hacker akce TUYen dUnG bRNo thit tuoi Banh my
spot_img

Bảo hiểm VZP và người kinh doanh cá thể (OSVČ – Phần 2)

Živnostníci ani po konci moratoria neplatí pojistné zálohy | E15.cz
Tạm ứng phí bảo hiểm y tế

Người kinh doanh cá thể  đóng phí bảo hiểm dưới hình thức tạm ứng hàng tháng phí bảo hiểm và Quyết toán sau khi nộp Báo cáo thu chi năm trước.

Số tiền tạm ứng phí bảo hiểm y tế phải được trả  từ ngày 1 đến ngày 8 hàng tháng  

 • Tính mức tạm  ứng phí bảo hiểm
  Trong năm kinh doanh đầu tiên, bạn trả  tạm ứng được tính từ cơ sở tính tối thiểu (nếu mức tối thiểu áp dụng cho bạn), trong những năm tiếp theo, mức đóng trên Báo cáo Thu chi thực tế

Tiền tạm ứng phí bảo hiểm tối thiểu
Được tính theo mức lương trung bình và cho năm 2021 mức phí tối thiểu là  2.393 CZK  

 • Ai không phải tạm ứng phí tối thiểu?
  Nếu bạn được nhà nước trả tiền bảo hiểm đồng thời hoặc mức phí bảo hiểm là  mức tối thiểu cho người lao động, thì với tư cách là người tự kinh doanh, bạn cũng phải trả các khoản tạm ứng, nhưng chúng có thể thấp hơn mức tối thiểu đã đặt. 
 • Ai không phải trả tiền ứng trước phí bảo hiểm?
  Người lao động không trả tiền tạm ứng trong cả tháng  lịch nếu việc kinh doanh không phải là nguồn thu nhập chính. Những người có bảo hiểm nhà nước trả, thì khi tự kinh doanh không phải trả tiền tạm ứng chỉ trong năm lịch đầu tiên hoạt động.
 • Phải trả mức tạm ứng là bao nhiêu?
  Nếu người tự kinh doanh có nghĩa vụ thanh toán các khoản tạm ứng,  phải trả số tiền được tính theo báo cáo Thu chi, hoặc số tiền chính xác bằng số tiền phí tối thiểu. 
 • Điều gì có thể ảnh hưởng đến việc thanh toán các khoản tạm ứng?
   Việc xác định đúng số tiền tạm ứng hàng tháng liên quan đến việc phát sinh và chấm dứt nghĩa vụ trả tiền tạm ứng phí bảo hiểm y tế  hoặc nghĩa vụ đóng  số tiền tạm ứng tối thiểu. 
 • Trong một số trường hợp, số tiền tạm ứng phí bảo hiểm không phải lúc nào cũng được giữ nguyên cho đến khi có Báo cáo thu chi. Có thể có những sự kiện mà người tự kinh doanh sẽ phải thay đổi số tiền tạm ứng phí bảo hiểm ngay cả trong thời gian này 
 • Ảnh hưởng của việc thay đổi cơ sở  tính chung
 • Việc tính toán cơ sở  tính tối thiểu dựa trên cơ sở  tính chung được thiết lập cho mục đích tính bảo hiểm hưu trí. cơ sở  tính chung này được thay đổi trên cơ sở  quy định của chính phủ (Nghị định). Do đó, nếu nó tăng trong thời gian (thường là từ ngày 1 tháng 1 dương lịch) thì căn cứ đánh giá tối thiểu để đóng phí bảo hiểm cũng sẽ thay đổi. Nếu người tự kinh doanh trả tiền tạm ứng phí bảo hiểm với số tiền tối thiểu hoặc thấp hơn mức tối thiểu mới được ấn định, thì người đó có nghĩa vụ thanh toán số tiền tạm ứng tối thiểu mới được xác định sau khi có sự thay đổi trong cơ sở  tính chung đã có hiệu lực.
 • Nghĩa vụ tuân thủ cơ sở  tính tối thiểu
  Nếu những lý do mà người tự kinh doanh không có nghĩa vụ tuân thủ mức tối thiểu hết hạn và khoản tạm ứng phí bảo hiểm tính từ thu nhập kiếm được thấp hơn mức tối thiểu theo luật định, người đó phải trả tiền tạm ứng với số tiền tối thiểu theo luật định từ tháng (ví dụ như người tự kinh doanh, người  đã tốt nghiệp trường học vào ngày 20 tháng 11 và do đó không còn là trẻ em được nuôi dưỡng – khoản thanh toán tháng 11, đến hạn vào ngày 8 tháng 12, phải trả một khoản tiền đặt cọc tối thiểu). 
 • Ngược lại, nếu một người tự kinh doanh trở thành một người không có nghĩa vụ trả phí theo cơ sở  tính tối thiểu trong thời gian đó (ví dụ: trở thành người hưởng lương hưu),  có thể tạm ứng phí bảo hiểm theo thu nhập thực tế đạt được kể từ tháng thực tế mới kéo dài cả tháng dương lịch.
 • Những thay đổi như vậy phải được báo cáo cho hãng bảo hiểm y tế. 
 • Người lao động
 • Nếu một người lao động kết thúc công việc từng là nguồn thu nhập chính và tiếp tục tự kinh doanh hoặc thu nhập từ hoạt động này trở thành nguồn thu nhập chính của họ, sẽ có nghĩa vụ trả tiền tạm ứng phí bảo hiểm .
 • Mặt khác, tức là khi một người tự kinh doanh trở thành nhân viên, người lao động và nguồn thu nhập chính là thu nhập từ việc làm này, sẽ không có nghĩa vụ phải trả trước phí bảo hiểm . Phí bảo hiểm chỉ được trả trên cơ sở thu nhập thực tế đạt được sau khi nộp Báo cáo thu chi phí cho năm dương lịch mà phí bảo hiểm được đóng.
 •  

Kinh doanh cá thể

 • Người  kinh doanh cá thể không có nghĩa vụ trả trước tiền bảo hiểm cho những tháng  lịch  không có khả năng làm việc trong cả tháng lịch (ốm đau), hoặc bị cách ly. Tuy nhiên  phải thông báo cho hãng  bảo hiểm (nếu không báo mà dừng trả tiền tạm ứng sẽ bị phạt).
 •  
 •  
 • Có thể thay đổi số tiền ứng trước không?
  Bạn không thể tự ý thay đổi số tiền ứng trước đã trả, ngay cả khi doanh thu sụt giảm đáng kể. Tuy nhiên, sự thay đổi trong cơ sở  tính tối thiểu dẫn đến nghĩa vụ thay đổi số tiền tạm ứng.
 •  
 • Giảm các khoản tạm ứng phí bảo hiểm
  Việc giảm tiền đặt cọc phải được yêu cầu theo mẫu quy định; công ty bảo hiểm chỉ có thể thực hiện yêu cầu nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Ngày nào được coi là ngày thanh toán?

Đó  là ngày mà phí bảo hiểm được ghi có vào tài khoản ngân hàng của Hãng bảo hiểm y tế.

Trong trường hợp thanh toán vào tài khoản của Hãng bảo hiểm y tế, ngày phí bảo hiểm được ghi có vào tài khoản của cơ sở cung cấp dịch vụ thanh toán (tức là ngân hàng) của công ty bảo hiểm y tế . 

Do đó, ngày thanh toán không phải là ngày ghi nợ từ tài khoản của người thanh toán!

Khi thanh toán bằng chứng từ, cần tính đến thời gian dự phòng bổ sung cho việc chuyển tiền giữa bưu điện và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (ngân hàng). Ngày thanh toán tại bưu điện không được coi là ngày thanh toán!

trong trường hợp thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhân viên bảo hiểm y tế có liên quan, thì vào ngày nhân viên đó nhận được tiền mặt.

Nếu ngày đến hạn thanh toán rơi vào thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ thì ngày làm việc bình thường là ngày làm việc tiếp theo

Báo cáo thu chi năm 2020 , việc sửa đổi luật Phí Bảo hiểm Y tế Công cộng quy định ngày nộp như sau

Kinh doanh cá thể có nghĩa vụ nộp báo cáo hãng bảo hiểm y tế nơi được bảo hiểm trong thời gian chậm nhất 2 Tháng 8 năm 2021 .

Báo cáo có thể được gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc điện tử.

Bạn có thể trực tiếp gửi tờ khai đã điền và đã ký tên tại chi nhánh VZP hoặc gửi qua đường bưu điện . Nếu bạn vẫn đang gửi Báo cáo đến địa chỉ chi nhánh, vui lòng gửi Báo cáo đến địa chỉ trung tâm mới: VZP ČR, PO BOX 111, 586 11 Jihlava .

Thông qua VZP Point, có thể  gửi qua cổng điện tử ( www.vzp.cz/ekk  ).

 Bạn cũng có thể truy cập VZP Point thông qua ứng dụng Moje VZP nếu bạn có truy cập.

Đóng bổ sung  và hoàn tiền tạm ứng  thừa

Sau khi nộp Báo cáo thu chi, bạn phải thanh toán khoản tiền bảo hiểm y tế còn thiếu trong vòng 8 ngày. 

Hãng bảo hiểm cũng sẽ tự động trả lại khoản trả thừa cho bạn theo quyết toán dựa trên báo cáo thu chi đã nộp. Bạn có thể dùng khoản tiền thừa đó để trả tạm ứng những tháng tiếp theo

Hãng bảo hiểm y tế có nghĩa vụ trả lại số tiền đã đóng quá phí bảo hiểm trong vòng một tháng kể từ ngày quyết toán. Trong trường hợp có tranh chấp mà quyết định được thực hiện theo thủ tục hành chính thì thời hạn có thể được kéo dài. Nếu công ty bảo hiểm y tế trả lại số tiền thừa sau khi hết thời hạn quyết định về việc trả quá phí bảo hiểm, thì hãng bảo hiểm có nghĩa vụ nộp phạt. Quyền được hoàn lại khoản thanh toán thừa sẽ hết hạn sau 10 năm kể từ cuối năm dương lịch mà nó phát sinh.

Ứng dụng Moje VZP

Ứng dụng My VZP dành cho tất cả những người được bảo hiểm của VZP vài muốn liên lạc với chúng tôi bằng phương thức điện tử.

Moje VZP cung cấp những gì?

Nếu bạn đăng ký để có truy cập, bạn có thể kiểm soát các khoản thanh toán bảo hiểm y tế của mình bất kỳ lúc nào, kiểm tra xem bạn có nợ phí bảo hiểm hay không, hoặc xem lịch sử của những người đóng phí bảo hiểm. Bạn cũng có cái nhìn tổng quan về dịch vụ chăm sóc được báo cáo, nơi bạn có thể xem dịch vụ chăm sóc nào và số tiền mà bác sĩ của bạn đã báo cáo cho công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, VZP còn được sử dụng để liên lạc với VZP, vì vậy bạn có thể báo cáo thay đổi hoặc mất CMND, gửi thông tin tổng quan về những người tự kinh doanh hoặc đăng ký đóng góp mà không cần đến chi nhánh . VZP không ngừng mở rộng các dịch vụ của ứng dụng. Ví dụ: đăng ký theo dõi cho cả gia đình của bạn trong ứng dụng Moje VZP,   sau đó kiểm tra dữ liệu của tất cả các thành viên từ một tài khoản.

Làm thế nào để đăng ký và tôi cần những gì?

 • Thông qua NIA
 • Nếu bạn có tài nguyên NIA , chỉ cần nhấp vào ô “đăng nhập bằng NIA” trên trang đăng ký và đăng ký, bao gồm cả kích hoạt, sẽ hoàn toàn trực tuyến trong một vài bước trong vòng vài phút.

Mẫu trực tuyến

Nếu bạn không thể sử dụng NIA, hãy mở  biểu mẫu đăng ký trực tuyến  và làm theo hướng dẫn để hoàn tất.

Sau khi gửi biểu mẫu, bạn sẽ có thể đăng nhập vào tài khoản của mình, nhưng thông tin trong đó sẽ được ẩn danh, đặc biệt là vì lý do bảo mật. Bạn phải kích hoạt tài khoản của mình để xem các thông tin cần thiết . Để kích hoạt:

 • bằng cách nhập Khóa kích hoạt, thường sẽ được gửi bằng thư bảo đảm đến địa chỉ bạn đã chỉ định trong đăng ký trong vòng vài ngày (chậm nhất là 14 ngày) kể từ khi gửi đơn đăng ký; Sau khi đăng nhập Moje VZP, hãy nhập khóa vào trường thích hợp
 • hoặc bạn sẽ được yêu cầu đến bất kỳ chi nhánh nào mà chúng tôi sẽ kích hoạt tài khoản của bạn ngay trên cơ sở giấy tờ tùy thân đã nộp.
 • Tại chi nhánh VZP
 • Bạn cũng có thể đăng ký trực tiếp tại bất kỳ chi nhánh nào của VZP.

Biên dịch: Ing. Doan Dan

Nguồn:  https://www.vzp.cz/platci/informace/osvc

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img