Vanoce TUYen dUnG bRNo Banh mi tươi
spot_img

Số liệu Sinh trắc học

Kể từ ngày 4 tháng 7 năm 2011, các thẻ  cư trú  cấp ở Cộng hòa Séc đã có Dữ liệu sinh trắc học – ảnh khuôn mặt và các dấu vân tay được đọc quét bằng thiết bị kỹ thuật đặc biệt. Việc này xuất phát từ yêu cầu luật pháp Châu Âu dẫn đến một số thay đổi đối với công dân nước thứ ba cư trú tại Cộng hòa Séc theo giấy phép cư trú dài hạn hoặc định cư và cũng áp dụng cho những người được bảo vệ quốc tế (tị nạn). 

Người không có vân tay làm CMND kiểu mới thế nào? - Xã hội

Thẻ cư trú sinh trắc học không áp dụng cho công dân các ước thứ ba cư trú tại Cộng hòa Séc trên cơ sở visa. 

Quy định này cũng không áp dụng cho công dân EU và các thành viên gia đình của họ.

(Một trường hợp ngoại lệ là đơn xin Quy chế cư trú dài hạn ở EU trong trường hợp cấp định cư cho một thành viên gia đình của công dân EU.)

Tại sao phải lấy dữ liệu sinh trắc học?

Dữ liệu sinh trắc học được sử dụng để xác minh giấy phép cư trú và danh tính của Người sở hữu là công dân nước thứ ba, bằng cách so sánh dữ liệu sinh trắc học có được với dữ liệu được lưu trong hệ thống thông tin của người nước ngoài hoặc để so sánh dữ liệu sinh trắc học mới làm với dữ liệu sinh trắc học hiện có. Người sở hữu thẻ sinh trắc học sẽ giúp nhận dạng với sự trợ giúp của thiết bị kỹ thuật. Dữ liệu sinh trắc học là một phần bắt buộc của giấy phép cư trú do các Quốc gia Thành viên EU cấp cho công dân nước thứ ba kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2011.

Dữ liệu sinh trắc học chỉ được thu thập ở các văn phòng được trang bị thiết bị kỹ thuật đặc biệt của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc. Những nơi làm việc này được đánh dấu là “BIO” trong danh sách các đại chỉ văn phòng làm việc của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc. Tại cùng một nơi lấy dữ liệu sinh trắc học, bạn sẽ nhận Thẻ cư trú của mình trong thời hạn đã định. Nơi này có thể khác với văn phòng nơi bạn nộp hồ sơ xin cư trú hoặc nơi bạn thường giải quyết các việc cần thiết khác liên quan đến cư trú của bạn ở Cộng hòa Séc.

Liên quan đến dữ liệu sinh trắc học, bạn có nghĩa vụ:

Trong trường hợp nộp hồ sơ xin cư trú dài hạn hoặc thường trú ở nước ngoài, tức là sau khi được cấp thị thực dài hạn cho mục đích sang CH Séc nhận Thẻ cư trú dài hạn hoặc thường trú, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày ngày nhập cảnh vào Cộng hòa Séc bạn phải đích thân trực tiếp  đến văn phòng của Cục chính sách di trú và tị nạn(OAMP) mang theo hộ chiếu hợp lệ để lấy dữ liệu (bao gồm cả sinh trắc học) để được cấp thẻ cư trú Bio. Địa chỉ chính xác nơi cấp thẻ cư trú sẽ được thông báo cho bạn khi bạn nhận thị thực tại đại sứ quán để sang Cộng hòa Séc nhận thẻ cư trú.

Bạn có thể đặt trước lịch hẹn làm thẻ Bio qua điện thoại, kể cả từ nước ngoài, đường dây đặt hẹn riêng của từng văn phòng OAMP cụ thể, nơi cấp thẻ cư trú, sẽ được thông báo cho bạn khi nhận thị thực sang Cộng hòa Séc nhận thẻ cư trú

Nếu bạn không đặt hẹn qua điện thoại, bạn sẽ được bố trí làm giấy tờ theo thứ tự thông thường, và nếu quá đông không thể lấy dữ liệu sinh trắc học để cấp thẻ cư trú bạn sẽ được sắp xếp bố trí đặt lịch hẹn trong những ngày nào tiếp theo mà còn trống lịch.

Trường hợp nộp đơn xin giấy phép cư trú dài hạn/ thường trú từ Cộng hòa Séc, theo yêu cầu của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc bạn phải trực tiếp  đến văn phòng BIO liên quan của Bộ Nội vụ để lấy dữ liệu sinh trắc học và ký để xử lý kỹ thuật số.

Đối với các quy định pháp lý của Cộng hòa Séc và các quy định hiện hành trực tiếp của luật pháp Liên minh Châu Âu, bạn có nghĩa vụ phải đồng ý cho phép để lấy dữ liệu sinh trắc học và chữ ký để xử lý kỹ thuật số. Hơn nữa, trong khoảng thời gian quy định nhưng không muộn hơn 60 ngày kể từ ngày thu thập dữ liệu sinh trắc học, bạn cũng phải trực tiếp đến văn phòng nhận thẻ cư trú (bạn sẽ có phiếu hẹn ngày lên nhận Thẻ cư trú Bio) .

* Điều quan trọng là ngay khi nộp Hồ sơ xin cư trú hoặc sau khi lấy dữ liệu sinh trắc học, bạn phải cung cấp số điện thoại hoặc email, để nhân viên của OAMP Bộ Nội vụ có thể liên hệ với bạn hẹn ngày lấy Dữ liệu sinh trắc học để làm thẻ (chỉ áp dụng cho các Hồ sơ nộp ở Cộng hòa Séc), và báo ngày sẽ nhận Thẻ Bio. Nếu không để lại liên hệ và không  thể liên lạc được với bạn, Bộ Nội vụ sẽ gửi thư báo lịch hẹn lên ấy Dữ liệu sinh trắc học và ngày nhận thẻ.

Vì sao con người có dấu vân tay? | Vinmec


Trong trường hợp này, bạn cũng có thể đặt hẹn trước qua điện thoại xem thêm các địa chỉ và danh bạ của Bộ Nội vụ.

Lưu ý: Trường hợp bạn  đã có visa hợp lệ với mục đích sang CH Séc nhận thẻ cư trú, nếu không có lý do chính đáng mà bạn không sang Cộng hòa Séc hoặc nếu bạn không đến văn phòng của OAMP để lấy dữ liệu sinh trắc học hoặc không đến nhận Thẻ cư trú dài hoặc gia hạn cư trú, làm các thủ tục đối sang thẻ cư trú, Hồ sơ của bạn sẽ bị dừng lại. Nếu bạn đã nộp đơn ở Cộng hòa Séc và sau khi nhận Quyết định cho  định cư hoặc sau khi có quyết định gia hạn thường trú này, mà bạn không đi làm dữ liệu sinh trắc học hoặc không đến nhận thẻ đã cấp , bạn có thể bị  phạt đến 10 000,- CZK .

Giấy phép cư trú không có dữ liệu sinh trắc học

Các giấy phép cư trú (thẻ xanh) đã được cấp theo quy định pháp lý có hiệu lực đến cuối tháng 4 năm 2011 vẫn có giá trị cho đến ngày hết hạn hiệu lực hoặc thay đổi dữ liệu được nêu trong đó, sau đó bạn sẽ phải đổi sang  Thẻ cư trú có dữ liệu sinh trắc học ( Thẻ Bio). Bạn sẽ phải đi làm dữ liệu sinh trắc học để cấp  thẻ cư trú mới (thẻ Bio).

Thông báo thay đổi dữ liệu trong thẻ cư trú

Trong trường hợp có thay đổi về dữ liệu ghi trên thẻ (ví dụ: thay đổi họ), bạn có nghĩa vụ thông báo  trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra thay đổi

Trong trường hợp thay đổi nơi ở (nơi cư trú), bạn có nghĩa vụ báo cáo sự thay đổi:

trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi, nếu dự kiến ​​thay đổi nơi ở sẽ lâu hơn 30 ngày (nếu bạn có thời gian lưu trú dài hạn được phép), hoặc

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi, nếu dự kiến ​​thay đổi nơi cư trú sẽ lâu hơn 180 ngày (nếu bạn có hộ khẩu thường trú).

Ủy quyền đại diện

Bạn không thể ủy quyền đại diện cho người khác liên quan đến làm dữ liệu sinh trắc học hoặc đổi giấy phép cư trú.

Tôi có thể từ chối lấy dữ liệu sinh trắc học không?

Bạn không thể, việc thu thập dữ liệu sinh trắc học là bắt buộc đối với tất cả Công dân nước thứ ba (Ngoại trừ các thành viên gia đình của công dân EU) được cấp giấy phép cư trú liên quan đến giấy phép cư trú dài hạn hoặc thường trú.

Dữ liệu sinh trắc học không được thu thập trong những trường hợp nào?

Trong một số trường hợp nhất định, không lấy dấu vân tay nếu điều này không thể thực hiện được do những thay đổi về giải phẫu hoặc sinh lý, hoặc khuyết tật ngón tay. Trong trường hợp như vậy, thẻ cư trú chỉ chứa dữ liệu sinh trắc học từ ảnh chụp khuôn mặt (Mục 117a của  luật Cư trú của Người nước ngoài 

Các quy tắc dành cho trẻ em là gì?

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, chỉ chụp ảnh khuôn mặt.

Giấy phép cư trú đã cấp trước đây của tôi Không chứa dữ liệu sinh trắc học – tôi có bắt buộc phải xin thẻ mới không?

Giấy phép cư trú hiện tại của bạn vẫn có giá trị đến hết khoảng thời gian được ghi trên thẻ. Tuy nhiên Bạn sẽ phải làm thẻ sinh trắc học   khi : 

  • gia hạn cư trú dài hạn (bạn có nghĩa vụ nộp đơn xin gia hạn không sớm hơn 90 ngày và không chậm quá 14 ngày, trước khi giấy phép hết hạn), hoặc
  • gia hạn cư trú thường trú (bạn có nghĩa vụ nộp đơn xin gia hạn trong vòng 90 ngày trước khi giấy phép hết hạn), hoặc
  • Khi xin cấp giấy phép cư trú mới (ví dụ do thay đổi bất kỳ thông tin nào lưu trong thẻ hiện có).

Điều gì xảy ra với dữ liệu sinh trắc học của tôi?

Dữ liệu sinh trắc học liên quan đến cấp thẻ  thường trú được lưu trong chíp trong thẻ cư trú. sẽ bị hủy sau 60 ngày kể từ ngày hết hạn hoặc bị thu hồi giấy phép cư trú (§ 160/7). 

Việc lưu giữ dữ liệu này tuân theo quy tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu sinh trắc học thu được sau đó, được Bộ nội vụ chuyển  vào Hệ thống dữ liệu của người nước ngoài (§158a khoản 5) và được lưu giữ ở đó.

Dữ liệu sinh trắc học chỉ dùng để xác minh tính Thẻ cư trú thật hay giảxác minh danh tính của bạn, so sánh dữ liệu sinh trắc học trên thẻ với dữ liệu được lưu giữ trong hệ thống thông tin của người nước ngoài hoặc so sánh dữ liệu sinh trắc học trong thẻ Bio với dữ liệu sinh trắc học khi làm thẻ. 

Nếu không thể xuất trình giấy phép cư trú mà bạn đang giữ cho mục đích xác thực hoặc dữ liệu sinh trắc học trong thẻ cư trú không đọc được, việc xác minh sẽ được thực hiện bằng cách lấy dấu vân tay của bạn và so sánh chúng với dữ liệu sinh trắc học. được lưu giữ cho các mục đích này trong hệ thống thông tin của người nước ngoài.

Tôi có thể kiểm tra chức năng của chíp dữ liệu của thẻ Bio?

Có, bạn có quyền yêu cầu Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc kiểm tra xác minh chức năng của chíp trong thẻ Bio. Nếu chíp có sự cố  không do bạn gây ra,  bạn có quyền được cấp thẻ mới miễn phí [Mục 117a của Luật Cư trú cho Người nước ngoài 

Cục Chính sách Di trú và Tị nạn , ngày 30 tháng 7 năm 2021

Biên dịch: ing. Doãn Dân

Nguồn: https://www.mvcr.cz/clanek/biometrika.aspx

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img