nghỉ lễ 28.10. ZPATKY DO SKOLY TUYen dUnG bRNo Banh mi tươi
spot_img

Trợ cấp nhà nước ở CH Séc

Bạn bạn rơi vào hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và bạn lo sợ là mình sẽ không thể đảm bảo tài chính cho gia đình vì khả năng tài chính của bạn hiện tại không được tốt lắm? Sau đó, các khoản trợ cấp xã hội do nhà nước trả cho những người có hoàn cảnh xã hội được xã hội công nhận sẽ có thể giúp bạn.

Nad státní podporou balíků se smráká. Ve hře jsou peníze pro Českou poštu - Seznam Zprávy
Trợ cấp xã hội của Nhà nước

Hệ thống trợ cấp xã hội của nhà nước, còn được gọi là SSP, được quy định theo luật số 117/1995 Sb, về trợ cấp xã hội của nhà nước.. Trợ cấp xã hội của nhà nước, đề cập đến các phúc lợi xã hội (phúc lợi SSP) mà nhà nước cung cấp cho người hoàn cảnh gặp khó khăn và được xã hội công nhận.

Trợ cấp xã hội năm 2021 gồm:
 1. trợ cấp cho cha mẹ (rodičovský příspěvek,)
 2. trợ cấp cho trẻ em, (přídavek na dítě,)
 3. Trợ cấp nhà ở, (příspěvek na bydlení,)
 4. Trợ cấp sinh con (porodné)
 5. Trợ cấp tang lễ.(pohřebné.)

Thông qua các phúc lợi xã hội của nhà nước, nhà nước chịu một phần trách nhiệm đối với các tình huống xã hội đã phát sinh và trong một số trường hợp nhất định,  góp phần trang trải các chi phí và các nhu cầu cá nhân khác cho trẻ em và gia đình. Trong khi các chi phí trợ cấp xã hội của nhà nước do nhà nước chi trả, thì việc trả các trợ cấp xã hội do Văn phòng Lao động Cộng hòa Séc (Úřad práce) quản lý

Một số trợ cấp xã hội, bao gồm trợ cấp trẻ em, trợ cấp nhà ở và trợ cấp thai sản, được trả tùy thuộc vào mức thu nhập của gia đình

Bất kể tình hình tài chính của gia đình như thế nào, hai khoản trợ cấp luôn phải chi trả, đó là trợ cấp cho cha mẹ và trợ cấp tang lễ.

Trợ cấp của cha mẹ

Cha mẹ nuôi dưỡng con cả tháng, chăm sóc đầy đủ cả ngày và đúng mức cho con nhỏ  trong gia đình sẽ được hưởng trợ cấp cho cha mẹ cho đến khi con đủ 4 tuổi hoặc cho đến khi nhận đủ số tiền trợ cấp

Nếu cả cha và mẹ đều đáp ứng các điều kiện về việc chăm sóc con trong một tháng, mỗi người trong số họ được hưởng trợ cấp trong một phần nhất định của tháng, thì khoản trợ cấp của cha mẹ chỉ có thể được trả cho một trong hai người, lý tưởng nhất là do hai bên thỏa thuận.

Số tiền trợ cấp cho cha mẹ, chăm sóc một đứa trẻ hiện là 300.000 CZK. Tuy nhiên, nếu sinh đôi trở lên cùng một lúc, số tiền trợ cấp cho cha mẹ sẽ tăng lên đến 450.000 CZK. Đồng thời, thu nhập của cha mẹ nhận trợ cấp xã hội không bị giám sát, do đó  cha mẹ vẫn có thể cải thiện thêm tình hình tài chính của gia đình, vẫn có thể đi làm kiếm tiền nhưng phải thuê người lớn trông trẻ khi đi làm

Trợ cấp trẻ em

Trợ cấp trẻ em là một phúc lợi xã hội cơ bản, lâu dài giúp các gia đình có trẻ em trang trải các chi phí liên quan đến việc nuôi  dưỡng giáo dục con. Số tiền trợ cấp phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ em phụ thuộc cá nhân, và có ba giới hạn độ tuổi và hai đánh giá khác nhau tùy theo loại thu nhập.

Trẻ em phụ thuộc được hưởng trợ cấp nuôi con nếu thu nhập quyết định (ròng) trong gia đình nhỏ hơn 3,4 lần mức đủ sống của gia đình.

Nếu bất kỳ ai trong số những người được đánh giá chung có thu nhập trong mỗi tháng lịch của giai đoạn liên quan:

 1. từ các hoạt động phụ thuộc ít nhất với số tiền tối thiểu đủ sống của cá nhân,
 2. từ hoạt động độc lập,
 3. từ quyền lợi bảo hiểm ốm đau,
 4. từ quyền lợi bảo hiểm hưu trí,
 5. từ trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp đào tạo lại,
 6. từ trợ cấp chăm sóc cho một người dưới 18 tuổi, hoặc
 7. từ trợ cấp của cha mẹ, nếu được cung cấp sau khi hết trợ cấp thai sản,

thì Trợ cấp trẻ em phụ thuộc được hưởng sẽ ở mức cao hơn.

Số tiền trợ cấp cho con mỗi tháng lịch:

Tuổi của một đứa trẻ phụ thuộc Trợ cấp trẻ emMức cao hơn
0 – 6 năm630 CZK/1130 CZK
6-15 năm770 CZK1270 CZK
15-26 năm880 CZK1380 CZK
Trợ cấp nhà ở

Với lợi ích xã hội này, nhà nước góp phần trang trải chi phí nhà ở cho các gia đình và cá nhân có thu nhập thấp. Tuy nhiên, việc cung cấp một khoản đóng góp xã hội nhất định phải được kiểm tra về thu nhập của gia đình và chi phí nhà ở trong khoảng thời gian liên quan, luôn là quý trước đó. Trợ cấp nuôi con hoặc trợ cấp cha mẹ cũng được coi là thu nhập.

Tiền sinh đẻ

Trợ cấp sinh nở là khoản trợ cấp xã hội mà nhà nước trả một lần cho gia đình có thu nhập thấp để chi trả cho việc sinh con đầu lòng hoặc con thứ hai. Quyền lợi được hưởng trợ cấp này được liên kết với một ngưỡng thu nhập cố định của gia đình, do đó trong quý dương lịch trước khi đứa trẻ sinh ra, Thu nhập quyết định của gia đình phải nhỏ hơn 2,7 lần mức sống tối thiểu của gia đình.

Trợ cấp sinh nở được quy định ở mức cố định và một gia đình có thể nhận tối đa hai lần, khi sinh con thứ nhất hoặc thứ hai, nhưng cũng được hưởng đối với con đầu lòng hoặc con thứ hai, thay thế cho sự chăm sóc của cha mẹ. Hiện tại, trợ cấp sinh nở cho con đầu lòng là 13.000 CZK và trợ cấp thai sản cho con thứ hai là 10.000 CZK. Trong trường song sinh, nhà nước trả 23.000 CZK một lần.
Có quyền xin sau ngày sinh con hoặc ngày có quyết định giao cho ai đó nuôi. Cần phải làm đơn xin và có thể xin ngược lại nếu quên chưa xin chưa quá 1 năm.

Trợ cấp Tang lễ

Trợ cấp xã hội cuối cùng của nhà nước là trợ cấp tang lễ. Một người đứng ra tổ chức tang lễ cho một đứa trẻ phụ thuộc hoặc một người là cha mẹ của đứa trẻ phụ thuộc sẽ được hưởng khoản trợ cấp này, với điều kiện người đã chết ( trừ trẻ chết lưu thai) có hộ khẩu thường trú tại Cộng hòa Séc trong ngày mất. Trợ cấp được ấn định ở mức cố định 5.000 CZK, không cần xét đếb yếu tố thu nhập. Có quyền xin trợ cấp kể từ ngày trả phí tang lễ và quyền nhận trợ cấp bắt đầu từ ngày nộp đơn xin trợ cấp và chậm nhất là 1 năm kể từ ngày tang lễ.

Đối tượng nào được hưởng trợ cấp xã hội?

Đối với các phúc lợi chăm sóc xã hội, chỉ một cá nhân mới được hưởng , và chỉ được khi người đó và những người cùng được đánh giá chung có hộ khẩu thường trú tại Cộng hòa Séc (tức là họ là công dân của Cộng hòa Séc), hoặc người nước ngoài có hộ khẩu thường trú tại đây.

Người nước ngoài không có hộ khẩu thường trú tại Cộng hòa Séc sẽ có quyền hưởng trợ cấp sau 365 ngày kể từ ngày được đăng ký cư trú. Tuy nhiên, khoảng thời gian này không không tính cho người xin tị nạn cư trú tại một trung tâm cư trú của Bộ Nội vụ.

Được hưởng Trợ cấp xã hội của nhà nước gồm nhữngngười khác được liệt kê trong Luật 117/1995 Sb., Về trợ cấp xã hội của nhà nước, nếu họ có hộ khẩu ở Cộng hòa Séc (ngay cả khi họ không có hộ khẩu thường trú ở đó). Tuy nhiên, các cá nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp cũng bao gồm công dân của Liên minh Châu Âu, những người chịu sự điều chỉnh chi phối của các quy định hiện hành của EU.

Tuy nhiên, khi đánh giá quyền được hưởng trợ cấp xã hội của nhà nước, cần lưu ý rằng thông tin được cung cấp ở đây chỉ mang tính chất đơn giản hóa và mang tính chất minh họa. Các điều kiện đầy đủ để nhận trợ cấp xã hội của nhà nước được quy định trong một quy định pháp luật hoặc trên cơ sở hiểu biết chi tiết hơn về tình hình cụ thể đang được xem xét, nhân viên của Văn phòng Lao động Cộng hòa Séc sẽ giải thích chi tiết hơn cho bạn.

Ai có thể được coi là một gia đình?

Theo mục đích trợ cấp xã hội của nhà nước, thuật ngữ gia đình có nghĩa là sự chung sống của cha mẹ và con cái phụ thuộc trong một hộ gia đình chung. Đứa trẻ được coi là à một đứa trẻ phụ thuộc cho đến khi kết thúc thời gian đi học bắt buộc, nhưng cũng có thể sau khi đứa trẻ đó chuẩn bị cho một nghề nghiệp tương lai hoặc bị tàn tật, nhưng không quá 26 tuổi.

Cụ thể đối với trợ cấp nhà ở, những điều sau đây được đánh giá cùng nhau:

 • cha mẹ và con cái phụ thuộc vị thành niên,
 • chồng và vợ,
 • Người bạn tình sống cùng
 • cha mẹ và trẻ vị thành niên phụ thuộc,
 • cha mẹ và con cái đã thành niên sử dụng chung căn hộ với cha mẹ và không bị đánh giá thu nhập với những người khác,
 • những người khác (ví dụ, bạn bè hoặc anh chị em) ở chung một căn hộ, nhưng ngoại trừ những người chứng minh rằng họ không sống chung lâu dài và không đóng góp chi phí.
Thu nhập quyết định

Đối với việc được hưởng trợ cấp xã hội của nhà nước, thu nhập quyết định được coi là thu nhập từ hoạt động phụ thuộc, thu nhập từ kinh doanh hoặc hoạt động tự doanh khác, cũng như trợ cấp ốm đau và bảo hiểm hưu trí hoặc, ví dụ, trợ cấp thất nghiệp hoặc đào tạo lại, bao gồm cả thu nhập tương tự từ nước ngoài. Chỉ tính Thu nhập ròng (čisté příjmy) vào thu nhập thu nhập quyết định.

Làm thế nào để xin trợ cấp xã hội?

Đơn xin trợ cấp xã hội được làm và nộp theo mẫu do Bộ Lao động và Xã hội quy định. Các mẫu đơn đăng ký có thể được tìm thấy tải trực tiếp trên trang web trong phần Trợ cấp Xã hội của Nhà nước, trong khi các trường hợp cụ thể được giải quyết tại các Văn phòng Lao động khu vực theo địa chỉ cư trú của người được hưởng trợ cấp .

Trợ cấp người có khó khăn về vật chất (Dávky v hmotné nouzi)

Ngoài các phúc lợi hỗ trợ xã hội của nhà nước, còn có một hệ thống trợ cấp khi cần vật chất, được quy định bởi luật số 111/2006Sb., Về trợ giúp khi cần vật chất, đã được sửa đổi và các quy định pháp luật khác. Đây là hình thức hỗ trợ cho những người có thu nhập không đủ sống, tạo động lực để họ tích cực cố gắng đảm bảo phương tiện đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Trợ cấp này bao gồm những trợ cấp sau:

 • hỗ trợ khẩn cấp ngay lập tức,
 • Trợ cấpvề nhà ở,
 • phụ cấp sinh hoạt.

Biên dịch: Ing. Doãn Dân

Nguồn: https://www.mesec.cz/socialni-davky/statni-socialni-podpora/

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img