spot_img

Đoàn tụ gia đình cho người nước ngoài ở Cộng hòa Séc – Phần 2

Thủ tục xin visa đoàn tụ gia đình ở cộng hòa Séc mới nhất 2022 - visaella.com

CHỨNG MINH CÓ ĐỦ THU NHẬP ĐỂ ĐOÀN TỤ

 • Số tiền chi phí tối thiểu cho người đầu tiên trong gia đình là 3.550 Kč/tháng.
  Chi phí tối thiểu cho người thứ hai hoặc tiếp theo hàng tháng là:
  (1) 3.200 Kč/người trên 15 tuổi, nếu không phải là trẻ em phụ thuộc,
  (2) 2.770 Kč / người phụ thuộc từ 15 đến 26 tuổi,
  (3) 2.420 Kč/ trẻ phụ thuộc từ 6 đến 15 tuổi
  (4) 1.970 Kč/ trẻ phụ thuộc dưới 6 tuổi

 • Theo quy định tại §2 và 3 của Đạo luật số 110/2006 Sb, về chi phí tối thiểu, hoặc Nghị định của Chính phủ ngày 17 tháng 2 năm 2020 Số 61/2020 Sb về việc tăng mức chi phí tối thiểu (Quy định của Chính phủ mức chi phí tối thiểu)

  ** Thu nhập có thể tính theo Đạo luật chi phí tối thiểu, trừ thu nhập một lần, các khoản trợ cấp nuôi con, hỗ trợ thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo lại và các lợi ích trong hệ thống trợ cấp tài chính; Cho mục đích tính thu nhập, Mục 8, đoạn 2 đến 4 của Đạo luật về mức sống và chi phí sinh hoạt tối thiểu sẽ không được áp dụng
CÁC CHÚ Ý:
 • Trừ hộ chiếu và ảnh (nếu ảnh thể hiện đúng hình ảnh hiện tại), các chứng từ chứng minh không được cũ quá 180 ngày,
 • Các giấy tờ phải nộp bằng tiếng Séc. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài cũng phải được nộp bản dịch có công chứng chính thức sang tiếng Séc.
  -Các tài liệu chính thức nước ngoài phải được cung cấp công chứng xác minh cao dùng cho (Apostila hay Superlegalizace)
 • Hộ chiếu, tài liệu hỗ trợ chứng minh mục đích lưu trú (= tài liệu đăng ký thường xuyên nhất) và sự đồng ý của cha mẹ đối với chuyến đi của trẻ phải nộp bản gốc. Những bản gốc này sẽ được trả lại cho người nộp đơn nếu muốn giữ chúng. Hộ chiếu sẽ được trả lại cho người nộp đơn, được nộp lại khi đươc cấp thị thực
 • Các yêu cầu khác có thể nộp bản gốc hoặc bản sao có công chứng
 • Ngoài ra chuẩn bị sẵn 1 bộ Fotocopy của toàn bộ hồ sơ
Kinh nghiệm xin visa đoàn tụ Séc mà bạn cần nắm rõ
 • CHỈ NỘP HỒ SƠ ĐÃ CHUẨN BỊ ĐẦY ĐỦ KHÔNG NỘP LẺ TẺ !!
 • VIỆC XÉT DUYỆT HỒ SƠ MÀ KHÔNG CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC YÊU CẦU QUY ĐỊNH SẼ BỊ DỪNG LẠI VÀ NGƯỜI NỘP HỒ SƠ SẼ PHẢI BỔ SUNG (Điều 169 đoạn 4 của Đạo luật về Cư trú của Người nước ngoài). VIỆC NÀY SẼ CHỈ KÉO DÀI THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ !!!
CHỜ QUYẾT ĐỊNH CẤP VISA.

Thời hạn xử lý Hồ sơ xin cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình theo luật quy định là 270 ngày.

NẾU VISA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT, BẠN CẦN PHẢI MUA BẢO HIỂM Y TẾ DU LỊCH.

Khi đến nhận thị thực bạn sẽ phải xuất trình Bản dịch Hợp đồng bảo hiểm và các Điều kiện bảo hiểm chung sang tiếng Séc để chứng thực đã mua bảo hiểm y tế du lịch và phạm vi bảo hiểm.

Theo yêu cầu của lãnh sự quán, bạn cũng có thể phải xuất trình chứng từ đã thanh toán phí bảo hiểm.

NHẬN VISA NẾU ĐƯỢC PHÊ DUYỆT HOẶC HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI

Người xin đi đoàn tụ có thể đích thân đến lấy hộ chiếu đã có dán thị thực hoặc ủy quyền nhờ người khác nhận hộ. Trong trường hợp này, người được ủy quyền phải có Giấy ủy quyền có công chứng
Nếu người nộp hồ sơ khi nộp hộ sơ thông báo với lãnh sự quán là sẽ ủy quyền cho người khác nhận hộ hộ chiếu cùng với thị thực, thì sẽ không cần phải có giấy ủy quyền.

Chuẩn bị đệ đơn xin cư trú định cư (TRVALÝ POBYT) sau 5 năm cư trú tại CH Séc. - Sangu

GHI CHÚ:
Việc được cấp thị thực không có nghĩa là tự động cho phép bạn được nhập cảnh vào Cộng hòa Séc, hoặc khu vực Schengen. Tại biên giới, người được cấp thị thực có thể vẫn phải chứng minh đáp ứng các điều kiện nhập cảnh do Bộ luật Biên giới của khối Schengen quy định và có thể được yêu cầu phải xuất trình chứng từ có chỗ ở, chứng từ chứng minh mục đích lưu trú, v.v. khi nhập cảnh.

Hết phần 2

Biên dịch: Ing. Doãn Dân – Tamda Media

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img