spot_img

Giấy ủy quyền (Plná moc)

Giấy ủy quyền là văn bản thỏa thuận giữa hai bên là người ủy quyền (zmocnitel) và người nhận ủy quyền (zmocněnec). Trước khi viết giấy ủy quyền thì có một số điều cần phải lưu ý.

Người ủy quyền có thể viết giấy ủy quyền theo dạng cho một hoạt động, mục đích pháp lý rõ ràng (speciální plná moc) ví dụ – đăng ký, hủy xe ô tô… hoặc có thể ủy quyền để người nhận ủy quyền thực hiện tất cả các hoạt động pháp lý mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Trong một số trường hợp, người nhận ủy quyền có thể tiếp tục ủy quyền cho bên tiếp theo (Luật số. 89/2012 Sb.,  bộ luật dân sự), đó là:

  • Đã được sự đồng ý của người ủy quyền
  • Nó là điều cần thiết

Một số quy định luật đặc biệt cũng cho phép bên thứ ba ủy quyền tiếp (ví dụ luật biện hộ…). Điều quan trọng là người được ủy quyền muốn ủy quyền tiếp thì phải cẩn thận khi chọn người để ủy quyền và cần hết sức lưu ý để đảm bảo các hoạt động pháp lý đều được thực hiện trên cơ sở giấy ủy quyền. Trong trường hợp chỉ định sai người ủy quyền là người được ủy quyền thì người đó sẽ phải chịu trách nhiệm trong mọi vẫn đề nếu có sai phạm.

Trên giấy ủy quyền thì người nhận ủy quyền nên viết rõ ràng các hoạt động cho phép người nhận ủy quyền sẽ thực hiện. Trong trường hợp người nhận ủy quyền vượt quá hoạt động cho phép và người ủy quyền không đồng ý thì bắt buộc phải thông báo cho bên thứ ba biết, nếu không sẽ được cho là người ủy quyền đã đồng ý với việc đó.

Giấy ủy quyền sẽ hết hiệu lực trong các trường hợp sau:

  • Thực hiện các thủ tục pháp lý mà quyền đại diện bị hạn chế (ví dụ: sau khi kết thúc cuộc họp chung mà người được ủy quyền đại diện cho người ủy quyền…).
  • Người ủy quyền thu hồi lại giấy ủy quyền (trường hợp này không bắt buộc thu hồi ủy quyền bằng văn bản, nếu trong nội dung giấy ủy quyền không ghi từ trước).
  • Người được ủy quyền muốn kết thúc việc nhận ủy quyền.
  • Người nhận ủy quyền hoặc người ủy quyền chết. Nếu người ủy quyền chết, người nhận ủy quyền vẫn phải tiếp tục hoàn thành các hoạt động pháp lý cần thiết để không gây ảnh hưởng đến người thừa kế hợp pháp.
  • Hết hạn trên giấy ủy quyền.
  • Người ủy quyền bị phá sản và nội dung giấy ủy quyền liên quan đến tài sản.

Một số mẫu giấy ủy quyền có thể tải về:

 

(Nguồn: https://www.plna-moc-vzor.cz/onb/55/1/plna-moc/)

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img