spot_img

Các lỗi của Người sử dụng lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động

Ngoài những nghĩa vụ khác, Người sử dụng lao động có nghĩa vụ sắp xếp thời gian làm việc và xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc ca làm việc.

Từ 2021, chỉ được giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng dưới 1 tháng | VOV.VN

Lần trước, chúng ta đã xem xét những lỗi thường gặp của Người sử dụng lao động khi bắt đầu mối quan hệ lao động. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào những lỗi thường phát sinh từ phía Người sử dụng lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, liên quan đến việc giải thích các quy định của luật Lao động.
Các lỗi trong việc lập lịch và xác định  giờ làm việc
Người sử dụng lao động thường mắc sai lầm trong việc bố trí sắp xếp thời gian, không xác định giờ làm việc bằng văn bản, xác định giờ làm việc muộn hoặc thậm chí là hoàn toàn không có.
Không quy định chính xác thời gian nghỉ giữa các ca trong tuần , làm việc hay nghỉ ăn, hay sai quy định về thời gian làm việc.

Sai sót từ phía Người sử dụng lao động cũng xuất hiện trong Bảng theo dõi giờ làm việc , thời gian nghỉ ngơi, thời gian làm thêm, … Người sử dụng lao động cũng nhầm lẫn giữa Bảng chấm công (ví dụ qua chip chấm công) với Bảng giờ làm việc.
Thời gian làm việc là thời gian Người lao động có nghĩa vụ hoặc sẵn sàng thực hiện công việc cho Người sử dụng lao động theo hướng dẫn của Người sử dụng lao động. Giờ nghỉ không được tính là giờ làm việc

Lịch làm việc
Theo quy định của Bộ luật Lao động, Người sử dụng lao động có nghĩa vụ sắp xếp thời giờ làm việc và xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc ca làm việc . Việc Người sử dụng lao động phân bổ đúng giờ làm việc là một trong những điều kiện lao động cơ bản để Người lao động thực hiện công việc trên cơ sở quan hệ lao động đã thoả thuận. Điều này không áp dụng đối với Người lao động thực hiện các hoạt động trên cơ sở các thỏa thuận được ký kết ngoài quan hệ lao động, nơi Người sử dụng lao động không có nghĩa vụ sắp xếp thời gian làm việc.

Khi bố trí sắp xếp thời gian làm việc, Người sử dụng lao động phải tuân thủ các điều kiện đối xử bình đẳng đối với tất cả Người lao động. Đồng thời, khi phân bổ giờ làm việc, Người sử dụng lao động có nghĩa vụ tính đến thời gian biểu này không mâu thuẫn với các quy định an toàn lao động và không gây nguy hiểm. Thời gian ca làm việc không được quá 12 giờ.

Trừ khi có thỏa thuận khác với Người lao động, Người sử dụng lao động có nghĩa vụ lập bằng văn bản lịch trình về giờ làm việc hàng tuần và thông báo cho Người lao động hoặc nếu có thay đổi  không muộn hơn hai tuần và, trong trường hợp có tài khoản theo dõi thời gian làm việc, phải báo một tuần trước khi bắt đầu lịch làm việc .

Bộ luật Lao động quy định bốn cách sắp xếp thời gian làm việc:
1- phân bổ đồng đều số giờ làm việc
– Người sử dụng lao động lập lịch thời gian làm việc như nhau cho mỗi tuần, luôn nằm trong khoảng giờ của số giờ làm việc hàng tuần được chỉ định (đã thỏa thuận), thời giờ làm việc không bình đẳng
– trong trường hợp giờ làm việc không đồng đều, số giờ làm việc ấn định không được phân bổ đều cho các tuần cá nhân, với số giờ làm việc bình quân hàng tuần không vượt quá số giờ làm việc hàng tuần đã quy định trong thời gian tối đa là 26 tuần liên tục (trong tập thể. thỏa thuận được điều chỉnh thành tối đa là 52 tuần),

2-Tài khoản thời gian làm việc

– tài khoản thời gian làm việc là một công cụ đặc biệt cho phép Người sử dụng lao động đáp ứng linh hoạt nhu cầu công việc thay đổi tùy theo nhu cầu sản xuất của công ty. Tài khoản thời gian làm việc cung cấp khả năng Người lao động được giao công việc trong một thời gian nhất định ở mức độ phù hợp với nhu cầu của Người sử dụng lao động . Người lao động được trả một mức lương cố định hoặc cố định . Tài khoản thời gian làm việc không được sử dụng liên tục, tối đa 26 tuần liên tục (thỏa ước tập thể tối đa 52 tuần liên tục).

Tài khoản thời gian làm việc chủ yếu được sử dụng cho công việc thời vụ, nhưng Người sử dụng lao động thường quên nóRadíme Ukrajincům: Vyhledání zaměstnání a uzavření pracovní smlouvy - Podnikatel.cz

 • Nghĩa vụ giữ tài khoản thời gian làm việc của nhân viên, trong đó những điều sau đây phải được báo cáo:
  – đặt giờ làm việc hàng tuần hoặc giờ làm việc ngắn hơn, thời gian biểu làm việc cho các ngày làm việc cá nhân, bao gồm cả đầu ca và cuối ca, giờ làm việc vào các ngày làm việc cá nhân và mỗi tuần,
 • giờ làm việc linh hoạt
 • trong chế độ làm việc này, các phần của giờ làm việc cơ bản và tùy chọn được hình thành. Trong giờ làm việc cơ bản, Người lao động phải có mặt tại nơi làm việc.
 • Ví dụ 1
 • Người lao động có thời gian làm việc quy định là 40 giờ mỗi tuần , trong khi thời gian làm việc cơ bản là từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều
 • Nhân viên phải có mặt tại nơi làm việc vào thời điểm này . Các giờ làm việc còn lại có thể được tự do lựa chọn để đáp ứng thời gian làm việc là 40 giờ một tuần.

Bảng theo dõi thời giờ làm việc phải có các nội dung sau:

 • Giờ đầu và cuối ca làm việc,
 • Giờ làm việc ngoài giờ,
 • Giờ công việc ban đêm, giờ trực. Giờ làm việc có thể được ghi dưới dạng điện tử hoặc giấy, Bảng theo dõi phải đúng chính xác.
 • Các Lỗi trong trường hợp làm thêm giờ
  Người lao động chỉ được làm thêm giờ theo yêu cầu của Người sử dụng lao động hoặc khi muốn làm thêm và được đồng ý .

Không được yêu cầu làm thêm giờ đối với
– thanh thiếu niên dưới 18 tuổi,
– nhân viên mang thai
– nhân viên đang chăm sóc trẻ em dưới một tuổi.
Đối với làm thêm giờ, Người lao động được hưởng lương và phụ cấp ít nhất bằng 25% mức thu nhập bình quân hoặc được nghỉ bù .

Người sử dụng lao động có thể yêu cầu Người lao động làm thêm giờ tối đa 150 giờ mỗi năm dương lịch và tối đa 8 giờ trong một tuần , trong thời gian trả lương.

Trong lĩnh vực làm thêm giờ, Người sử dụng lao động dễ mắc sai lầm nhất là đối với nhân viên làm việc bán thời gian. Những nhân viên này không thể được yêu cầu làm thêm giờ , nó chỉ có thể được thực hiện khi có sự đồng ý của họ. Nếu thời gian làm thêm giờ không vượt quá số giờ làm việc hàng tuần quy định thì Người lao động chỉ được hưởng tiền lương thực hiện công việc mà không còn là tiền lương làm thêm giờ.

Ví dụ 2
Người lao động đã làm thêm giờ 15 giờ trong tuần và Người lao động được nghỉ bù 8 giờ .

Trong trường hợp này, không vi phạm số giờ làm thêm tối đa trong một tuần , vì khoảng thời gian mà Người lao động được nghỉ bù không được tính vào số giờ được phép.

Lỗi trong trường hợp nghỉ ngơi tại nơi làm việc và vi phạm an toàn lao động

Người sử dụng lao động thường mắc sai lầm trong việc phân biệt giữa nghỉ làm và nghỉ an toàn , dẫn đến sai số về số giờ làm việc.

Người sử dụng lao động có nghĩa vụ cho Người lao động nghỉ làm việc và nghỉ ngơi ít nhất 30 phút sau tối đa 6 giờ làm việc liên tục (sau 4,5 giờ đối với Người lao động là người chưa thành niên).

Những giờ nghỉ này không được tính vào số giờ làm việc. Tuy nhiên, trường hợp ngắt an toàn lại khác (ví dụ, người lái xe). Theo quy định của Bộ luật lao động, nếu Người lao động có quyền nghỉ an toàn theo quy định đặc biệt thì thời gian nghỉ an toàn này được tính vào thời giờ làm việc. , ngay cả khi thời gian nghỉ ngơi dành cho bữa ăn và nghỉ ngơi.

Sai lầm khi nghỉ ngơi liên tục trong tuần

Người sử dụng lao động không thể cung cấp cho nhân viên thời gian nghỉ ngơi liên tục ít nhất 35 giờ mỗi tuần (ít nhất 48 giờ đối với người chưa thành niên) do thiếu hiểu biết hoặc thiếu lao động.

Nếu hoạt động của Người sử dụng lao động cho phép, tất cả nhân viên được nghỉ liên tục vào cùng một ngày và sao đó để nghỉ vào Chủ nhật .

Sai cót về tiền công 
Nhân viên trong khu vực tư nhân luôn nhận được tiền lương hoặc thù lao từ các thỏa thuận ngoài lao động.

Tiền lương đề cập đến kết quả hoạt động bằng tiền đối với công việc của Người lao động với Người sử dụng lao động, nói chung là trong lĩnh vực phi lợi nhuận.

Tiền lương được trả theo mức độ phức tạp, trách nhiệm và nỗ lực của công việc , theo mức độ khó khăn của điều kiện lao động, theo hiệu quả công việc và kết quả công việc đạt được. Thù lao theo thỏa thuận là sự cân nhắc bằng tiền được cung cấp cho công việc được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận về việc thực hiện công việc hoặc thỏa thuận về hoạt động công việc.

Đối với cùng một công việc hoặc công việc có giá trị như nhau, tất cả Người lao động của Người sử dụng lao động đều được hưởng mức tiền lương , tiền công như nhau theo thỏa thuận.

Mức lương tối thiểu là mức thù lao thấp nhất cho phép đối với công việc trong quan hệ lao động cơ bản. Tiền lương, tiền công, tiền công theo thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Vì mục đích này, không tính được tính vào tiền lương tiền làm thêm giờ, tiền lương ngày lễ, tiền lương làm việc vào ban đêm, phụ cấp môi trường làm việc khó khăn và làm việc vào Thứ bảy, Chủ nhật.

Ngược lại, các thành phần tiền lương thay đổi có thể được bao gồm trong mức lương tối thiểu.

Tuy nhiên, một số Người sử dụng lao động không nhận ra rằng mức lương tối thiểu được xác định bởi nghề nghiệp, trình độ , loại công việc thực hiện , mức thù lao của Người lao động phải phù hợp với mức lương đảm bảo tối thiểu .

 • Các thành phần khác của tiền lương thuộc về Người lao động theo quy định của pháp luật:
  – lương và phụ cấp ít nhất 25% thu nhập bình quân hoặc nghỉ bù khi làm thêm giờ ,
  – tiền lương và phần bổ sung trong số tiền thu nhập bình quân, nghỉ bù hoặc tiền lương bù vào những ngày nghỉ lễ,
  – tiền lương và phụ cấp ít nhất bằng 10% thu nhập trung bình cho công việc ban đêm ,
  – tiền lương và phụ cấp ít nhất bằng 10% thu nhập bình quân cho công việc trong môi trường làm việc khó khăn ,
 • tiền lương và phụ cấp ít nhất bằng 10% mức thu nhập bình quân khi làm việc vào ngày thứ bảy, chủ nhật .

Những lỗi phổ biến khác

 • Các lỗi phổ biến khác mà Người sử dụng lao động mắc phải khi vi phạm Bộ luật Lao động:
  – Người sử dụng lao động không đào tạo cho Người lao động về luật pháp và các quy định khác để đảm bảo an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc ,
  – Người sử dụng lao động thừa nhận rằng Người lao động thực hiện công việc bị cấm và công việc không tương ứng với khả năng và sức khỏe ,
  – Người sử dụng lao động không thông báo cho Người lao động về loại công việc thực hiện được phân loại (việc phân loại công việc được quy định bởi một quy định đặc biệt),
  – Người sử dụng lao động trả cho Người lao động số tiền bằng mức lương tối thiểu, không theo mức lương đảm bảo tối thiểu ,
  – Người sử dụng lao động trang bị bảo hộ lao động rẻ nhằm  tiết kiệm,
  – Người sử dụng lao động không lưu giữ hồ sơ về tất cả các vụ tai nạn lao động .

Bc. Michaela Hauzarová ngày 17 tháng 4 năm 2020

Biên dịch: Ing. Doãn Dân

Nguồn: https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/pracovni-pravo/chyby-zamestnavatelu-v-prubehu-pracovnepravniho-vz/

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img