Thẻ lao động – zaměstnanecká karta

Thẻ lao động là gì?

Thẻ lao động là một loại giấy phép cư trú dài hạn tại Cộng hòa Séc, với mục đích lưu trú của người nước ngoài (trên 3 tháng) là lao động. Người nước ngoài có Thẻ lao động được:

Ban hành mới, sửa đổi, bổ sung 11 thủ tục hành chính về lao động
  • Cư trú trên lãnh thổ của Cộng hòa Séc và đồng thời,
  • Được làm việc ở vị trí công việc đã được cấp theo Thẻ lao động, hoặc
  • Làm công việc mà đã được phép theo luật trước đây hoặc đã được người nước ngoài thông báo hợp lệ (như một phần của việc thay đổi người sử dụng lao động, phân loại công việc hoặc tuyển dụng sang một công việc khác với cùng một người sử dụng lao động hoặc người sử dụng lao động khác). Có nghĩa là, nếu người nước ngoài này đã nhận được Quyết định đồng ý cho thay đổi của Bộ Nội vụ do điều kiện để thực hiện thay đổi được đáp ứng hoặc đạt theo quy định của pháp luật trước đó

    Thẻ lao động thay thế thị thực cho thời hạn lưu trú trên 90 ngày cho mục đích lao động, giấy phép cư trú dài hạn cho mục đích làm việc và thẻ xanh lá cây (Zelená karta) không còn được cấp nữa, nhưng thẻ xanh biển (Modrá karta) vẫn được cấp.
Thẻ lao động có dạng thẻ nhựa có các yếu tố sinh trắc học.

Thẻ lao động thường được cấp trong thời hạn có quan hệ lao động, trong thời hạn có hiệu lực của quyết định cho phép thực hiện một nghề hoặc công việc chuyên môn của người sử dụng lao động, nhưng tối đa là 2 năm, và có khả năng được gia hạn nhiều lần.

Thời hạn quyết định đề nghị cấp Thẻ lao động là 60 ngày; 90 ngày trong các trường hợp đặc biệt phức tạp, hoặc nếu Cục Chính sách Tị nạn và Di cư của Bộ Nội vụ đã yêu cầu Cục Lao động Cộng hòa Séc – chi nhánh khu vực hoặc chi nhánh của thủ đô Praha cho ý kiến.

Thẻ lao động dành cho ai?

Thẻ lao động dành cho người nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng không dành cho:

  • công dân của các Quốc gia thành viên EU / EEA và Thụy Sĩ và
  • các thành viên gia đình của họ trong số các công dân của các quốc gia khác đang giữ hoặc đã nộp đơn xin cấp thẻ cư trú của một thành viên gia đình của một công dân EU / EEA và Thụy Sĩ.

Thẻ lao động dành cho những loại hình công việc nào?

Về năng lực chuyên môn, Thẻ lao động dành cho tất cả các loại hình công việc, không phân biệt mức độ năng lực chuyên môn được yêu cầu.

Tuy nhiên, vị trí tuyển dụng có thể nộp đơn xin cấp Thẻ lao động phải được ghi trong  sổ đăng ký tập trung các vị trí tuyển dụng dành cho người có Thẻ lao động . Với sự đồng ý của Người sử dụng lao động, các vị trí tuyển dụng này phải được công bố trên Cổng thông tin tổng hợp Internet  của Bộ Lao động và Thương binh xã hội , nơi mọi người có nhu cầu tìm việc có thể truy cập tìm việc làm.

Do đó, Thẻ lao động luôn được gắn với một công việc cụ thể (có thể có nhiều vị trí cùng một lúc) mà thẻ được cấp, hoặc đối với vị trí công việc đã được sự đồng ý của Bộ Nội vụ theo luật trước đây hoặc được người nước ngoài công bố thay đổi người sử dụng lao động hoặc vị trí công việc  và nếu người đó đáp ứng các điều kiện quy định để thực hiện thay đổi đó bằng pháp luật.

Tính chất kép của Thẻ lao động

Thẻ lao động có một đặc điểm được gọi là  tính chất kép , tức là nó  cho phép người nước ngoài cư trú ở Cộng hòa Séc và cho phép làm việc mà người nước ngoài phải nộp đơn ở hai nơi, tức là nộp đơn cụ thể cho Cục Lao động của Cộng hòa Séc – khu vực. các chi nhánh hoặc chi nhánh cho thủ đô Praha để cấp  giấy phép lao động.
Thẻ lao động cũng tồn tại trong chế độ không kép , tức là trong trường hợp này về nguyên tắc, nó chỉ là giấy phép cư trú, dành cho người nước ngoài  và vẫn phải có giấy phép lao động theo  luật số 435/2004  về việc làm , hoặc những người theo Luật việc làm, được tự do tiếp cận thị trường lao động (nghĩa là nó được quy định trong Điều 98 của Luật việc làm). 

Biên dịch: Ing. Doãn Dân

Nguồn: https://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx