nghỉ lễ 28.10. ZPATKY DO SKOLY TUYen dUnG bRNo Banh mi tươi
spot_img

Festivaly, zvyky a tradice typické pro vietnamská etnika

Zvyky a tradice etnických skupin ve Vietnamu jsou mimořádně bohaté. Po celém Vietnamu se nachází až 54 etnických skupin, každá etnická skupina má jiné kultury a zvyky. Již od dávných dob má každý Vietnamec speciální vztah ke svojí vesnici či rodnému městu a díky této soudržnosti se mnoho tradic zachovalo až dodnes.

Společenské tradice

Tradice pojídání trau (betelového sousta)

Pojídání betelového sousta se stalo významnou tradicí Vietnamských obyvatel, spojována s pověstí Trau Cau. Betelové sousto se objevovalo v životech Vietnamského lidu již od pradávna. Naši předkové měli přísloví „Miếng trầu là đầu câu truyện“ (v překladu – Sousto betelu je začátek příběhu), vyjadřující respekt k návštěvníkovi. Betelové sousto může také znázorňovat lásku mezi párem, pouto mezi předky a současnou generací Vietnamců – proto na každém obřadním tácu k uctívání předků nesmí nikdy betelové sousto chybět. Ačkoliv se tato tradice v dnešní době netěší velké popularitě jako dříve, stala se tradicí na kterou nelze zapomenout a bude navždy zachována v paměti vietnamského lidu.

Kouření selského tabáku (hut thuoc lao)

Kouření selského tabáku se stalo tradicí na Vietnamských vesnicích v dobách feudalismu. Téměř každá domácnost měla dýmku se selským tabákem a pokud je „Sousto betelu začátek příběhu“ tak je kouření selského tabáku „předehrou“ pro všechna shledání.

Svátky Tet

Největším svátkem roku je bez diskuze Tet Nguyen Dan tedy Vietnamský Nový rok, mimo to ale existuje mnoho jiných svátků a festivalů, které stojí za zmínku.

Tet Nguyen Dan – Vietnamský Nový rok

Tet Nguyen Dan nebo zkráceně Tet. Každý rok s příchodem Lunárního roku se celá rodina schází společně pod jednou střechou k oslavám toho významného svátku. V předvečer tohoto dne se celá rodina schází u oltáře a společně s předky zapálí vonné tyčinky k přivítání Nového roku a vyprovodí ten starý, společně si pak přejí štěstí, zdraví a bohatství pro celou rodinu.

Tet Nguyen Tieu

Tet Nguyen Tieu je první úplňkovou nocí nového roku. V závislosti na zvycích a tradicích v každém regionu, bude mít každá rodina jiný podnos na oltář, kterým dá najevo úctu ke svým předkům, prarodičům a modlit se za mírumilovný a prosperující Nový rok.

Tet Thanh minh

Tet Thanh minh (3/3) je příležitostí kdy se potomci scházejí u náhrobků svých předků, které upravují – čistí, zarovnávají trávu okolo a zapalují vonné tyčinky a modlí se, čímž uctívají všechny zesnulé.

Tet Doan Ngo

Tet Doan Ngo, svátek pořádaný 5/5 v buddhistickém kalendáři, je dnem, který je otevřený pro příchod vlny štěstí a bohaté sklizně. V tento den se koná mnoho tradic jako hubení červů, koupání se v listech koriandru, lakování nehtů a mnoho dalších,…

Tet Trung thu

Nebo-li svátek dětí je festivalem uprostřed podzimu, který se koná každý rok na srpnový úplněk každý rok. Děti při této příležitosti pouštějí lampiony a dostávají dary.

Tet ong Cong ong Tao

Také nazývaný jako tet Tao Quan je svátek konaný každý rok 23. posledního měsíce v roce – podle buddhistického kalendáře. Každá rodina chystá v tento den oltářní mísu aby vyprovodili bohy domácnosti zpět do nebes.

Tradiční Vietnamské festivaly

Tradiční festivaly se již dlouho stávají národní kulturní indentitou naší země. Tato hrdá tradice je nepostradatelnou součástí každého Vietnamce. Tyto festivaly každoročně lákají mnoho turistů z celého světa, které touží prožít tyto festivaly společně s místními obyvateli. Každý region, každá provincie v zemi má své tradiční festivaly s různými historickými hodnotami.

Severní regiony

Festivaly v severních regionech Vietnamu nejsou jenom kulturní záležitostí, ale také záležitosí náboženskou

Festival Chua Huong

Festival Chua Huong se pořádá každoročně v obci Huong Son, v okrese Mai Duc v Hanoji a trvá od 6. prvního měsíce Nového roku podle Buddhistického kalendáře do třetího měsíce. Podle Vietnamců je obec Huong Son považována za Buddhovo království. V pagodě Huon se uctívá Phat Ba Quan am (v překladu Kuan-jin, jedna ze 4 velkých bódhisattvů čínského buddhismu). Při příjezdu na festival Chua Huong se návštěvníci vydávají nejenom uctívat Buddhu, ale mohou také obdivovat nádhernou scenérii hor, řek a mohou být svědky jedinečných uměleckých vystoupení jako jsou různé druhy zpěvu a lodní závody. Z Hanoje k pagodě Huong se mohou návštěvníci dopravit pomocí motocyklů, auty nebo autobusem. Cena vstupenky na festival Huong v roce 2020 byla 80.000VND/osobu.

Festival Den Hung

Festival Den Hung se obvykle koná od 1. do 10. dne třetího měsíce Buddhistického kalendáře, jako vzpomínku na hrdinské krále za budování země.  Chrám Hung se nachází na hoře Nghia Linh, v obci Hy Cuong, ve městě Viet Tri, v provincii Phu Tho. Samotný obřad začíná zapálením vonných tyčinek a obětováním mísy s pěti plody, společně s tradičními banh chung a banh day. Dále se připomíná legenda o Lang Lieuovi a také se vděčí hrdinským králům za to, že naučili lidi hospodařit. Součástí celého festivalu je také průvod na poctu Bohům, průvod slonů a průvod ručně vyráběných nosítek z mnoha okolních vesnic, po průvodu se koná v chrámu Thuong koná tradiční zpěv xoan, v chrámu Ha tradiční zpěv ca tru a další aktivity včetně lidových her.

Chrám Hung se nachází asi 90km od Hanoje, návštěvníci se sem mohou dopravit auty nebo autobusy z autobusového nádraží My Dinh. Při příjezdu do chrámu Hung si mohou návštěvníci pronajmout elektrický vůz pro pohodlné prohlížení památek. Specialitou jsou zdejší pokrmy, jako kyselé maso, larvy bource morušového, rýžové kuličky v palmových listech, rybí polévka s maniokovými listy.

Festival Lim

Festival Lim je tradiční festival v provincii Bac Ninh. Festival je sdružením starobylých vesnic nacházejících se kolem hory Lim a břehů řeky Tieu Tuong a představuje kulturu místních obyvatel. Festival Lim se každoročně otevírá 13. den prvního měsíce podle Buddhistického kalendáře. Festival začíná procesem obětování bohům.

Kromě samotného obřadu se pořádají také lidové hry jako souboje v bojových uměních, turnaje v šachu, vaření rýže, zpěv a mnoho dalších,… Způsob organizace festivalu Lim je velmi specifický díky tradičním oděvům jaké můžete na účastnících festivalu spatřit (nón ba tầm, quai thao, dải yếm lụa sồi, khăn đóng,…), které jsou jakýmsi specifikem pro etnikum Kinh v severním Vietnamu. Možná proto se stalo Quan Ho stalo nehmotnou kulturní památkou UNESCO, jedinečnou tradicí vietnamského národa.

Festival Giong

Festival Giong se koná každý rok na počest činů vykonaných hrdinou v legendě Thanh Giong. Festival Giong se koná s různým názvem v různých podobách na mnoha místech po celém Vietnamu, jako například Giong Phu Dong, konán v Hanoji (chrám Phu Dong, obec Phu Dong, čtvrť Gia Lam) nebo Giong Soc Son konaným v chrámu Soc Son, obci Phu Linh, v okrese Soc Son) a mnoho dalších. Tato tradice je jedna z mnoha tradic vietnamské kultury, která je udržována a předávána po mnoho generací, vyjadřující touhu vietnamských obyvatel po plnohodnotném a šťastném životě.

Horské oblasti a jižní regiony

Toto jsou oblasti s více než jedinečnými festivaly a tradicemi, které si zde místní obyvatelé předávají po generace.

Festival Cong Chieng

Festival cong chieng (v češtině nazývaný jako Prostor kultury gongu) je festival, který byl listopadu roku 2005 uznán organizací UNESCO jako Mistrovské dílo nehmotného dědictví lidstva. Na festivalu vystupují místní obyvatelé jako akustický sbor se svými jedinečnými hudebními nástroji. Nejedná se o pouhý festival, kultura gongu má také duchovní význam, a celou tradici si místní obyvatelé uchovávají a pyšně předávají další generaci.

Festival obětování bůvola

Festival obětování bůvola, pořádají lidé z etnika Ba Na, aby přivítali Nový rok a modlili se za příznivý rok, plný bohaté sklizně. Festival se obvykle koná v „nha Rong“ – můžeme si tuto budovu představit jako hlavní budovu celé vesnice kde se konají všechny důležité akce a schází se zde celá vesnice ke schůzkám a dalším důležitým událostem. Místní obyvatelé následně vyberou prázdný plácek, kam následně pozvou bohy ke svědectví, a poté pomocí dřevěných kůlů pevně upevní bůvola a začínají s obřadem. Následně berou vesničtí mladíci do rukou oštěp a bodají bůvola, přihlížející mezitím tancují a jásají. Bůvolí maso je následně přerozděleno mezi vesničany a zbytek je určen ke společnému popíjení alkoholu v „nha Rong“ (viz. výše), aby se zvýšila soudržnost a solidarita celé vesnice.

Festival sloních závodů

Tento festival se koná každé 2 roky, obvykle v březnu gregoriánského kalendáře. Nejzdravější sloni se shromáždí, aby společně soupeřili v různých disciplínách jako jsou závody, soutěže v tahání stromů, brodění v řece či fotbal. Kvůli rozmanitosti disciplín jsou všichni velmi dychtiví a těší se na celé klání. Pod obratnou kontrolou místních obyvatel jsou následně vítězní sloni odměnění mnoha lahodnými jídly a vavřínovými věnci.

Festival Ba Chua Xu

Festival se každoročně koná 23. – 27. dubna podle Buddhistického kalendáře. Místem konání je chrám Ba Chua Xu na hoře Sam, v provincii An Giang. Společně s festivalem se konají také pestré kulturní aktivity, jako jsou různé druhy tance a zpěvu.

Centrální region

Centrální pás země je místem, kde se konají radostné a rušné festivaly s jedinečnými barvami.

Lodní závody

Festival lodních závodů se každoročně koná v prvním lunárním měsíci na řece Han ve městě Da Nang za účelem modlitby za příznivé počasí a prosperující život obyvatel v oblasti řeky. Festival se koná za účasti týmů ze sousedních provincií, které se na celý festival připravují velmi pečlivě, závodní lodě jsou barevě vyzdobeny mnoha pestrými ozdobami a barvami. Přihlížející na břehu řeky jásají a podporují závodníky za zvuku radostných bubnů a muziky.

Festival Cau Ngu

Tento festival se koná 3 krát ročně ve vesnici Thai Duong Ha, ve městě Thuan An, v okrese Phu Vang, v provincii Thua Thien Hue. Festival Cau Ngu se koná ve velkolepém duchu na poctu patrona Truong Quy Cong – patrona jež svým učením vysvobodil chudé obyvatele v okolí řeky z chudoby a těžkého života.

Festival Lam Kinh

Festival se každoročně koná v 22/08 Buddhistického kalendáře (v den smrti krále Le Loi) na počest krále Le Thai To, který měl zásluhy v boji za národní osvobození v 15. století. Festival se koná v chrámu krále Le a chrámu Den Bo Ve v provincii Thanh Hoa. Festival Lam Kinh je starodávným kulturním prvkem, který je součástí identity národa.

Jak jste mohli vidět, Vietnam má mnoho zvyků, tradic a vynikajících festivalů z různých regionů po celé zemi. Je vidět, že kultura Vietnamu je opravdu jedinečná. Doufáme, že vám tento článek pomůže objevit mnoho rozmanitých kulturních zážitků naší země, přiláká vás k návštěvě Vietnamu a dodá odvahu zúčastnit se těchto zajímavých festivalů plných barev a zážitků.

(BBT Tamdamedia)

Nezapomeňte prosím dát like na stránku a sdílet ať je nás tu co nejvíce