hacker akce TUYen dUnG bRNo thit tuoi Banh my
spot_img

Ở Cộng hòa Séc, nhà nước trả tiền đóng bảo hiểm y tế VZP cho những ai ?

Tyden.cz | Ožívá strach z privatizace pojišťoven. Ochranu ztratí i VZP

Nhà nước  trả phí bảo hiểm y tế cho một số nhóm người theo quy định tại  § 7, Đoạn 1 của  Luật số 48/1997 Sb. về Bảo hiểm Y tế Công cộng

Đối với những người được nêu trên, nhà nước sẽ trả phí bảo hiểm hàng tháng là 13,5% số tiền cơ sở tính để Nhà nước đóng phí bảo hiểm 

Những người được nhà nước chi trả  BHYT công cộng bao gồm:

A, B – Trẻ em đang được nuôi dưỡng
Căn cứ theo  Luật số 117/1995 Sb., Về hỗ trợ xã hội của Nhà nước, trẻ em đang được nuôi dưỡng được coi là trẻ em cho đến khi kết thúc thời gian đi học bắt buộc (loại A), và sau đó (loại B) cho đến 26 tuổi, nếu như:

  1. Vẫn đi học chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai,
  2. Không thể đi học chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai, hoặc không thể kiếm tiền do bệnh tật
  3. Không thể kiếm tiền đều đặn do tình trạng sức khỏe trong một thời gian dài

C – Người hưởng lương hưu

Theo mục đích bảo hiểm y tế, người được coi là người hưởng lương hưu là những người được hưởng lương hưu: 

  • đến ngày 31 tháng 12 năm 1992 theo các quy định của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc;
  • từ ngày 1 tháng 1 năm 1993 theo quy định của Cộng hòa Séc, hoặc  Cộng hòa Slovakia, nếu lương hưu được tính có tính đến thời gian làm việc trước ngày 1 tháng 1 năm 1993 với người sử dụng lao động có trụ sở ở Tiệp Khắc 

Trong cả hai trường hợp, đây là hưu trí  theo Luật  số 155/1995 Sb. về bảo hiểm hưu trí :

  • Tiền hưu tuổi già
  • Tiền tàn tật
  • Tiền góa vợ, góa vợ
  • Tiền mồ côi (chỉ có thể được cấp cho trẻ đang được nuôi dưỡng).

Đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đối tượng nêu trên được coi là người hưởng lương hưu ngay cả trong những tháng mà theo quy định về bảo hiểm hưu trí thì người đó không được hưởng lương hưu.

D – Người trên 26 tuổi theo học chương trình tiến sĩ  trong thời gian tiêu chuẩn theo hình thức học toàn thời gian, nếu như không phải là người lao động, Kinh doanh cá thể OSVČ (loại hình mới từ ngày 01/01/2018)

E – Người nhận trợ cấp chăm con  theo Luật  số 117/1995 Sb., về trợ cấp xã hội Nhà nước

E – Phụ nữ nghỉ thai sản hoặc nghỉ sinh con  (theo Bộ luật lao động)

E – Người đang hưởng chế độ thai sản  theo quy định của bảo hiểm y tế.

G – Người đăng ký tìm việc làm

Người đã đăng ký tìm việc làm với văn phòng Lao động ( úřad práce). Nhóm này không bao gồm người được bảo hiểm nhưng không có trong đăng ký của văn phòng lao động, tức là người không đăng ký, hoặc không được đăng ký, hoặc bị loại khỏi đăng ký này.

H – Những người đang nhận trợ cấp vật chất (dávku pomoci v hmotné nouzi) và những người được đánh giá cùng này (společně posuzované osoby)
theo Luật  số 111/2006 Sb., về hỗ trợ vật chất trong khó khăn  (o pomoci v hmotné nouzi)), với điều kiện họ có xác nhận của người trả trợ cấp là  không đi làm, không có tên trong danh sách đăng ký tìm việc và không phải là người nhận lương hưu người già, người tàn tật cấp độ ba, tiền góa bụa, không nhận trợ cấp chăm con hoặc không là trẻ em đang được nuôi dưỡng.

I – Những người phụ thuộc vào sự chăm sóc của một người khác ở cấp độ II (mức độ lệ thuộc khá cao hoặc cấp độ III (lệ thuộc cao) hoặc cấp độ IV (lệ ​​thuộc hoàn toàn)  (theo Luật  số 108/2006 Sb., về các dịch vụ xã hội)

I – Người chăm sóc cho những người phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác ở cấp độ II, III hoặc cấp IV

I – Những người chăm sóc trẻ dưới 10 tuổi  trong cấp độ  I  mà trẻ này phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác

K – Người đang bị giam, giữ trước khi xét xử, người đang chấp hành án, đang cải tạo hoặc người đang bị cưỡng chế chữa bệnh

Bảo hiểm y tế của nhà nước chi trả cho người tham gia bảo hiểm y tế công cộng ở Cộng hòa Séc đang trong thời gian tạm giam trước khi xét xử, bị tạm giữ, đang thi hành án tù hoặc đang được cưỡng chế chữa bệnh. Nếu những người này có  công việc thường xuyên trong thời gian thi hành án phạt cải tạo hoặc bị tạm giữ và việc làm đó liên quan đến bảo hiểm y tế, thì nhà nước và người sử dụng lao động (trại giam) sẽ đóng phí bảo hiểm.

L – Người trực tiếp chăm sóc toàn thời gian ít nhất một trẻ em dưới 7 tuổi hoặc ít nhất hai trẻ em dưới 15 tuổi

Điều kiện là phải trực tiếp chăm sóc, thường xuyên và toàn thời gian, tức là đứa trẻ không được giao cho người khác chăm sóc, kể cả từ gia đình, hoặc đứa trẻ không được đưa vào cơ sở nuôi dưỡng với thời gian lưu trú hàng tuần hoặc cả năm, hoặc trẻ ở tuổi mẫu giáo đưa vào nhà trẻ (mẫu giáo), hoặc ở một cơ sở tương tự trong thời gian quá 04 giờ một ngày, hoặc trẻ hoàn thành việc đi học bắt buộc không được đưa vào trường cơ sở hoặc cơ sở tương tự khác trong thời gian ngoài thời gian đến trường. Trong nhóm loại này chỉ được đưa một người vào danh sách này đối với  trẻ em, cụ thể là cha, mẹ hoặc người đã nhận chăm sóc trẻ lâu dài thay sự chăm sóc của cha mẹ. Người có thu nhập do đi làm làm hoặc tự kinh doanh không thuộc danh sách nhóm này.

M – Người nhận lương hưu trong một khoảng thời gian cụ thể, lương hưu suốt đời hoặc lương hưu trong một khoảng thời gian xác định chính xác với mức lương hưu chính xác được xác định. Theo Luật  quy định bổ sung về tiết kiệm hưu trí cho đến khi đủ tuổi để được hưởng lương hưu theo đến § 32 của Luật  Bảo hiểm Hưu trí, nếu các điều kiện này được đáp ứng theo quy định tại § 22 khoản 4 hoặc § 23 khoản 6 của Luật  số 427/2011 Sb., về tiết kiệm hưu trí bổ sung; quy định khi xác định tuổi ở phụ nữ, giống tương tự như đối với nam giới cùng ngày sinh.

N – Người khuyết tật độ 3 hoặc đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng không đủ các điều kiện khác để được hưởng lương hưu khuyết tật độ 3 hoặc người chưa đủ tuổi hưởng lương hưu cao tuổi  (chưa đủ năm làm việc theo quy định)

Một người chỉ có thể được đưa vào diện này nếu không có thu nhập từ việc làm hoặc tự kinh doanh và không nhận lương hưu từ nước ngoài, hoặc lương hưu này không vượt quá mức lương tối thiểu mỗi tháng. Người có đủ các điều kiện để được hưởng lương hưu nhưng sau khi đến tuổi nghỉ hưu không nộp hồ sơ xin hưởng lương hưu thì cũng không được xếp vào nhóm này.

O – Người có hộ khẩu thường trú tại Cộng hòa Séc, người nhận tiền bảo hiểm ốm đau mà người sử dụng lao động hoặc nhà nước  không phải là người trả phí bảo hiểm hoặc  (vì lý do khác), những người không đóng phí bảo hiểm khi  tự kinh doanh

Đây là những người có hộ khẩu thường trú tại Cộng hòa Séc, sau khi nghỉ việc, không còn thu nhập từ việc làm khác hoặc tự kinh doanh, cũng như không được nhà nước trả tiền vì những lý do khác, những người nhận trợ cấp bảo hiểm ốm đau của nhân viên vì họ đã bị ốm trong thời gian làm việc hoặc sau khi chấm dứt việc làm trong thời gian bảo vệ.

T – Người thực hiện tham gia tình nguyện dài hạn

Dịch vụ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng với tổ chức cử người đi đã được Bộ Nội vụ cấp giấy chứng nhận, với trung bình giờ làm ít nhất 20 giờ một tuần lịch, trừ khi tình nguyện viên là người trả phí bảo hiểm theo § 5 hoặc nhà nước không phải là người trả tiền.

U – Thanh thiếu niên ở trường giáo dưỡng 

Đây là những trẻ vị thành niên được đưa vào các cơ sở giáo dưỡng, không được phép học ở các trường với các trẻ em bình thường.Theo Bộ luật Hình sự, tòa án có thể kéo dài thời gian quản dưỡng giáo dục đến tuổi 19. Điều này có nghĩa là nhà nước cũng phải là người chi trả phí bảo hiểm cho những người chưa thành niên này đã đủ 18 tuổi, tối đa là 19 tuổi, nếu tòa án đã có quyết định.

V – Người nước ngoài đã được cấp giấy phép cư trú tại Cộng hòa Séc với mục đích bảo vệ tạm thời theo quy định pháp lý đặc biệt, nếu người đó không có thu nhập từ việc làm hoặc tự kinh doanh

V – Người nộp đơn xin bảo hộ quốc tế và con của họ sinh ra trên lãnh thổ cộng hòa Séc, nếu họ không có thu nhập từ việc làm hoặc tự kinh doanh

V – Người nước ngoài đã được cấp thị thực cho thời gian lưu trú trên 90 ngày với mục đích lưu trú lâu dài và con của anh ta được sinh ra trong lãnh thổ , trừ khi họ có thu nhập từ việc làm hoặc tự kinh doanh

W – Vợ hoặc chồng hoặc người bạn đời có đăng ký là công chức nhà nước theo Luật Công chức  hoặc người lao động khác trong các đơn vị tổ chức nhà nước, ăn theo vợ hay chồng đi công tác nước ngoài hoặc đi công tác nước ngoài được sự đồng ý của đơn vị tổ chức nhà nước này, và không có thu nhập từ các hoạt động phụ thuộc hoặc không phải là người tự kinh doanh theo § 5 hoặc không phải là người thực hiện các hoạt động tương tự theo luật của nhà nước nước ngoài mà vợ / chồng hoặc đối tác đã đăng ký của họ đã được cử đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động ở nước ngoài dịch vụ.Nếu những người được liệt kê từ mục A đến mục  K và mục M có thu nhập từ việc làm hoặc tự kinh doanh, thì Nhà nước cũng vẫn là người trả phí bảo hiểm.


Biên dịch: Ing. Doãn Dân

Nguồn: https://www.vzp.cz/platci/informace/stat/za-koho-plati-pojistne-stat

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img