Vanoce TUYen dUnG bRNo Banh mi tươi
spot_img

Các nhóm Bằng lái xe ở Cộng hòa Séc

Řidičský průkaz skupiny AM - AutoScout24

Nhóm AM
Cấp cho người từ 15 tuổi
Được lái xe có tốc độ thiết kế không quá 45km/h. Đối với xe hai bánh, dung tích xi lanh của động cơ đốt trong không quá 50cc và công suất của động cơ tối đa 4 kW;
Được lái xe bốn bánh, trọng lượng không tải tối đa là 350 kg.
Tất cả Bằng lái xe các nhóm (trừ giấy bằng nhóm T) đều có quyền lái xe nhóm AM

Nhóm A1
Cấp cho người từ 16 tuổi (có thể không áp dụng cho các cuộc thi)
Xe máy hạng nhẹ có hoặc không có xuồng, công suất máy không quá 11kW và có tỷ số công suất/trọng lượng không quá 0,1 kW/kg, xe có dung tích động cơ đốt trong không quá 125cc.
Xe ba bánh có công suất không quá 15 kw.
Bằng lái xe nhóm A1 có thể lái loại xe bốn bánh có công suất máy đến 15kw, trọng lượng không tải tối đa 400 kg và dung tích động cơ đốt trong đến 125cc.

Nhóm A2
Cấp cho người từ 18 tuổi (có thể có ngoại lệ cho các cuộc thi)
Xe máy có hoặc không có xuồng, có công suất động cơ không quá 35 kW và tỷ số công suất/trọng lượng không quá 0,2 kW/kg, động cơ không bị bị độ lớn hơn hai lần.
Bằng lái xe nhóm A2 được lái các loại xe thuộc nhóm A1.

Nhóm A
Cấp cho người từ 24 tuổi (từ 21 tuổi đối với xe ba bánh, từ 20 tuổi sau sau khi đã có bằng A2 từ 2 năm trở lên, với độ tuổi nhỏ hơn có thể có ngoại lệ cho các cuộc thi)
Xe máy có hoặc không có xuồng
Xe ba bánh không thuộc nhóm A1 (có công suất lớn hơn 15 kw).
Bằng lái xe nhóm A cũng được lái xe thuộc nhóm A2 và A1.
Bằng lái xe nhóm A cũng cho phép điều khiển các loại xe bốn bánh có công suất động cơ đến 15 kW và trọng lượng không tải đến 400 kg.

Nhóm B
Cấp cho người từ 18 tuổi
Được lái các loại xe cơ giới không thuộc nhóm A1, A2, A và B1 có trọng lượng cho phép tối đa không quá 3,5 tấn và xe không kể người lái được chở tối đa 08 chỗ ngồi, trong đó rơ moóc có khối lượng cho phép tối đa không vượt quá 750kg với điều kiện là trọng lượng cho phép tối đa của tổ hợp xe +mooc này không vượt quá 3,5 tấn (bản sửa đổi đã được phê duyệt cho phép mở rộng lên 4,25 tấn).
Bằng lái xe hạng B được lái xe hạng A1 hộp số tự động và xe hạng B1.
Bằng lái xe loại B cho phép người sở hữu, người từ 21 tuổi được lái xe ba bánh loại A.

Nhóm B1
Cấp cho người từ 17 tuổi
Xe có động cơ bốn bánh, trừ các loại trong nhóm AM, có công suất không quá 15 kW và khối lượng không tải không quá 400 kg hoặc 550 kg đối với xe chở hàng.
Bằng lái xe nhóm B1 cũng được lái loại xe ba bánh thuộc nhóm AM.

Nhóm B + E
Cấp cho người từ 18 tuổi
Các phương tiện thuộc nhóm xe cơ giới B và rơ-moóc nặng hơn 750 kg, tổng trọng lượng của tổ hợp có thể vượt quá 3,5 tấn.
Chỉ được cấp cho người có bằng Nhóm B.

Nhóm C1
Cấp cho người từ 18 tuổi
Xe cơ giới, trừ máy kéo, có khối lượng cho phép tối đa trên 3,5 tấn đến không quá 7,5 tấn, ngoài ghế lái có không quá 08 chỗ ngồi. Rơ moóc có trọng lượng tối đa cho phép đến 750kg gắn vào xe.
Chỉ có thể cấp cho người đã có bằng lái xe Nhóm B.

Nhóm C1 + E
Cấp cho người từ 18 tuổi
Phương tiện có khối lượng cho phép tối đa không quá 12 tấn, gồm xe cơ giới nhóm C1 và rơ moóc có khối lượng tối đa cho phép trên 750kg hoặc xe cơ giới nhóm B và xe rơ moóc có khối lượng tối đa cho phép vượt quá 3,5 tấn.
Bằng lái xe C1 + E cũng cho phép người sở hữu được lái các loại xe thuộc hạng B + E.
Giấy phép này chỉ có thể được cấp cho người đã có bằng C1.

Nhóm C
Cấp cho người từ 21 tuổi (18 tuổi có hạn chế hoặc kết hợp với có Bằng chuyên nghiệp)
Các loại xe cơ giới, trừ máy kéo có khối lượng cho phép tối đa trên 7,5 tấn và ngoài ghế lái có tối đa 08 chỗ ngồi.
Rơ moóc có trọng lượng tối đa cho phép đến 750kg được gắn vào xe.
Bằng lái xe nhóm C cũng cho phép có bằng được lái các loại xe hạng C1.
Chỉ có thể cấp cho người đã có bằng lái xe Nhóm B.

Nhóm C + E
Cấp cho người từ 21 tuổi (18 tuổi phải có thêm bằng Bằng chuyên nghiệp)
Các phương tiện được lái bao gồm xe cơ giới loại C và một rơ moóc, trừ khi đó là sự kết hợp của các loại xe thuộc loại C.
Bằng lái xe C + E cũng cho phép người sở hữu được lái xe thuộc nhóm B + E hoặc C1 + E.
Bằng lái xe hạng C + E kết hợp với Bằng lái xe nhóm D cũng sẽ được áp dụng cho các tổ hợp xe thuộc loại D + E.
Chỉ có thể cấp cho người đã có bằng lái xe Nhóm C.

Nhóm D1
Cấp cho người từ 21 tuổi

Xe cơ giới có chiều dài không quá 8m có trên 08 chỗ ngồi nhưng không quá 16 chỗ ngồi, không kể chỗ ngồi của người lái xe, được phép gắn vào xe này một rơ-moóc có khối lượng cho phép tối đa không quá 750 kg.
Giấy phép nhóm này chỉ có thể cấp cho người đã có bằng lái xe Nhóm B.

Nhóm D1 + E
Cấp cho người từ 21 tuổi

Các phương tiện bao gồm một phương tiện cơ giới thuộc nhóm D1 và một rơ moóc, trừ khi đó là sự kết hợp của các phương tiện thuộc nhóm D1.
Bằng lái xe hạng D1 + E cũng cho phép người sở hữu lái xe thuộc loại B + E.
Giấy phép này chỉ có thể được cấp cho người có bằng lái xe hạng D1.

Nhóm D
Cấp cho người từ 24 tuổi ( từ 21 tuổi bị hạn chế hoặc phải có Bằng chuyên nghiệp)

Xe cơ giới, trừ loại D1, có hơn 08 chỗ ngồi ngoài ghế lái, có thể gắn một rơ-moóc có khối lượng cho phép tối đa không quá 750kg.
Bằng lái xe nhóm D cũng áp dụng cho xe D1.
Giấy phép này chỉ có thể được cấp cho người đã có Bằng lái xe nhóm B.
Ngoài lái xe còn phải có Bằng lái xe nhóm D lái xe buýt.

Nhóm D + E
Cấp cho người từ 24 tuổi ( từ 23 tuổi phải có thêm Bằng chuyên nghiệp)
Được lái kết hợp phương tiện cơ giới (souprava) thuộc nhóm D và rơ moóc, ngoại trừ sự kết hợp của các phương tiện (souprava) thuộc nhóm D.
Bằng lái xe loại D + E cũng cho phép người sở hữu lái loại xe thuộc loại B + E hoặc D1 + E.
Giấy phép này chỉ có thể được cấp cho người có bằng lái xe nhóm D.

Nhóm T
Cấp cho người từ 17 tuổi
Được lái máy kéo và máy làm việc tự hành, kể cả rơ moóc.

Biên soạn: Ing. Doãn Dân
Nguồn: https://www.bezpecnecesty.cz/cz/bezpecna-jizda-v-aute/pravidla-silnicniho-provozu/skupiny-a-podskupiny-ridicskych-opravneni

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img