Đoàn tụ gia đình cho người nước ngoài ở Cộng hòa Séc – Phần cuối
CỘNG ĐỒNG, ĐỜI SỐNG VÀ PHÁP LUẬT, Người Việt tại Séc
author26/04/2023 17:51
Kinh nghiệm và thủ tục đoàn tụ gia đình tại Séc nhanh nhất

CÁC THÔNG TIN BỔ SUNG VỀ CƯ TRÚ DÀI HẠN VỚI MỤC ĐÍCH ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH:

GIẤY PHÉP CƯ TRÚ DÀI HẠN CHO MỤC ĐÍCH ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH CÓ THỂ ĐƯỢC CẤP CHO NGƯỜI THÂN THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH SAU:

● CHỒNG/HOẶC VỢ của người nước ngoài mời đoàn tụ có giấy phép cư trú ở Cộng hòa Séc

○ Người vợ hoặc chồng phải trên 20 tuổi và người mời đoàn tụ phải đã cư trú tại Cộng hòa Séc ít nhất 15 tháng.
Nếu không đáp ứng những điều kiện này người xin đoàn tụ có thể nộp đơn xin thị thực dài hạn cho mục đích gia đình.

○ Nếu người mời đoàn tụ có giấy phép cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc trên cơ sở Thẻ lao động, vợ/hoặc chồng có thể xin đoàn tụ với điều kiện người mời đoàn tụ chỉ cần đã cư trú ở Séc trên 6 tháng chứ không phải 15 tháng. Nếu người mời đoàn tụ ở Cộng hòa Séc dưới 6 tháng thì vợ/hoặc chồng xin đoàn tụ có thể xin thị thực dài hạn cho mục đích gia đình.

○ Nếu Người mời đoàn tụ có giấy phép cư trú dài hạn ở Cộng hòa Séc cho mục đích nghiên cứu khoa học hoặc đã nộp đơn xin giấy phép này, thì không có hạn chế nào – Người vợ hoặc chồng xin cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình thì bất kể người mời đoàn tụ cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc bao lâu.

● TRẺ VỊ THÀNH NIÊN hoặc TRẺ EM PHỤ THUỘC là con của người nước ngoài có giấy phép cư trú tại Cộng hòa Séc hoặc con của người vợ hoặc người chồng của người nước ngoài có giấy phép cư trú tại Cộng hòa Séc

○ Người mời đoàn tụ phải cư trú ở Cộng hòa Séc ít nhất 15 tháng. Nếu cư trú dưới 15 tháng, đại diện pháp lý của các con nộp đơn xin thị thực dài hạn cho mục đích gia đình.

○ Nếu người mời đoàn tụ cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc trên cơ sở Thẻ lao động, chỉ cần điều kiện đã cư trú trên 6 tháng chứ không phải 15 tháng. Nếu người mời đoàn tụ cư trú ở Séc dưới 6 tháng, người đại diện pháp lý của các con cần nộp đơn xin thị thực dài hạn với mục đích gia đình.

○ Nếu người mời đoàn tụ cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc trên cơ sở giấy phép cư trú dài hạn cho mục đích nghiên cứu khoa học hoặc đã nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú này, thì không có hạn chế nào được áp dụng – Người đại diện pháp lý của các con cần nộp đơn xin giấy phép cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình bất kể người mời đoàn tụ đã cư trú bao lâu ở Cộng hòa Séc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc tìm giải pháp xử lý vấn đề trong hộ  chiếu mẫu mới - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

● TRẺ VỊ THÀNH NIÊN được người nước ngoài có giấy phép cư trú tại Cộng hòa Séc hoặc vợ/chồng của họ ủy thác chăm sóc thay thế gia đình HOẶC trẻ vị thành niên được người nước ngoài có giấy phép cư trú tại Cộng hòa Séc hoặc vợ/chồng nhận làm con nuôi HOẶC người giám hộ hoặc vợ/chồng/vợ của người giám hộ là người nước ngoài có giấy phép cư trú tại Cộng hòa Séc, nếu người đó sẽ chăm sóc đứa trẻ vị thành niên này tại Cộng hòa Séc

○ Người mời đoàn tụ đã phải ở Cộng hòa Séc ít nhất 15 tháng. Nếu người mời đoàn tụ mới ở Cộng hòa Séc dưới 15 tháng, đứa trẻ/ hoặc người đại diện pháp lý của đứa trẻ nộp đơn xin thị thực dài hạn cho mục đích gia đình.

○ Nếu người mời đoàn tụ cư trú ở Cộng hòa Séc trên cơ sở thẻ lao động, chỉ cần ở Cộng hòa Séc 6 tháng chứ không cần phải đáp ứng điều kiện 15 tháng. Nếu người mời đoàn tụ ở Cộng hòa Séc dưới 6 tháng, trẻ / người đại diện pháp lý của trẻ nộp đơn đối với thị thực dài hạn với mục đích gia đình.

○ Nếu người mời đoàn tụ cư trú ở Cộng hòa Séc trên cơ sở giấy phép cư trú dài hạn cho mục đích nghiên cứu khoa học hoặc đã nộp đơn xin giấy phép này, thì sẽ không áp dụng quy định này
Con / hoặc người đại diện pháp lý nộp đơn xin giấy phép cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình bất kể người mời đoàn tụ đã ở Cộng hòa Séc bao lâu.

● NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐỘC THÂN TRÊN 65 TUỔI hoặc NGƯỜI NƯỚC NGOÀI BẤT CỨ TUỔI NÀO MÀ KHÔNG THỂ TỰ CHĂM SÓC BẢN TH N VÌ LÝ DO SỨC KHỎE, cho trường hợp đoàn tụ gia đình với cha mẹ hoặc con cái được phép cư trú ở Cộng hòa Séc hoặc đoàn tụ gia đình với cha mẹ hoặc con cái là người tị nạn

● CHỒNG / HOẶC VỢ CỦA NGƯỜI Tị nạn, nếu đã đăng ký hôn nhân trước khi người tị nạn vào CH Séc

● TRẺ VỊ THÀNH NIÊN hoặc CON PHỤ THUỘC của người Tị nạn hoặc vợ/chồng của người Tị nạn

● TRẺ VỊ THÀNH NIÊN ĐƯỢC GIA ĐÌNH người xin tị nạn hoặc vợ/chồng của người xin tị nạn CHĂM SÓC THAY THẾ GIA ĐÌNH

● TRẺ VỊ THÀNH NIÊN ĐÃ ĐƯỢC NGƯỜI TỊ NẠN HOẶC VỢ HOẶC CHỒNG CỦA NGƯỜI NÀY HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HOẶC VỢ HOẶC CHỒNG CỦA NGƯỜI NHẬN NUÔI DƯỠNG là người tị nạn, NẾU TRẺ VỊ THÀNH NIÊN NÀY ĐƯỢC CHĂM SÓC Ở CỘNG HÒA SÉC.

Đoàn tụ gia đình sang Cộng hòa Séc - TamdaMedia.eu - Tin tức Séc và châu Âu  cập nhật hàng ngày

● CHA MẸ CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN mà trẻ này là người xin tị nạn; nếu người này không có cha mẹ, thì họ hàng trực hệ ở hàng tiếp theo sẽ nộp đơn thay cho người đó, và trường hợp không có người thân nào, thì người giám hộ của người xin tị nạn vị thành niên đó sẽ nộp đơn

Người nước ngoài, trước khi đến Cộng hòa Séc, đã cư trú tại một quốc gia thành viên EU khác với tư cách là THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI CÓ THẺ XANH CƯ TRÚ, có thể nộp đơn trực tiếp ở Cộng hòa Séc tại các văn phòng của Bộ Nội vụ theo nơi cư trú, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào lãnh thổ Cộng hòa Séc.

Người nước ngoài, trước khi đến Cộng hòa Séc, đã cư trú tại một quốc gia thành viên EU khác với tư cách là THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI CÓ THẺ LAO ĐỘNG DẠNG ĐIỀU CHUYỂN NỘI BỘ, có thể nộp hồ sơ trực tiếp ở Cộng hòa Séc tại các văn phòng của Bộ Nội vụ theo nơi cư trú, trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Cộng hòa Séc.

Hồ sơ xin giấy phép cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình được nộp lên đại sứ quán của Cộng hòa Séc. Những Hồ sơ đó sẽ được chuyển đến Bộ Nội vụ để thẩm định và quyết định. Nếu được chấp thuận, đại sứ quán Cộng hòa Séc, nơi nộp đơn, sẽ cấp thị thực dài hạn với mục đích sang nhận giấy phép cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình. Thị thực này sẽ được cấp dưới dạng thị thực nhập cảnh một lần với thời hạn hiệu lực là 60 ngày. Trong thời gian này, người nộp đơn sẽ đến Cộng hòa Séc, trình diện Văn phòng Bộ Nội vụ theo nơi cư trú, làm các thủ tục lấy dữ liệu sinh trắc học và nhận thẻ cư trú.

Nếu mục đích lưu trú vẫn tiếp tục không thay đổi, trước khi giấy phép cư trú hết hiệu lực, có thể nộp đơn xin gia hạn tại chi nhánh của Bộ Nội vụ theo nơi cư trú.

Giấy phép cư trú dài hạn cho phép người được cấp di chuyển tự do trong khu vực Schengen trong tối đa 90 ngày trong bất kỳ khoảng thời gian 180 ngày nào cho với mục đích không kiếm tiền (có đặc điểm giống như thị thực Schengen ngắn hạn) .

Đoàn tụ gia đình sang Cộng hòa Séc - TamdaMedia.eu - Tin tức Séc và châu Âu  cập nhật hàng ngày

Biên dịch: Ing. Doãn Dân Tamda Media

Nguồn: https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/slouceni_rodiny_1.html

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
Tin nổi bật
® 2020-2024 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil