spot_img

Các thủ tục liên quan đến xin nhập quốc tịch của Cộng hòa Séc

Hướng dẫn về hồ sơ xin quốc tịch

Luật về quốc tịch cộng hòa Séc có nhiều quy định liên quan đến vấn đề này như phương thức nhận và mất quyền công dân của Cộng hòa Séc, chứng minh và xác nhận quyền công dân của Cộng hòa Séc, cấp giấy chứng nhận quyền công dân của Cộng hòa Séc (sau đây gọi là “giấy chứng nhận”), lưu giữ hồ sơ về các thể nhân đã có hoặc bị mất quyền công dân của Cộng hòa Séc, và các hành vi vi phạm quyền công dân, Các cách nhập quốc tịch Cộng hòa Séc, Nhận quốc tịch Cộng hòa Séc khi sinh ra, Nhận quốc tịch Cộng hòa Séc bằng cách xác định quan hệ cha con….
Trong khuôn khổ bài viết này đề cấp đến các thủ tục liên quan đến xin nhập quốc tịch của Cộng hòa Séc
===============

V Baťově vile složilo slib osm nových občanů České republiky | Zlínský kraj
§ 17

Đơn xin nhập quốc tịch Cộng hòa Séc được nộp trực tiếp tại văn phòng chính quyền khu vực (phòng hộ tịch – Matrika). Ở thủ đô Praha nộp tại văn phòng chính quyền quận được quy định tại Phụ lục 1 của Đạo luật này (sau đây gọi là “văn phòng khu vực”) có thẩm quyền, theo thẩm quyền của người nộp đơn. nơi thường trú.

§ 18

(1) Các cặp vợ chồng có thể cùng nộp hồ sơ xin cấp quốc tịch Cộng hòa Séc, trong đó có thể xin nhập quốc tịch cho các con.

(2) Nếu đơn xin nhập quốc tịch Cộng hòa Séc chỉ được cha hoặc mẹ của đứa trẻ nộp, đứa trẻ chỉ có thể được đưa vào hồ sơ xin quốc tịch khi có sự đồng ý của mẹ hoặc cha kia với chữ ký có công chứng

Không cần phải công chứng chữ ký nếu phụ huynh thứ hai đồng ý và ký vào đơn trước cơ quan quản lý nhà nước nơi nộp đơn. Không cần sự đồng ý của phụ huynh thứ hai nếu người này đã bị tước bỏ trách nhiệm làm cha mẹ, việc thực hiện trách nhiệm làm cha mẹ bị hạn chế hoặc bị đình chỉ, hoặc không rõ sống ở đâu ngoài lãnh thổ Cộng hòa Séc hoặc người này đã chết.

(3) Cha mẹ, hoặc một trong hai cha mẹ, có thể nộp đơn riêng để xin quốc tịch Cộng hòa Séc cho trẻ em. Nếu hồ sơ do cha hoặc mẹ nộp thì phải có sự đồng ý của cha mẹ còn lại và ký có công chứng. Không bắt buộc phải có sự đồng ý của cha mẹ kia, hoặc công chứng chữ ký theo các điều kiện nêu tại khoản 2, nếu cả cha và mẹ đều đã chết, hoặc bị tước bỏ trách nhiệm làm cha mẹ, trách nhiệm của cha mẹ họ đã bị hạn chế hoặc bị đình chỉ hoặc không rõ cư trú ở đâu nếu sống bên ngoài lãnh thổ Cộng hòa Séc. Người đại diện hợp pháp hoặc người giám hộ có thể nộp đơn xin quốc tịch Cộng hòa Séc riêng cho trẻ em. Người giám hộ sẽ gửi kèm theo đơn một quyết định cuối cùng của tòa án về việc chỉ định.

(4) Không thể nộp hồ sơ xin quốc tịch chung của cả vợ hoặc chồng hoặc 1 mình trong đó có bao gồm cả con cái, nếu người nộp đơn xin cấp quốc tịch Cộng hòa Séc theo §16 (Xin cấp quốc tịch Séc diện mang lại lợi ích đáng kể cho Cộng hòa Séc)

(5) Đơn xin cấp quốc tịch Cộng hòa Séc cho trẻ em trên 15 tuổi phải được sự đồng ý của trẻ với chữ ký có công chứng. Không cần phải công chứng chữ ký nếu trẻ đồng ý và ký vào đơn trước cơ quan hành chính nơi làm đơn.

§ 19

Ngoài những điều kiện cần thiết được quy định trong Quy định quản lý, trong đơn xin quốc tịch của Cộng hòa Séc cần nêu rõ có xin miễn một số điều kiện quy định để được nhập quốc tịch của Cộng hòa Séc không và xin miễn vì lý do gì và tại sao. Người nộp đơn nộp kèm đơn xin nhập quốc tịch Cộng hòa Séc

a) Giấy khai sinh,

b) Giấy Đăng ký kết hôn hoặc giấy Đăng ký đối tác (sau đây gọi là “đối tác”), nếu người đó đã kết hôn hoặc có đối tác đăng ký,

c) Bằng chứng về việc ly hôn hoặc quyết định kết thúc quan hệ đối tác, nếu hôn nhân đã ly hôn hoặc quan hệ đối tác đã chấm dứt,

d) Giấy chứng tử của vợ / chồng hoặc bạn đời đã mất

e) Trích lục lý lịch tư pháp hoặc tài liệu tương đương do tòa án hoặc cơ quan hành chính có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc tài liệu khác chứng minh tính chính trực của người nộp đơn theo § 14 par. b), hoặc tuyên bố trịnh trọng về uy tín tốt, nếu đó là một quốc gia nước ngoài nơi người nộp đơn đã cư trú trong thời gian ngắn hơn trong 10 năm qua hoặc quốc gia nước ngoài không cấp hoặc từ chối cấp trích lục hoặc tài liệu tương đương cho người nộp đơn,  những tài liệu này không được cũ quá 6 tháng,

f) Sơ yếu lý lịch, được chuẩn bị dưới tự viết bằng tiếng Séc, trong đó nêu rõ những dữ liệu cụ thể về cư trú tại Cộng hòa Séc, bao gồm thời gian lưu trú ở nước ngoài trong thời gian này, công việc hoặc các hoạt động có lợi khác và học tập tại Cộng hòa Séc và cuộc sống gia đình và xã hội

g) Bằng chứng thi đỗ kiểm tra kiến ​​thức về tiếng Séc, kiến ​​thức cơ bản về hệ thống pháp lý của Cộng hòa Séc và định hướng cơ bản cuộc sống thực tế về văn hóa, xã hội, địa lý và lịch sử của Cộng hòa Séc cho mục đích cấp quốc tịch (sau đây gọi là “Kỳ thi ngôn ngữ và kiến thức thực tế “) hoặc tài liệu chứng minh đã hoàn thành ít nhất 3 năm học tiểu học, trung học hoặc cao hơn nơi sử dụng ngôn ngữ giảng dạy tiếng Séc, hoặc ứng viên có thể chất hoặc khuyết tật hạn chế không thể tiếp thu kiến ​​thức về ngôn ngữ hoặc hệ thống tiếng Séc của Cộng hòa Séc và định hướng cơ bản về thực tế văn hóa – xã hội, địa lý và lịch sử của Cộng hòa Séc, nếu người nộp đơn dưới 15 tuổi hoặc trên 65 tuổi.

§ 20

(1) Người nộp đơn phải nộp kèm thêm vào hồ sơ xin quốc tịch Cộng hòa Séc

a) các tài liệu chứng minh thời người nộp đơn sống ở Cộng hòa Séc và thời gian ở nước ngoài

b) xác nhận không cũ quá 30 ngày không nợ thuế các cơ quan Quản lý Tài chính Cộng hòa Séc hoặc Hải quan Cộng hòa Séc, trừ các trường hợp chưa trả được phép

(2) Người nộp đơn cũng phải gửi kèm theo hồ sơ chứng minh nguồn tài chính để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của mình tại Cộng hòa Séc, cụ thể là

a) xác nhận nhận trợ cấp già yếu, thương tật hoặc các khoản trợ cấp khác,

b) tài liệu chứng minh thu nhập của vợ/chồng hoặc bạn đời  nếu người nộp đơn phụ thuộc vào thu nhập của mình,

c) bằng chứng có thu nhập từ nước ngoài.

(3) Người nộp đơn làm công việc phụ thuộc tại Cộng hòa Séc cần chứng từ kèm thêm vào hồ sơ đăng ký

a) xác nhận việc làm của anh ta, bao gồm thông tin về số thu nhập

b) hợp đồng lao động hoặc giấy chứng nhận việc làm hoặc các tài liệu khác chứng minh hoạt động làm việc của người nộp đơn mà người đó đã làm ở Cộng hòa Séc trong quá khứ.

(4) Người nộp đơn đang học hoặc đã từng học ở Cộng hòa Séc trước đây phải bổ sung thêm vào hồ sơ xi quốc tịch

a) xác nhận việc học

(b) Học bạ tốt nghiệp của trường hoặc bằng cấp chính thức khác

Devět nových občanů České republiky složilo slib v Baťově vile | Zlínský  kraj
§ 21

(1) Cơ quan quản lý sẽ chỉ điền vào Bảng câu hỏi hồ sơ xin quốc tịch của người nộp đơn và cùng với các tài liệu giấy tờ đã nộp và ý kiến ​​của họ cũng như ý kiến ​​của văn phòng chính quyền địa phương nơi người nộp đơn đăng ký cư trú, sau đó gửi hồ sơ lên Bộ Nội vụ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày trình; Bảng các câu hỏi được nêu trong Phụ lục số 2 của Đạo luật này.

(2) Ý kiến ​​của chính quyền thành phố và chính quyền khu vực sẽ bao gồm các tuyên bố về việc đáp ứng các điều kiện để được cấp quốc tịch Cộng hòa Séc, mà chính quyền thành phố hoặc chính quyền khu vực có thể đánh giá trên cơ sở thông tin sẵn có.

§ 22

(1) Nếu Bộ Nội vụ có nghi ngờ về tính chính xác của dữ liệu nêu trong các tài liệu đã nộp hoặc cho rằng chúng không đủ cơ sở để đánh giá hồ sơ, Bộ có quyền yêu cầu bổ sung thêm thông tin từ cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương hoặc công ty bảo hiểm y tế .. , và các cơ quan này có nghĩa vụ cung cấp thông tin được yêu cầu, nếu có sẵn.

(2) Để chứng minh điều kiện quy định trong § 14 đoạn 3, h a) Bộ sẽ yêu cầu, theo quy định pháp luật phải có Trích lục tội phạm, nếu người nộp đơn trên 15 tuổi. Yêu cầu cấp bản Trích lục tội phạm và trích lục tội phạm được nộp dưới dạng điện tử, cho phép truy cập từ xa.

(3) Bộ Nội vụ sẽ xin ý kiến ​​của Cảnh sát Cộng hòa Séc và các cơ quan tình báo của Cộng hòa Séc về đơn xin cấp quốc tịch Cộng hòa Séc do người nộp đơn trên 15 tuổi nộp; những ý kiến ​​này sẽ không lưu trong hồ sơ nếu có chứa những thông tin bí mật. Trong quá trình xét duyệt trên cơ sở ý kiến ​​của Cảnh sát Cộng hòa Séc hoặc cơ quan tình báo có chứa thông tin bí mật, là người nộp đơn gây nguy hiểm cho an ninh của nhà nước, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nguye hiểm cho dân chủ, tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản, chỉ lý do từ chối đơn xin nhập quốc tịch là do mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

§ 23

(1) Bộ sẽ quyết định về đơn xin nhập quốc tịch Cộng hòa Séc trong vòng 180 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển đến

(2) Quyết định xử lý kháng nghị đối với quyết định từ chối đơn xin cấp quốc tịch Cộng hòa Séc được Bộ trưởng ban hành trong vòng 120 ngày kể từ ngày nộp đơn kháng nghị.

§ 24

(1) Nếu đơn xin cấp quốc tịch của Cộng hòa Séc được duyệt chấp nhận, Bộ Nội vụ sẽ cấp cho người nộp đơn Giấy cấp quốc tịch Cộng hòa Séc thay cho bản sao văn bản của quyết định. Trong trường hợp đó, quyết định cho nhập quốc tịch Cộng hòa Séc sẽ có hiệu lực pháp luật vào ngày theo quy định tại § 27 (1).

(2) Bộ Nội vụ sẽ thông báo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước khu vực về việc cấp quốc tịch

§ 25

Nếu Bộ từ chối đơn xin nhập quốc tịch Cộng hòa Séc, người nộp đơn có thể nộp đơn mới không sớm hơn 2 năm kể từ ngày quyết định từ chối đơn có hiệu lực pháp luật. Không áp dụng điều này nếu người nộp đơn còn là trẻ em vào thời điểm bị từ chối đơn hoặc nếu người nộp đơn đã đáp ứng điều kiện theo § 14 trong thời gian chờ đợi điều kiện đã trôi qua mà việc không đáp ứng điều kiện này là lý do hồ sơ bị từ chối

§ 26

Xem xét tư pháp

Không thể kháng nghị đưa ra tòa để chống lại Quyết định từ chối đơn xin nhập quốc tịch Cộng hòa Séc theo §22 (3)

§ 27

Tuyên thệ

(1) Quốc tịch Cộng hòa Séc được tính từ ngày tuyên thệ nhập quốc tịch hoặc vào ngày quyết định từ bỏ việc tuyên thệ nhập quốc tịch có hiệu lực hoặc vào ngày nhận Giấy cấp quyết tịch của Cộng hòa Séc cho trẻ em dưới 15 tuổi.

(2) Nội dung lời Tuyên thệ là: “Tôi xin hứa trung thành với Cộng hòa Séc trong danh dự của tôi. Tôi hứa sẽ tuân thủ Hiến pháp và luật pháp khác của Cộng hòa Séc. “

(3) Người nộp đơn xin nhập quốc tịch đã đủ 15 tuổi trở lên phải thực hiện nghi thức tuyên thệ

(4) Lễ Tuyên thệ công dân được thực hiện công khai và trang trọng với sự có mặt của Chủ tịch ủy ban tỉnh, ở thủ đô Praha việc này được thực hiện trước Thư ký ủy ban quận , được quy định trong Phụ lục 1 của luật này, hoặc có thể thực hiện lễ tuyên thệ trước người được ủy quyền. Trong trường hợp có những lý do cần được xem xét đặc biệt, lễ tuyên thệ cũng có thể được thực hiện ở nước ngoài trước người đứng đầu cơ quan đại diện là đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự của Cộng hòa Séc, ngoại trừ lãnh sự danh dự (sau đây gọi là “đại sứ quán ”) Hoặc trước một người được ủy quyền.

(5) Người nộp đơn có thể tuyên thệ nhập quốc tịch chậm nhất là 12 tháng kể từ ngày nhận thư mời làm lễ tuyên thệ nhập quốc tịch. Nếu không làm lễ tuyên thệ nhập quốc tịch trong thời hạn này, Bộ nội vụ sẽ ra quyết định hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Cộng hòa Séc.

(6) Bộ Nội vụ cũng có thể cho miễn thủ tục tuyên thệ nếu có những lý do đặn biệt chính đáng

Biên dịch: Ing. Doãn Dân

Nguồn: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-186#cast1-hlava2-dil1

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img
error: