ZPATKY DO SKOLY TUYen dUnG bRNo Banh mi tươi
spot_img

Gia hạn Thẻ lao động

Zaměstnanecká karta pro cizince: Jak ji vyřídit? - InfoCizinci


Thời hạn sử dụng của Thẻ lao động tối đa là 2 năm nhưng có thể được gia hạn nhiều lần nếu đáp ứng được các điều kiện về cơ bản như khi cấp Thẻ lao động, như thời hạn đã ký kết hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận lao động.

Đối với trường hợp làm việc theo giấy phép lao động thì thời hạn của thẻ lao động được gia hạn tương ứng với thời hạn ghi trong quyết định giấy phép lao động.

Trường hợp đã có quyết định của cơ quan chuyên môn cho phép hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện công việc thì Thẻ lao động được gia hạn trong thời hạn quy định theo quyết định này.

Hồ sơ gia hạn Thẻ lao động nộp tại các văn phòng quy định của Bộ Nội vụ.

Bạn phải nộp hồ sơ sớm nhất 120 ngày trước khi Thẻ lao động hiện tại hết hạn và muộn nhất vào ngày cuối cùng của thời hạn Thẻ lao động
Giá trị của Thẻ lao động áp dụng cho quyền làm việc ở vị trí công việc mà Thẻ lao động đã được cấp cho nên bạn có thể tiếp tục làm việc ở vị trí hiện tại với điều kiện bạn vẫn xin gia hạn Thẻ lao động cho công việc mà bạn đang làm

Nếu bạn xin gia hạn Thẻ lao động mà thẻ đó được cấp trên cơ sở Giấy phép lao động, bạn có thể tiếp tục làm việc nếu bạn đã được gia hạn giấy phép lao động hoặc bạn đã nộp đơn xin gia hạn giấy phép lao động này trong thời hạn quy định. Nếu có những lý do ngoài ý muốn cản trở người nước ngoài nộp hồ sơ xin gia hạn Thẻ lao động trong thời hạn quy định thì được quyền nộp hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt lý do đó. Giấy phép cư trú và làm việc được coi là hợp lệ cho đến khi giấy phép này hết hạn. Người nước ngoài phải trao đổi và chứng minh những lý do đã khiến người nước ngoài không thể tự ý nộp đơn trước khi Thẻ lao động hiện tại hết hạn. Người nước ngoài phải chứng minh những lý do này cho cơ quan quản lý. Người nước ngoài có nghĩa vụ nêu rõ lý do nộp hồ sơ muộn, chậm nhất tại thời điểm nộp hồ sơ.

Yêu cầu đối với hồ sơ xin gia hạn Thẻ lao động
 • Hồ sơ gia hạn Thẻ lao động được nộp theo mẫu “Đơn xin cấp Thẻ lao động” . Để xin gia hạn Thẻ lao động, người nước ngoài phải nộp các giấy tờ sau:
 • Hộ chiếu
 • Giấy nhà ở
 • Hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về việc làm (hoặc điều chỉnh hợp đồng hoặc thỏa thuận gia hạn thời gian được gia hạn Thẻ lao động),
 • Quyết định của Sở Lao động về việc gia hạn giấy phép lao độngchỉ áp dụng cho Thẻ lao động không kép với giấy phép lao động hoặc nếu người nước ngoài chuyển đổi công việc sang việc làm mới mà được cấp giấy phép lao động,
 • Chứng chỉ chứng minh năng lực chuyên môn để thực hiện công việc được yêu cầu,
 • Nghĩa vụ xuất trình yêu cầu này chỉ áp dụng đối với Thẻ lao động có tính chất kép và chỉ khi chứng chỉ cũ nộp cho Cục Di trú và chính sách việc làm trước đó (OAMP) đã hết hạn (ví dụ: nếu giấy chứng nhận trình độ chuyên môn mà người nước ngoài cung cấp để xin Thẻ lao động còn hạn đúng thời điểm quyết định đề nghị cấp đổi Thẻ lao động không còn giá trị),
 • Giấy tờ khác theo yêu cầu, ví dụ như Trích lục tội phạm
 • Chứng từ theo yêu cầu, như xác nhận việc tuân thủ các yêu cầu của biện pháp phòng bệnh về chống lây nhiễm , Theo yêu cầu ví dụ như trường hợp có sự thay đổi về khuôn mặt thì nộp ảnh mới.
 • Nếu người nước ngoài hoặc người sử dụng lao động của họ là người tham gia các chương trình được chính phủ phê duyệt , mà các điều kiện trong đó cho phép thay thế các giấy tờ quy định của hồ sơ xin gia hạn ý bằng chứng chỉ do người sử dụng lao động này cấp , thì các chứng chỉ có thể thay thế đó là:
 • Giấy nhà ở
 • Hợp đồng lao động, hợp đồng thỏa thuận làm việc hoặc hợp đồng tương lai,
 • Chứng chỉ chứng minh năng lực chuyên môn để thực hiện công việc được yêu cầu.

Nếu người sử dụng lao động của người nước ngoài là Đại lý lao động và sẽ tạm thời giao người đó làm việc cho người sử dụng lao động khác thì giấy tờ có họ, tên, quốc tịch, ngày, tháng, năm sinh và nơi cư trú của người nước ngoài cũng là một phần không thể thiếu trong Hồ sơ xin gia hạn Thẻ lao động và loại công việc mà người nước ngoài này sẽ thực hiện với tư cách là một nhân viên được giao việc, địa điểm làm việc của người sử dụng lao động tên và trụ sở của người sử dụng lao động.


Nếu đáp ứng các điều kiện để gia hạn Thẻ lao động, bạn có nghĩa vụ đích danh trực tiếp đến điểm làm việc của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc để xử lý dữ liệu cần thiết cho việc cấp Thẻ lao động, bao gồm cả việc làm dữ liệu sinh trắc học.
Nếu không có mặt theo yêu cầu, Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc có lý do để dừng thủ tục xét duyệt hồ sơ
Bạn có nghĩa vụ đích danh đến Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc để nhận giấy phép cư trú của mình trong thời hạn do Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc quy định, nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày nhận được sinh trắc học dữ liệu. Việc không đến nhận giấy phép cư trú là một lý do để dừng duyệt hồ sơ

Viễn cảnh về thời hạn của Thẻ lao động hiện tại

Giống như trong các trường hợp khác, yêu cầu gia hạn giấy phép cư trú dài hạn, ngay cả khi yêu cầu gia hạn Thẻ lao động theo các điều kiện quy định tại § 47 khoản 7 của Luật cư trú của Người nước ngoài được áp dụng. theo yêu cầu của người nước ngoài đáp ứng cái gọi là Fikce platnosti Hiệu lực hư cấu bằng tem dán .
Kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2015,Hiệu lực hư cấu của Thẻ lao động hiện tại cũng áp dụng cho quyền làm việc ở vị trí công việc mà Thẻ lao động đã được cấp. Tuy nhiên, quyền thực hiện công việc sẽ hết hiệu lực nếu chi nhánh khu vực liên quan của Văn phòng Lao động Cộng hòa Séc đưa ra ý kiến ​​với Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc rằng việc tuyển dụng thêm người nước ngoài vào vị trí công việc mà đã có thẻ lao động ban hành là không thể. Trong trường hợp này, người lao động sẽ hết quyền sử dụng lao động khi có quyết định từ chối đề nghị gia hạn thẻ của người lao động.
Trường hợp người nước ngoài có Thẻ lao động theo chế độ không kép (nghĩa là có giấy phép lao động hoặc tự do tiếp cận thị trường lao động với quyền làm việc không liên quan đến Thẻ lao động. hoặc với giấy phép lao động được gia hạn hợp lệ) hoặc được tự do tiếp cận thị trường lao động do đó có thể tiếp tục thực hiện công việc ngay cả khi Thẻ lao động hết hạn trong trường hợp giả định về giá trị của Thẻ lao động hiện tại mà không bị hạn chế.

Các cổ đông, giám đốc điều hành và các thành viên khác của các cơ quan theo luật định của các tập đoàn kinh doanh

Thẻ lao động được cấp cho người nước ngoài, với tư cách là cổ đông (bao gồm cả thành viên hợp tác xã), thành viên của cơ quan đại diện theo luật định hoặc cơ quan khác của công ty hoặc với tư cách là thành viên của hợp tác xã hoặc thành viên của cơ quan theo luật định hoặc cơ quan khác của hợp tác xã, sẽ không được gia hạn kể cả khi có giấy phép của Sở lao động.

Các đơn xin gia hạn Thẻ lao động nộp sau ngày 15 tháng 8 năm 2017 sẽ không được Bộ Nội vụ đáp ứng.
Nếu bạn có Thẻ lao động được cấp theo dạng này, bạn có thể tìm một công việc khác khác với công việc kinh doanh của công ty của bạn theo chủ đề của công ty hoặc hợp tác xã kinh doanh của bạn để thông báo cho Bộ Nội vụ về việc thay đổi người sử dụng lao động hoặc phân loại công việc.
Người nước ngoài là cơ quan theo luật định của các tập đoàn kinh doanh hoặc thành viên của họ có thể chọn mục đích kinh doanh của họ làm mục đích lưu trú và do đó nộp đơn xin thị thực dài hạn cho đại sứ quán cho mục đích này. Nếu họ đã cư trú tại Cộng hòa Séc trong 5 năm, họ có thể phải xin giấy phép cư trú dài hạn mới cho mục đích kinh doanh tại nơi làm việc của Bộ Nội vụ.

Cần phải phân biệt với trường hợp này, các trường hợp Thẻ lao động được cấp cho đối tác, giám đốc điều hành hoặc người nước ngoài khác được cơ quan quản lý của công ty kinh doanh cấp với tư cách là nhân viên đã đăng ký và đã được cấp giấy phép lao động theo quy định tại § 95 của Luật việc làm. Trong những trường hợp này, Thẻ lao động vẫn có thể được cấp và gia hạn.

Cục Tị nạn và Chính sách Di cư, ngày 1 tháng 7 năm 2021

Biên dịch: Ing. Doãn Dân

Nguồn: https://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img