mà việc mua hàng hóa đó ở một Quốc gia Thành viên khác đó phải chịu thuế VAT, thì cung ứng hàng hóa này sẽ được miễn thuế VAT và có quyền khấu trừ thuế nếu như:

  1. a) Người trả thuế mua phải cung cấp cho Người trả thuế bán mã số thuế để tính thuế giá trị gia tăng,

(b) Hàng hóa được gửi hoặc vận chuyển đến một Quốc gia Thành viên khác bởi Người bán, hoặc Người mua hoặc Bên thứ ba được Người bán hoặc Người mua ủy quyền; và

(c) Người trả thuế bán có khai thuế trong Báo cáo thuế

(2) Việc cung cấp phương tiện vận tải mới đến Quốc gia thành viên EU khác được thực hiện bởi Người trả thuế cho một Người trả thuế ở Quốc gia thành viên EU khác, mà phương tiện vận tải đó được Người trả thuế gửi đi hoặc tự vận chuyển hoặc Người mua phương tiện vận tải mới hoặc do bên thứ ba được ủy quyền,  được miễn thuế VAT và có quyền khấu trừ thuế.

EU áp thuế VAT hàng hóa trực tuyến: Doanh nghiệp cần chiến lược bài bản

(3) Việc cung cấp hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt do  Người trả thuế có nghĩa vụ đăng ký thực hiện sang một Quốc gia thành viên EU khác cho một người mà người nay không đăng ký thuế ở Quốc gia Thành viên EU khác hoặc cho một pháp nhân không phải đối tượng chịu thuế ở Quốc gia thành viên EU khác mà hàng hóa này được gửi hoặc được vận chuyển từ Séc bởi Người trả thuế hoặc Người mua hoặc bởi bên thứ ba được ủy quyền, được miễn thuế VAT và có quyền khấu trừ thuế nếu việc gửi hàng hoặc vận chuyển hàng hóa này được thực hiện theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và phải phát sinh nghĩa vụ trả thuế tiêu thụ đặc biệt đối với Người mua tại Quốc gia thành viên nơi hàng hóa được gửi đến .

(4) Việc cung cấp hàng hóa thu tiền là hoạt động vận chuyển hàng hóa chịu thuế từ quốc gia này sang Quốc gia Thành viên khác, được miễn thuế VAT và có quyền khấu trừ thuế, nếu việc cung cấp hàng hóa đó sẽ được miễn thuế theo quy định từ đoạn (1) đến (3) nếu được bán cho một đối tượng chịu thuế khác ở Quốc gia Thành viên EU khác.

(5) Cho mục đích áp dụng các quy định miễn trừ thuế VAT quy định từ đoạn (1) đến đoạn (4), hàng hóa sẽ được coi là đã được gửi đi hoặc vận chuyển đến một Quốc gia Thành viên EU khác nếu theo đúng các  quy định hiện hành của Liên minh Châu Âu thông qua các biện pháp thực hiện Nghị định về Hệ thống chung về thuế VAT.

Biên dịch : Ing. Doãn Dân

Nguồn: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235  – Điều §64

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img